Objednávka č. 4200002142

Späť
Číslo objednávky 4200002142
Identifikačné údaje dodávateľa VILLA PRO, s.r.o., 052 01 Spišská Nová Ves, Chrapčiakova 1
IČO dodávateľa 31682731
Popis fakturovaného plnenia Objednávame u Vás opravu poškodených ramien závory
Celková hodnota 543,60 €
Dátum vystavenia objednávky 07.04.2020
Identifiácia zmluvy
Objednávku podpísal Ing. František Daniš
generálny tajomník služobného úradu