English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

eMetrológia a skúšobníctvo

23. október 2017
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša tretie tohtoročné číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. Prajeme príjemné...

14. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

12. október 2017
Z pekných letných dní sme sa prehupli do jesene a pre nás opäť nastal čas, aby sme obrátili pozornosť na organizácie i jednotlivcov, ktorí sú úspešní a dosahujú vynikajúce výsledky, či už v oblasti kvality alebo spoločenskej zodpovednosti. I tento rok...

29. odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie

11. október 2017
 „ Standards Make Cities Smarter“ Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie Vás Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pozýva na odborný seminár spojený s odovzdávaním Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2017...

Cena Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2017 – Výzva na zasielanie nominácií

3. október 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizuje v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre technickú normalizáciu pri príležitosti Svetového dňa normalizácie 7. novembra 2017 odborný seminár pre...

Príprava všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky a postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo

29. september 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky a postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo. Nový všeobecne záväzný...

Príprava vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva

29. september 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch...

Informácia o podpísaní Akčného plánu medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Úradom pre normalizáciu Indie v Dillí

28. september 2017
Dňa 26. septembra sa v indickom Dillí uskutočnilo v nadväznosti na podpísané Memorandum o porozumení  v oblasti normalizácie a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) a...

Oznam

14. september 2017
Vážení používatelia noriem a našich služieb, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si Vás dovoľuje informovať, že vo štvrtok dňa 21.9.2017 bude z technických príčin INFOCENTRUM zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
fotografia predsedu ÚNMS SR 
 
Predseda  ÚNMS SR
 Ing. Pavol Pavlis

 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k rozmnožovaniu TN

Facebook UNMS
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Centrálna evidencia majetku štátu

Informácie o označení CE
Spolupracujúci subjekt
s ÚNMS SR
Slovak Business Agency