Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Súťaže a ocenenia
  4. Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť
  5. Národná cena SR za kvalitu 2016

Národná cena SR za kvalitu 2016

Národná cena SR za kvalitu 2016

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAZE

8. november 2016 bol slávnostným dňom pre všetkých, ktorí sa zapojili do niektorej zo súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Práve tento deň sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016, Top manažéri kvality roka 2016 a publicistickej súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016. Okrem toho sa udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF a ocenená bola i osobnosť za svoju celoživotnú prácu v oblasti kvality.

Slávnostný večer sa tento rok konal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave a pozvanie na slávnostný večer prijali ministri, štátni tajomníci, predsedovia ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia akademickej obce a významné osobnosti podnikateľskej sféry.

Ocenení si svoje ocenenia prebrali z rúk predsedu hodnotiteľskej komisie súťaží, pána Michala Ľacha, a predsedu ÚNMS SR, pána Pavla Pavlisa. Okrem toho mali víťazi súťaže tú česť, že im ceny odovzdával i minister hospodárstva SR, pán Peter Žiga.

NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU 2016

Víťazi súťaže:
Kia Motors Slovakia s.r.o. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)
Trnavská univerzita v Trnave (kategória C – organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže:
Mestská časť Bratislava-Petržalka (kategória C – organizácie verejného sektora)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (kategória C – organizácie verejného sektora)
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (kategória C – organizácia verejného sektora)

NÁRODNÁ CENA SR ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2016

Ocenený finalista súťaže:
Obec Biely Kostol (kategória C – organizácie verejného sektora)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA 2016

Kategória A) Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár – publicista):
Ivana Potočňáková (príspevok s názvom „Môže byť život v tme kvalitný?“ bol uverejnený v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť)

Kategória B) Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť): 
Ivan Láska (príspevok nesie názov „Prognózovanie dopytu a ponuky na trhu práce ako významný nástroj zvýšenia využívania ekonomického potenciálu krajiny a rastu produktivity práce“ a bol uverejnený v odbornom časopise ProIN)

Kategória C) Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník):
Peter Madzík (ocenený vedecký príspevok má názov „Increasing Accuracy of Kano Model – a Case Study“ uverejnený v karentovanom časopise Total Quality Management & Business Excellence)

Kategória E) Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):
Martina Gergelová (je autorom diplomovej práce s názvom „Aplikácia metodiky Six Sigma na karosárni C-SUV v organizácii VW Slovakia, a.s.“, ktorú obhájila na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave)


VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2016
 
Kategória A) súkromný sektor:
Ľubomír Lengyel, regionálny manažér kvality, Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., odštepný závod Leather Košic

Kategória B) sektor verejnej správy:
Pavel Večeřa, manažér kvality, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

Titul získal:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY
 
Ocenenie získali:
Ing. Mikuláš Čollák

Bulletin ocenených (PDF, 5,1 MB) (PDF, 5,1 MB)

Fotogaléria  (PDF, 4,4 MB) (PDF 4,4 MB)