English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Pozvánka na "Deň skúšobníctva 2019"

21. marec 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vás pozýva na „Deň skúšobníctva 2019“, ktorý sa bude konať 10. – 11. apríla 2019 v kongresovej sále na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava. Deň skúšobníctva 2019 je spojený s odborným seminárom (10. a...

Pozvánka na školenie Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

20. marec 2019
Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Viete na čo slúži? Ako ho zaviesť? Bližšie informácie sa dozviete na školení. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizuje dňa 25. apríla 2019 v rámci národného projektu „Zavádzanie...

Pozvánka na školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015“

20. marec 2019
Pozývame vás na školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015“ CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 15. apríla 2019 v ÚNMS SR školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:20...

Odštartovali sme implementáciu národného programu

19. marec 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) úspešne začal s implementáciou národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Jeho hlavnou aktivitou a zároveň cieľom je Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách ver...

VÝZVA: Konzultačné a školiace služby

19. marec 2019
Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019 v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci národného projektu “Zavádzanie a podpora manažérstva kvality...

CAF centrum organizuje školenie "Akreditácia a jej medzinárodný kontext, pridaná hodnota akreditačnej značky“

14. marec 2019
Aký je význam a prínos akreditácie a čo všetko by o nej zamestnanci štátnej a verejnej správy mali vedieť? To všetko sa dozviete na seminári „Akreditácia a jej medzinárodný kontext, pridaná hodnota akreditačnej značky“ CAF centrum organizuje dňa 24. apríla 2019 v ÚNMS SR semin...

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

12. marec 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „návrh“). Príprava návrhu je podložená potrebou zabezpečenia tr...

Úlohy rozvoja skúšobníctva na rok 2019

7. marec 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2019 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrol...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: