English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac jún

19. júl 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci prvej implementačnej časti sa pokračuje v implementácii systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v ÚNMS SR a troch partnerských organizáciách, implemen...

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019

10. júl 2019
Okrem ISO 9001: 2015 v mesiaci jún sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "ÚNMS SR alebo úrad") začalo s implementáciou systému manažérstva proti korupcii, a to v spolupráci s konzultačnou a školiacou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., k...

Pozvánka na školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015“

9. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, a to 8. augusta 2019. Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci orga...

Aktivity CAF centra v mesiaci jún

8. júl 2019
CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Mesiac jún bol v oblasti realizácie vzdelávacích aktivít venovaný osvedčeným témam, po ktorých je stále dopyt, ako napr. ISO 9001, ISO 37001 alebo model CAF, ale zaradili sme i úplne novú tému manažérstvo sťažností. Mnohé z týchto školení sa...

IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA ISO 9001:2015 POKRAČUJE

25. jún 2019
V mesiaci máj sa členovia implementačného tímu v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "úrad") venovali modelovaniu procesov a tvorbe potrebných interných dokumentov. V súčasnosti prebieha naprieč celým úradom pripomienkové konanie p...

Nová vyhláška ÚNMS SR o meradlách a metrologickej kontrole

14. jún 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) oznamuje, že dňa 12. júna 2019 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená nová vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nahrádza doterajšiu vyhl...

Aktivity implementácie manažérstva kvality v mesiaci máj

10. jún 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci prvej implementačnej časti sa od januára 2019 spustila implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v štyroch partnerských organizáciách ...

49. Fórum metrológov

7. jún 2019
Slovenská metrologická spoločnosť (ďalej len „SMS“) pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) organizovala pri príležitosti Svetového dňa metrológie 49. Fórum metrológov spojené s odovzdávaním ocenenia predsedu úradu ceny J. A. Segnera za metrológiu, ktor...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: