Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kvalita
  3. Súťaže a ocenenia
  4. Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality
  5. Rok 2016

Rok 2016

Rok 2016

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z pozície koordinátora štátnej politiky kvality vyhlasuje viacero súťaží v oblasti kvality, ktorých výsledky sú vyhlásené počas Európskeho týždňa kvality. Ocenenie tých najúspešnejších organizácií a jednotlivcov sa tento rok uskutočnilo 8. novembra 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Stalo sa už peknou tradíciou, že tento slávnostný večer každoročne vyvrcholí ocenením osobností, ktoré nie je podmienené prihlásením sa do žiadnej súťaže, ale jeho podstatou je uznanie za celoživotný prínos v oblasti kvality. Toto ocenenie získavajú osobnosti, ktoré mali počas celého svojho profesijného života veľmi blízko ku kvalite a aj v súčasnosti je pre nich prioritou jej rozvoj a šírenie posolstva, že kvalitu nosí v sebe každý jeden z nás.
 
Plaketou predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, pán Pavol Pavlis ocenil za celoživotný prínos v oblasti kvality pána Ing. Mikuláša Čolláka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pán Mikuláš Čollák po ukončení štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej pôsobil viac ako tridsať rokov v spoločnosti Chemko v Strážskom a to na rôznych pozíciách od technológa až po technického námestníka riaditeľa podniku. Od roku 1996 pôsobil ako poradca a lektor pre manažérske systémy kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako konzultant a školiteľ v týchto oblastiach pomohol 82 firmách implementovať systémy manažérstva. Ako externý audítor švajčiarskej inšpekčnej a certifikačnej inštitúcie absolvoval vyše 700 auditov manažérskych systémov. Pán Čollák je autorom piatich knižných publikácií a svoje nadobudnuté skúsenosti úspešne odovzdáva ďalej prostredníctvom série príspevkov v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť.