AUTOSLUŽBY NITRA, s. r. o.

AUTOSLUŽBY NITRA, s. r. o.

Názov spoločnosti:   AUTOSLUŽBY NITRA, s. r. o.

Sídlo spoločnosti:      Dlhá 124, 949 07 Nitra

IČO: 52 665 348

Zoznam pracovísk (PDF, 179,8 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 199 kB)

Overovacia značka:   M06

Platnosť autorizácie:  do 05.11.2025

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03781/2020-900/014156/2020 zo dňa 05.11.2020 (PDF, 330,5 kB)