English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky bolo zriadené na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podľa nariadenia (ES) č. 764/2008. Kontaktné miesto pre výrobky plní úlohy aj podľa nariadenia (EÚ) 2019/515 o vzájomnom uznávaní.

Poskytuje informácie o uplatňovaní princípu vzájomného uznávania, vnútroštátnych technických pravidlách, kontaktné údaje, ktoré umožnia priamy kontakt s príslušnými orgánmi v rámci daného členského štátu, informácie o možných opravných prostriedkoch v prípade sporu medzi hospodárskym subjektom a príslušným orgánom.

Kontaktné miesto pre výrobky poskytuje informácie bezplatne a  do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

Kontakt:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Kontaktné miesto pre výrobky
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
telefón: +421 2 57485 321, 57485 125
e-mail: productinfo@normoff.gov.sk

Kontaktné miesto pre výrobky sú zriadené vo všetkých členských štátoch EÚ. Zoznam kontaktných miest pre výrobky v ostatných členských štátoch je dostupný na webovom sídle Európskej komisie.

Žiadosť o informáciu - technické požiadavky na výrobky

Povinné polia, bez ktorých nie je možné formulár odoslať sú označené hviezdičkou ( * ).

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 5. 2020