English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 
 
 

OZNAM

27. august 2015
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR informuje, že na deň 31. 08. 2015 a 14. 09. 2015 je nariadené hromadné čerpanie dovolenky podľa § 111 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.   V nadväznosti na uvedené Úrad...

Svetovný deň normalizácie

26. august 2015
Predstavte si svet, v ktorom by sa vaša kreditná karta nedala použiť v každom bankomate alebo kde by ste nemohli jednoducho vojsť do obchodu a nájsť vhodnú žiarovku do vašej lampy. Svet bez telefónnych kódov, bez kódov pre názvy krajín a ich meny, bez...

8. európska konferencia o kvalite vo verejnej správe

12. august 2015
V poradí ôsma európska konferencia o kvalite vo verejnej správe sa uskutoční pod záštitou Luxemburského predsedníctva v Rade Európskej únie v Esch-Belval v Luxemburgu v dňoch 1. a 2.októbra 2015.   Registrácia: Akreditácia pre členov národných...

OZNAM

29. júl 2015
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje, že bola preložená nová "Príručka o implementácii EÚ pravidiel na výrobky – 2014 (Blue Guide on the implementation of EU product rules – 2014)" do slovenského jazyka.    Viac...

eMetrológia a skúšobníctvo 2/2015

16. júl 2015
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša druhé číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo.   Prajeme...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
  

         Predseda  ÚNMS SR
  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef 
                Mihok, PhD.
 

Virtuálna predajňa technických noriem
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

CE