English  |  Mapa stránky  |  Kontakty      
 
 
 
 
 

Oznam

20. júl 2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky informuje verejnosť o vytvorení „stránky“ úradu na webovom sídle www.facebook.com, ako jeden z nástrojov zvyšovania povedomia o technickej normalizácii na Slovensku. Na tejto stránke...

IEC workshop pre mladých profesionálov

15. júl 2016
Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na 80. Generálne zasadnutie IEC. Workshop sa uskutoční v dňoch od 10. do...

1. ročník súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“

14. júl 2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“, prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na...

eMetrológia a skúšobníctvo

12. júl 2016
Vážení čitatelia,   redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša v tomto roku  druhé číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo...

Súťaž Top manažéri kvality

27. jún 2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej „ÚNMS SR“) ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje štrnásty ročník súťaže Top manažéri kvality (ďalej „súťaž“). Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii...

StandarDays 2016

24. jún 2016
StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii   CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční 21. - 22. 9. 2016 v Bruseli, v CEN-CENELEC Meeting Centre, Avenue Marnix 17.   Kurz...

Oznam

22. jún 2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR informuje, že v mesiaci júl je na pondelok 04. 07. 2016 podľa § 111 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce nariadené hromadné čerpanie dovolenky.   V nadväznosti na uvedené Úrad pre...

Olympiáda nie je tento rok len v Brazílii!

6. jún 2016
  Prihlás sa na 11. ročník Olympiády z oblasti technických noriem. Možno ani nevieš, ale normy používaš každý deň aj ty. A ak si chceš zlepšiť svoje vedecké zručnosti  a zaujímaš sa o elektrotechniku, neváhaj a daj dokopy tím troch...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: