English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Svetový deň normalizácie - predĺžená registrácia

17. október 2018
Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie sa dňa 23. októbra 2018 uskutoční Konferencia Svetový deň normalizácie 2018, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu spolu s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Bližšie inf...

PRVÉ ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM METROLÓGOV

9. október 2018
Slovenská metrologická spoločnosť a Česká metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si Vás dovoľujú pozvať na prvé česko-slovenské fórum metrológov, ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2018 v Bratislave. Ústrednou témou fóra bude história, s...

Príprava všeobecne záväzného právneho predpisu, o emisii hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo vonkajšom priestore.

3. október 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu o emisii hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo vonkajšom priestore (ďalej len „návrh“). Príprava návrhu je podložená z...

Cena Vladimíra Lista za normalizáciu 2018 - Výzva na zasielanie nominácií

19. september 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") zverejňuje výzvu na zasielanie nominácií na Cenu Vladimíra Lista za rok 2018. Návrh na udelenie ceny môže podať jednotlivec, kolektív alebo organizácia, ktorá aktívne pôsobí na území Slovenskej republiky d...

eMetrológia a skúšobníctvo

26. júl 2018
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. eMetrológia a skúšobníctvo Prajeme príjemné čítanie Redakci...

Ďalšia organizácia štátnej správy dosiahla úspech v kvalite

20. júl 2018
Ďalšia organizácia štátnej správy dosiahla úspech v kvaliteDňa 16. júla 2018 si Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) prebrala EFQM Certifikát Committed to Excellence – 2*. Certifikát si prevzal Martin Ružička, generálny riaditeľ I...

Príprava Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

3. júl 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu: Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole. Nový všeobecne záväzný právny predpi...

Nová vyhláška o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

27. jún 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že dňa 27. júna 2018 bola v zbierke zákonov zverejnená nová vyhláška č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: