Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. O ÚNMS SR
  3. Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok je základným vnútorným organizačným predpisom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý podľa § 23 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vydáva predseda úradu.

Organizačný poriadok ÚNMS SR (PDF, 956 kB)