CHIROSAN, s.r.o.

CHIROSAN, s.r.o.

Názov spoločnosti:   CHIROSAN, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Sadová 2, 922 03 Vrbové

IČO: 36 239 739

Zoznam pracovísk (PDF, 178,3 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 193,7 kB)

Overovacia značka:   M46

Platnosť autorizácie:  do 30.11.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04395/2022-900/018498/2022 zo dňa 28.11.2022 (PDF, 336 kB)