English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 
 
 

Cena J. W. Kempelena za skúšobníctvo - výzva na zasielanie nominácií

7. august 2014
Podmienky udeľovania: Pri príležitosti prijatia zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Národnou radou...

Otvorená registrácia na informačné dni StandarDays v Bruseli

29. júl 2014
Európske normalizačné organizácie CEN   a CENELEC pozývajú všetkých, ktorí sa zaujímajú o európsku normalizáciu, na dvojdňové informačné stretnutie StandarDays. Kedy: 23.09. - 24.09.2014 Kde: CEN-CENELEC Meeting Centre, Avenue Marnix...

Informácia o podozrivom webovom sídle a zavádzajúcich tvrdeniach v oblasti akreditácie

22. júl 2014
Slovenská národná akreditačná služba zverejnila na svojej webovej stránke dôležité upozornenie, s ktorým sa môžete oboznámiť na: http://www.snas.sk/index.php?l=sk&od=0&n_id=227 alebo na: http://www.european-accreditation.org/home.  

Vyhlásil sa 12. ročník súťaže Top manažéri kvality

23. jún 2014
Vyhlásil sa 12. ročník súťaže Top manažéri kvalityÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje dvanásty ročník súťaže Top manažéri kvality.  Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v...

Ste pripravení na majstrovstvá sveta vo futbale 2014 ? Európske normy sú !

11. jún 2014
Počas nasledujúcich niekoľkých týždňov sa bude pozornosť celého sveta zameriavať na Brazíliu, kde sa 12. júna začnú majstrovstvá sveta vo futbale 2014. CEN a CENELEC sa rozhodli osláviť túto celosvetovú športovú udalosť vyzdvihnutím úlohy noriem vo...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
  

         Predseda  ÚNMS SR
  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef 
                Mihok, PhD.
 

Virtuálna predajňa technických noriem
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

CE