English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Novinka - Sprístupnenie terminologickej databázy

4. január 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky od januára 2019 bezplatne sprístupňuje databázu termínov a definícií zo slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií vydaných v štátnom jazyku. Vstup do terminologickej databázy a ďalšie ...

Príprava nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách

3. január 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu - nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnost...

Oznam

18. december 2018
Vážení používatelia noriem a našich služieb, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje upozorniť, že od 18. 12. 2018 do 04. 01. 2019 budú všetky služby INFOCENTRA zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.  

Výzva: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016

7. december 2018
Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2016 v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci národného projektu Zavádzanie a podpo...

Prehĺbenie spolupráce ÚNMS SR s AZZZ SR pri napĺňaní Národného programu kvality SR

28. november 2018
Dňa 22.11.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie pána Pavla Pavlisa, predsedu ÚNMS SR, s pánom Tomášom Malatinským, prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Témou stretnutia bolo prehĺbenie spolupráce úradu a asociácie pri aktivitách podporujúcich napĺňani...

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

23. november 2018
SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAZE V historickej budove Národnej rady SR sa v utorok 20. novembra zišli organizácie a jednotlivci, ktorí preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť im nie je ľahostajná. Ich námaha tak bola ocenená na slávnostnom podujatí, kt...

NA KAŽDOM KROKU KVALITNE

15. november 2018
Kvalita verejnej správy už aj na sociálnej sieti Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) spustil svoj facebookový profil Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo spustil svoj facebookový profil, prostredníctvom ktorého chce na sociálnej sieti zvýšiť vo verejno...

26. Generálna konferencia pre váhy a miery

14. november 2018
26. Generálna konferencia pre váhy a mieryÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje dať do pozornosti  aktuálne prebiehajúcu 26. Generálnu konferenciu pre váhy a miery, ktorá sa koná vo Versailles v Paríži. Očakáva sa, že v rámci te...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: