English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Čestné uznanie pre ÚNMS SR udelené NKÚ SR

12. apríl 2018
Najvyšší  kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) v tomto roku oslavuje 25. výročia vzniku NKÚ SR. Pri tejto príležitosti sa dňa 4. apríla 2018 v priestoroch NKÚ SR uskutočnil odborný workshop na tému Kontrola – tvárou k verejnosti....

StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii

11. apríl 2018
CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční 3. - 4. 5. 2018 v Bruseli, v CEN-CENELEC Management Centre, Rue de la Science 23. Kurz StandarDays je príležitosťou : zúčastniť sa na dvojdňovom tréningu...

eMetrológia a skúšobníctvo

5. apríl 2018
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. eMetrológia a...

Deň skúšobníctva 2018

5. apríl 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Vás pozýva na "Deň skúšobníctva 2018", ktorý sa bude konať 17. – 18. apríla 2018 v kongresovej sále na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava. Deň skúšobníctva 2018 je spojený s...

Zmeny legislatívy v oblasti poskytovania informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru, posudzovania zhody výrobku, sprístupňovania určeného výrobku na trhu a technickej normalizácie

27. marec 2018
Dňa 7. marca 2018 boli v Zbierke zákonov zverejnené nové zákony v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorými sa ruší zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o...

Úlohy rozvoja skúšobníctva na rok 2018

2. marec 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2018 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej...

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2018

1. marec 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja metrológie na rok 2018 vyhlasuje nové úlohy na rok 2018 v súlade s metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie z roku 2015....

Zapojte sa do nového ročníka súťaží aj VY!

5. február 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil: 19. ročník Národnej ceny SR za kvalitu   5. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť Národné ceny predstavujú...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
fotografia predsedu ÚNMS SR 
 
Predseda  ÚNMS SR
 Ing. Pavol Pavlis

 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k rozmnožovaniu TN

Facebook UNMS
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Centrálna evidencia majetku štátu

Informácie o označení CE
Spolupracujúci subjekt
s ÚNMS SR
Slovak Business Agency