Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Posudzovanie zhody
  3. Stála medzinárodná komisia na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.)
  4. Slovenská republika a C.I.P.

Slovenská republika a C.I.P.

Slovenská republika a C.I.P.

  • Na základe potreby zriadenia skúšobne zbraní a streliva na Slovensku udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, podľa § 6 zák. č 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve s účinnosťou od 1. 6. 1993, organizácii Konštrukta Trenčín, š.p. oprávnenie na výkon štátneho skúšobníctva v oblasti zbraní, streliva, výbušnín a pyrotechnických výrobkov. ako Konštrukta Trenčín, š.p. sa stala v roku 1996 úradnou skúšobňou C.I.P. Od roku 2015 sa druhou úradnou skúšobňou na posudzovanie zhody strelných zbraní a streliva stala SKTC-178 Liptovská skúšobňa, s.r.o.
  • Prijatiu skúšobne do systému skúšobní C.I.P. predchádzali medzinárodné audity vybraných odborníkov C.I.P., pri ktorých sa posudzovali podmienky výkonu skúšok zbraní a streliva.
  • V období rokov 2000 - 2002 bola Slovenská republika predsedajúcou krajinou a prezidentom C.I.P. bol v tomto období vedúci slovenskej delegácie RNDr. Dušan Podhorský, DrSc. V závere funkčného obdobia sa v máji 2002 konalo XXVII. plenárne zasadnutie C.I.P. v Bratislave. Sprievodnou akciou plenárneho zasadnutia bola prezentácia C.I.P. na Medzinárodnej výstave obrannej techniky IDEE 2000 v Trenčíne, kde mala svoj prezentačný stánok.
  • Súčasným vedúcim Slovenskej delegácie je od roku 2020 predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská, MBA.