English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 
 
 

Cena J. A. Segnera za rok 2015 - výzva na zasielanie nominácií

2. február 2016
Podmienky udeľovania:   Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za...

Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016

21. január 2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje, že pripravuje vydanie kľúčových noriem systémov manažérstva kvality a životného prostredia.   Bližšie informácie nájdete tu.

Nový ročník súťaží

15. január 2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil: 17. ročník Národnej ceny SR za kvalitu 3. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť Súťaže sú najprestížnejšími cenami v danej...

eMetrológia a skúšobníctvo

22. december 2015
Vážení čitatelia,   redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša štvrté číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo.   Prajeme príjemné...

Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie (Smernica 2015/1535)

18. december 2015
Dovoľujeme si Vás informovať, že smernica 98/34/ES bola druhýkrát kodifikovaná prostredníctvom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorá nahrádza smernicu 98/34/ES bez podstatných zmien.   Smernicou (EÚ)...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
  

         Predseda  ÚNMS SR
  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef 
                Mihok, PhD.
 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k TN
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

CE