English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky poskytuje nasledujúce informácie

  • informácie o zásade vzájomného uznávania a uplatňovaní nariadenia (EÚ) 2019/515 na území Slovenskej republiky,
  • kontaktné údaje, ktoré umožnia priamy kontakt s príslušnými orgánmi v rámci daného členského štátu,
  • informácie o možných opravných prostriedkoch v prípade sporu medzi hospodárskym subjektom a príslušným orgánom, vrátane využitia služby SOLVIT.

Kontaktné miesto pre výrobky poskytuje informácie bezplatne a do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

Kontakt:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Kontaktné miesto pre výrobky
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava

telefón: +421 2 57485 321, 57485 125
e-mail: productinfo@normoff.gov.sk


Kontaktné miesta pre výrobky v ostatných členských štátoch EÚ

Kontaktné miesta pre výrobky sú zriadené vo všetkých členských štátoch EÚ. Zoznam kontaktných miest pre výrobky v ostatných členských štátoch je dostupný na webovom sídle Európskej komisie.


Kontaktné miesto pre stavebné výrobky

Kontaktné miesto pre stavebné výrobky je zriadené na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/kontaktne-miesto-pre-stavebne-vyrobky.


Žiadosť o informáciu - technické požiadavky na výrobky

Povinné polia, bez ktorých nie je možné formulár odoslať sú označené hviezdičkou ( * ).

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 10. 9. 2020