English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 
 
 

Nové nariadenie

16. apríl 2015
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať odbornú verejnosť, že dňa 14. 04. 2015 bolo v Zbierke zákonov SR vydané Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní...

Nové príručky z oblasti metrológie

10. apríl 2015
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky prostredníctvom úloh Rozvoja metrológie podporil vytvrorenie nových príručiek z oblasti metrológie, ktorými sú: - Príručka pre meranie teploty - Príručka o spotrebiteľsky...

Publikácia "Pracovný program CEN-CENELEC 2015"

7. apríl 2015
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "ÚNMS SR") si dovoľuje informovať odbornú verejnosť o publikácii "Pracovný program CEN-CENELEC 2015".   Táto publikácia poskytuje prehľad o najdôležitejších...

Normy a systémy manažérstva - seminár

19. marec 2015
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v spolupráci so Žilinskou univerzitou, Fakulty riadenia informatiky, Vás pozývajú dňa 31. marca 2015 na seminár "Normy systémov manažérstva s uplatnením nových prístupov"...

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike pristúpila ku Charte kvality Slovenskej republiky

17. marec 2015
V dňoch 12. - 13. marca 2015 sa v Podbanskom konal Snem Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike spoločne s odbornou konferenciou „Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy". Podpora kvality v slovenských samosprávach je...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
  

         Predseda  ÚNMS SR
  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef 
                Mihok, PhD.
 

Virtuálna predajňa technických noriem
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

CE