T. H. spol. s r. o.

T. H. spol. s r. o.

Názov spoločnosti:   T.H. spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti      Železničná 329/21, 905 01 Senica

IČO: 52 904 598

Zoznam pracovísk (PDF, 178,2 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198 kB)

Overovacia značka:   M97

Platnosť autorizácie:  do 25.02.2026

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/01346/2021-900/002513/2021 zo dňa 23.02.2021 (PDF, 321,8 kB)