English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Zapojte sa do nového ročníka súťaží aj VY!

5. február 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil: 19. ročník Národnej ceny SR za kvalitu   5. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť Národné ceny predstavujú...

eMetrológia a skúšobníctvo

26. január 2018
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša štvrté číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. Prajeme príjemné čítanie...

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny J.A. Segnera za rok 2017

23. január 2018
Podmienky udeľovania: Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za metrológiu. Od roku...

Seminár IEC pre mladých profesionálov

19. január 2018
Seminár IEC pre mladých profesionálovMedzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na 82. Generálne zasadnutie IEC...

Od 01. 01. 2018 - Zmena označovania publikácií prijímaných CENELEC

21. december 2017
Od 1. januára 2018 návrhy technických noriem tvorené v rámci tzv. paralelného hlasovania v zmysle Frankfurtskej dohody bude označovanie v Riadiacom stredisku CEN/CENELEC prebiehať nasledovne: publikácie, ktoré sú identické s príslušnou normou IEC budú...

Oznam

19. december 2017
Vážení používatelia noriem a našich služieb, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje upozorniť, že od 21. 12. 2017 do 5. 1. 2018 budú všetky služby INFOCENTRA zatvorené. Ďakujeme za pochopenie. Zároveň Vám prajeme...

Príprava nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

19. december 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu: - nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o...

Príprava nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

19. december 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu: - nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
fotografia predsedu ÚNMS SR 
 
Predseda  ÚNMS SR
 Ing. Pavol Pavlis

 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k rozmnožovaniu TN

Facebook UNMS
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Centrálna evidencia majetku štátu

Informácie o označení CE
Spolupracujúci subjekt
s ÚNMS SR
Slovak Business Agency