Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Súťaže a ocenenia
  4. Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť
  5. Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť
  6. Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2017

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2017

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2017

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlásil v roku 2017 štvrtý ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť. V rámci nej sa opäť hodnotil prístup organizácií podnikateľského a verejného sektora a ich výsledky v oblasti ekonomickej efektívnosti, environmentálnej zodpovednosti a sociálnej angažovanosti. Práve tieto tri oblasti tvoria základné piliere komplexného a systematického uplatňovania spoločenskej zodpovednosti.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov štvrtého ročníka Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť sa uskutočnilo dňa 20. novembra 2017 v Hoteli Bôrik v Bratislave. Počas slávnostného večera boli zároveň vyhlásené výsledky Národnej ceny SR za kvalitu a ďalších súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Víťazi súťaže:

Vodohospodárska výstavba, š.p. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky alebo poskytujúce služby)

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka (kategória C – organizácie verejného sektora)


Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť:

Trenčiansky samosprávny kraj (kategória C – organizácie verejného sektora)

Bulletin o všetkých ocenených (PDF, 5,1 MB)

Fotoalbum (PDF, 5,5 MB)