English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 
 
 

OZNAM

24. apríl 2014
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) si Vám dovoľuje oznámiť, že na základe požiadavky Základnej odborovej organizácie SLOVES pri ÚNMS SR bolo predsedom ÚNMS SR umožnené čerpať všetkým zamestnancom dovolenku...

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2014

16. apríl 2014
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja metrológie na rok 2014 vyhlasuje nové úlohy na rok 2014 v súlade s metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie...

Presunutie konania XXIII. fóra normalizátorov Slovenska

9. apríl 2014
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z organizačných dôvodov sa konanie XXIII. fóra normalizátorov Slovenska presúva z termínu 15. 4. 2014 na október, resp. november 2014 a bude spojené s odborným seminárom organizovaným každoročne pri...

Svetový deň metrológie

7. apríl 2014
Svetový deň metrológie20 máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie v roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový koherentný merací systém. Ako téma svetového dňa metrológie pre rok 2014...

OZNAM

1. apríl 2014
Dňa 29. marca 2014 bolo uverejnených osem smerníc Nového prístupu v Úradnom vestníku EÚ v čiastke L 96 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2014:096:TOC

» Všetky správy
  Organizácie rezortu ÚNMS SR   Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Slovenský ústav technickej normalizácie Slovenská národná akreditačná služba   Slovenský metrologický ústav Slovenský metrologický inšpektorát Slovenská legálna metrológia