Plynárenská metrológia, s. r. o.

Plynárenská metrológia, s. r. o.

Názov spoločnosti:   Plynárenská metrológia, s. r. o.

Sídlo spoločnosti      Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

IČO: 47 463 007

Zoznam pracovísk (PDF, 185,5 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 216,3 kB)

Overovacia značka:   M40 a M43

Platnosť autorizácie:  do 03.12.2023

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2013/900/005225/02222 zo dňa 02.12.2013 (PDF, 496,4 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2015/900/003145/01105 zo dňa 25.05.2015 (PDF, 277,3 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. 2018/900/013896/04179 zo dňa 03.12.2018 (PDF, 479,3 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01153/2020-900/003707/2020 zo dňa 06.03.2020 (PDF, 327 kB)

Rozhodnutie o pozastavení autorizácie č. UNMS/01281/2022-900/001199/2022 zo dňa 24.01.2022 (PDF, 312 kB)

Rozhodnutie o zrušení pozastavenia autorizácie č. UNMS/01806/2022-900/003407/2022 zo dňa 25.02.2022 (PDF, 324,1 kB)