English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci október

15. november 2019
Október začal v znamení pokračujúcich interných auditov systému manažérstva kvality vykonávaných, v rámci procesu implementácie systému, konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. Konkrétne na odbore metrológie a odbore technickej normalizácie. V správach z interných auditov, ktoré boli vypra...

Októbrové aktivity v CAF centre

12. november 2019
    CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Ani na jeseň sme v CAF centre v práci nepoľavili. V októbri sa zorganizovalo 8 vzdelávacích aktivít, z ktorých 5 sa uskutočnilo v priestoroch ÚNMS SR a 3 v sídle organizácií verejnej správy. Školenie Model CAF a samo...

VÝZVA: Výber mobilného operátora pre poskytnutie mobilných a dátových služieb

7. november 2019
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných a dátových služieb pre všetkých zamestnancov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Aktivity vykonané v rámci implementácie manažérstva kvality v mesiaci september

23. október 2019
V mesiaci september začala s implementáciou systémov manažérstva kvality posledná zo siedmich partnerských organizácií, ktoré si vybrali implementáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Taktiež v mesiaci september začala posledná z piatich partnerských organizácií s im...

Novely nariadení vlády

22. október 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že dňa 16.10.2019 boli vyhlásené a publikované nariadenia vlády v Zbierke zákonov pod číslami 325/2019 Z. z. až 333/2019 Z. z.: 325/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republi...

Prvé zasadnutie CIML v Slovenskej republike

21. október 2019
V dňoch 22. až 25.10.2019 sa v Bratislave uskutoční 54. zasadnutie Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu (CIML) zastúpeného 200 účastníkmi z 52 členských a 15 korešpondenčných krajín. Cieľom Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu (OIML) založenej v r. 1955 v Paríži ...

Národná recepcia Slovenskej republiky pri príležitosti konania 54. zasadnutia CIML v Bratislave

21. október 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) bude dňa 24. októbra 2019 poriadať národnú recepciu v priestoroch zimnej jazdiarne Bratislavského hradu pri príležitosti konania 54. zasadnutia Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu (...

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

14. október 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa má zabezpečiť úpr...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: