English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 
 
 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015

13. november 2015
Dňa 10. novembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015, Top manažéri kvality roka 2015 a publicistickej súťaže Cena za najlepší publicistický...

OZNAM

9. november 2015
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR informuje, že v mesiaci november je v pondelok, dňa 16. 11. 2015 nariadené hromadné čerpanie dovolenky podľa § 111 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.   V nadväznosti na...

12. medzinárodná konferencia o kvalite

4. november 2015
Motto: „KVALITOU A SPOLOČENSKOU ZODPOVEDNOSŤOU SA STÁVAME VÝNIMOČNÝMI“   1. – 2. december 2015, Hotel Tatra Bratislava   Jeseň je spojená s významnými aktivitami a udalosťami súvisiacimi so zapojením sa do Európskeho týždňa kvality, na...

UPOZORNENIE

21. október 2015
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s § 6 ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona“) je Úrad pre normalizáciu, metrológiu...

Informácia o medzinárodnej spolupráci ÚNMS SR a Ministerstva hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny

5. október 2015
Informácia o medzinárodnej spolupráci ÚNMS SR a Ministerstva hospodárskeho rozvoja a obchodu UkrajinyV dňoch 11. - 13. augusta 2015 sa na ÚNMS SR a organizáciách v pôsobnosti ÚNMS SR uskutočnila návšteva zástupcov Ministerstva hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny, odboru technickej regulácie...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
  

         Predseda  ÚNMS SR
  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef 
                Mihok, PhD.
 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k TN
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

CE