English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Zasadnutie Expertnej pracovnej skupiny modelu CAF v Bukurešti

21. máj 2019
Spoločný systém hodnotenia kvality, známy ako model CAF, je významným výsledkom spolupráce členských krajín v členstve EUPAN. Od konca roka 2017 sa CAF korešpondenti začali pravidelne stretávať na pracovných zasadnutiach (CAF Working Group Meetings), pretože sa spoločne...

CAF centrum organizuje školenie "Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod"

20. máj 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje v ÚNMS SR jednodňové školenie „Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod“. Školenie sa uskutoční v termíne 19. júna 2019. Cieľovou skupinou školenia sú zamestn...

eMetrológia a skúšobníctvo

16. máj 2019
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. eMetrológia a skúšobníctvo Prajeme príjemné čítanie Redakc...

Svetový deň metrológie

16. máj 2019
20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod, ako aj zlepšenia v oblasti kv...

CAF centrum organizuje školenie „Model CAF a jeho využitie vo vysokých školách“

16. máj 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje v ÚNMS SR jednodňové školenie „Model CAF a jeho využitie vo vysokých školách“. Školenie sa uskutoční v dvoch termínoch a to 4. a 5. júna 2019. Cieľovou skupinou školenia...

Národný týždeň metrológie

13. máj 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si Vás pri príležitosti redefinície jednotiek Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI) dovoľuje pozvať na Národný týždeň metrológie, ktorý je tvorený jednotlivými podujatiami v priestoroch Strojníckej f...

Pozvánka na 49. Fórum metrológov: "Inteligentný priemysel, redefinícia jednotiek SI, zákon o metrológii, zmeny normatívnych dokumentov, výskum a vývoj"

9. máj 2019
Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujú pozvať na 49. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční v priestoroch Hotela Partizán, Tále v dňoch 22. – 23. mája 2019...

Prvé 4 mesiace implementácie národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

9. máj 2019
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) úspešne začal s implementáciou národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvali...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: