English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Rokovanie slovenskej delegácie C.I.P. a českej delegácie C.I.P.

13. jún 2017
Dňa 25. mája 2017 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie slovenskej delegácie C.I.P. so zástupcami českej delegácie C.I.P. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva vnútra...

Súťaž Top manažéri kvality roka 2017

9. jún 2017
Manažérstvo kvality je dnes už prirodzenou súčasťou každého úspešného podniku a organizácie verejnej správy. Kvalita sa samozrejme týka každého zamestnanca a jej budovanie je predovšetkým o práci s ľuďmi. Osobou, ktorá však zodpovedná za funkčný systém...

47. Fórum metrológov

8. jún 2017
Slovenská metrologická spoločnosť (ďalej len „SMS“) pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) zorganizovala pri príležitosti Svetového dňa metrológie 47. Fórum metrológov spojené s odovzdávaním čestného ocenenia...

Pracovné stretnutie k pripravovanému národnému projektu o podpore manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

31. máj 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pripravuje reformný zámer k národnému projektu zameraného na podporu manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Manažérstvo kvality pre organizácie...

4. zasadnutie stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody v Ruskej federácii

22. máj 2017
Dňa 27. apríla 2017 sa v Moskve uskutočnilo 4. zasadnutie stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody, ktoré sa konalo v rámci 18. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a...

Novela vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole

19. máj 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že od 15. mája 2017 nadobudla účinnosť vyhláška č. 100/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej...

Pozvánka na "XXV. FÓRUM NORMALIZÁTOROV SLOVENSKA"

17. máj 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár "XXV. FÓRUM NORMALIZÁTOROV SLOVENSKA", ktorý organizuje v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre technickú normalizáciu, členom Zväzu...

Svetový deň metrológie

17. máj 2017
20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod,...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
 
 
Predseda  ÚNMS SR
 Ing. Pavol Pavlis
 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k TN

Facebook UNMS
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu

CE
Spolupracujúci subjekt
s ÚNMS SR
Slovak Business Agency