English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Zrušenie metodického usmernenia pre oblasť metrológie

24. marec 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. g) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ruší Metodické usmernenie pre...

StandarDays 2017

22. marec 2017
StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční 20. - 21. 4. 2017 v Bruseli, v CEN-CENELEC Meeting Centre, Avenue Marnix 17. Kurz StandarDays je...

Cena J. W. Kempelena za skúšobníctvo - výzva na zasielanie nominácií

9. marec 2017
Podmienky udeľovania: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) plánuje uskutočniť Deň skúšobníctva 2017 spojený s odovzdávaním Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo a odborným seminárom, dňa 25. apríla...

Zapojte sa do nového ročníka súťaží aj VY!

1. marec 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil: • 18. ročník Národnej ceny SR za kvalitu • 4. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť Národné ceny predstavujú najprestížnejšie...

Novela zákona o metrológii

1. marec 2017
Národná rada Slovenskej republiky na svojej 12. schôdzi dňa 1. februára 2017 schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o...

Seminár IEC pre mladých profesionálov

28. február 2017
Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na 81. Generálne zasadnutie IEC. Seminár sa uskutoční v dňoch od 9. do 11...

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny Jána Andreja Segnera 2016

15. február 2017
Podmienky udeľovania: Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za metrológiu. Od roku...

Príprava Zákona o technickej normalizácii

25. január 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie pristúpil k príprave nového Zákona o technickej normalizácii, ktorý bude vychádzať z pôvodného zákona č. 264/1999 Z....

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
 
 
Predseda  ÚNMS SR
 Ing. Pavol Pavlis
 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k TN

Facebook UNMS
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu

CE
Spolupracujúci subjekt
s ÚNMS SR
Slovak Business Agency