English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

4. zasadnutie stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody v Ruskej federácii

22. máj 2017
Dňa 27. apríla 2017 sa v Moskve uskutočnilo 4. zasadnutie stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody, ktoré sa konalo v rámci 18. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a...

Novela vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole

19. máj 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že od 15. mája 2017 nadobudla účinnosť vyhláška č. 100/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej...

Pozvánka na "XXV. FÓRUM NORMALIZÁTOROV SLOVENSKA"

17. máj 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár "XXV. FÓRUM NORMALIZÁTOROV SLOVENSKA", ktorý organizuje v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre technickú normalizáciu, členom Zväzu...

Svetový deň metrológie

17. máj 2017
20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod,...

Pozvánka na 47. Fórum metrológov: "Metrológia v predaji tovarov na vnútornom trhu EÚ"

16. máj 2017
Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujú pozvať na 47. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční v priestoroch Hotela...

Úlohy rozvoja skúšobníctva

16. máj 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2017 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej...

Deň skúšobníctva 2017

12. máj 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval dňa 25. apríla 2017 Deň skúšobníctva spojený s odovzdávaním Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo a odborným seminárom v priestoroch úradu na Karloveskej...

Seminár IEC pre mladých profesionálov

9. máj 2017
Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na 81. Generálne zasadnutie IEC. Seminár sa uskutoční v dňoch od 9. do 11...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
 
 
Predseda  ÚNMS SR
 Ing. Pavol Pavlis
 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k TN

Facebook UNMS
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu

CE
Spolupracujúci subjekt
s ÚNMS SR
Slovak Business Agency