English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 
 
 

Odovzdávanie Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo

20. október 2014
Odovzdávanie Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo  Pri príležitosti 15. výročia prijatia zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Príspevky z metrológie a skúšobníctva - druhé internetové vydanie

15. október 2014
Vážení  čitatelia, tak ako sme zverejnili v infonovinkách dňa 22. mája 2014, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Vám bude prezentovať aktuálne informácie vo forme príspevkov z oblasti metrológie, skúšobníctva...

Svetový deň normalizácie

14. október 2014
Štrnásty október je dňom, kedy si pripomíname úsilie tisícov odborníkov, ktorí sa spolupodieľajú a vytvárajú  technické normy v rámci medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Medzinárodná organizácia pre...

Cena V. Lista za normalizáciu - výzva na zasielanie nominácií

14. október 2014
Podmienky udeľovania Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa normalizácie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za...

Pozvánka na odborný seminár o autorizácii a registrácii

13. október 2014
Pozvánka na odborný seminár o autorizácii a registráciiDňa 23. októbra 2014 Slovenská metrologická spoločnosť  člen ZSVTS v zmysle úlohy Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie na rok 2014 organizuje odborný seminár pre podnikateľov alebo iné...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
  

         Predseda  ÚNMS SR
  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef 
                Mihok, PhD.
 

Virtuálna predajňa technických noriem
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

CE