English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 
 
 

Normy a systémy manažérstva - seminár

19. marec 2015
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v spolupráci so Žilinskou univerzitou, Fakulty riadenia informatiky, Vás pozývajú dňa 31. marca 2015 na seminár "Normy systémov manažérstva s uplatnením nových prístupov"...

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike pristúpila ku Charte kvality Slovenskej republiky

17. marec 2015
V dňoch 12. - 13. marca 2015 sa v Podbanskom konal Snem Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike spoločne s odbornou konferenciou „Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy". Podpora kvality v slovenských samosprávach je...

Cena J. A. Segnera za rok 2014 - výzva na zasielanie nominácií

17. február 2015
Podmienky udeľovania:   Podľa  rozhodnutia  predsedu  ÚNMS SR  č.  57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo...

QiT 2015 - Kvalita v informačných technológiách

4. február 2015
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v spolupráci s technickou komisiou TK 37 (Informačné technológie) Vás pozývajú dňa 19. februára 2015 na seminár, ktorý je zameraný na využívanie noriem v oblasti informačných...

Vytvorenie pracovnej skupiny na e-fakturáciu

3. február 2015
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje organizáciám so záujmom o prácu v „Pracovnej skupine na e- fakturáciu“, že dňa 17. februára 2015 sa na úrade uskutoční prvé pracovné stretnutie. Svojho zástupcu v rozsahu:...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
  

         Predseda  ÚNMS SR
  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef 
                Mihok, PhD.
 

Virtuálna predajňa technických noriem
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

CE