SKTC-104

SKTC-104

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Piešťany


 

Rozhodnutie o autorizácii               

Stiahnuť (PDF, 444,2 kB)

 

Rozhodnutie o zmene autorizácie zo dňa 23.08.2019

Stiahnuť (PDF, 506,5 kB)

 

Rozhodnutie o autorizácii - konsolidovane znenie informatívneho charakteru

Stiahnuť (PDF, 348,6 kB)

 

Rozhodnutie o zmene autorizácie zo dna 13.08.2020

Stiahnuť (PDF, 513,4 kB)

 

Rozhodnutie o autorizácii – konsolidované znenie informatívneho charakteru

Stiahnuť (PDF, 899,7 kB)

 

Rozhodnutie o zmene a predĺžení autorizácie zo dňa 30.11.2020

Stiahnuť (PDF, 395,8 kB)

 

Rozhodnutie o autorizácii – konsolidované znenie informatívneho charakteru

Stiahnuť (PDF, 870,2 kB)