Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Posudzovanie zhody
  3. Autorizácia a notifikácia
  4. Metodika

Metodika

Metodika

Metodické postupy na činnosť autorizovaných osôb a notifikovaných osôb 

Tieto metodické postupy usmerňujú činnosť autorizovaných osôb, ktoré ÚNMS SR poveril na vykonávanie posudzovania zhody podľa § 10 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zhode") a činnosť notifikovaných osôb, ktoré ÚNMS SR ako notifikujúca autorita oznámil Európskej komisii a ostatným členským krajinám ES.

 

Metodický postup MP 13: 2021 - Metodický postup, ktorým sa určuje postup spolupráce v rámci pracovných skupín notifikovaných osôb a orgánov dohľadu nad určenými výrobkami

 

Stiahnuť (PDF, 802,6 kB)

 

 

 

 

 

Metodický postup MP 34: 2020 - Metodický postup o rozhodovaní o udelení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody

 

Stiahnuť (PDF, 464,2 kB)

 

- Príloha č. 1 MP  Podanie vo formáte .docx

 

Stiahnuť (DOCX, 47 kB)

 

- Príloha č. 1 MP  Podanie vo formáte .odt

 

Stiahnuť (ODT, 36,4 kB)

 

- Príloha č. 2 MP  Žiadosť vo formáte .docx

 

Stiahnuť (DOCX, 45,2 kB)

 

- Príloha č. 2 MP  Žiadosť vo formáte .odt

 

Stiahnuť (ODT, 32,8 kB)

 

Usmernenie autorizovaných a notifikovaných osôb v kontexte s COVID-19

 

Stiahnuť (PDF, 546,3 kB)

 

Metodický postup MP 05: 2020 - Metodický postup o zásadách na udelenie autorizácie a notifikácie

   

Stiahnuť (PDF, 1,1 MB)

 

 

 

 

 

Metodický postup  MP 45: 2019 - Metodický postup na kontolu činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb podľa zákona č. 56/2018 Z. z.    

 

Stiahnuť (PDF, 603,4 kB)

 

- Príloha č. 6 MP  Kontrolné otázky (Checklist)

 

Stiahnuť (PDF, 553,5 kB)

 

Metodický postup MP 14: 2019 - Metodický postup, ktorým sa upravuje postup na vypracovanie a zaslanie Výročnej správy o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb

 

Stiahnuť (PDF, 622,9 kB)

 

 

 

 

 

Blue Guide (rok 2000):

 

 

 

- v slovenskom jazyku

 

Stiahnuť (PDF, 1,1 MB)

 

- v anglickom jazyku

 

Stiahnuť (PDF, 741,7 kB)

 

 

 

 

 

Blue Guide (rok 2014):

 

 

 

- v slovenskom jazyku

 

Stiahnuť (PDF, 3 MB)

 

- v anglickom jazyku

 

Stiahnuť (PDF, 2,6 MB)

 

 

 

 

 

Blue Guide (rok 2016):

 

 

 

- v jazykových verziách

 

Stiahnuť