English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zákon č. 254/2011 Z.z.

Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválila Národná rada Slovenskej republiky 6. júla 2011 a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol publikovaný 2. augusta 2011 v čiastke 82 na stranách 2018 - 2032.

Zákon č. 254/2011 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2011.

Zákon 254/2011 Z. z.  Stiahnuť


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016