English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“

11. november 2016
Dňa 25. októbra 2016, počas odborného seminára, ktorý Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval pri príležitosti Svetového dňa normalizácie, sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom súťaže prvého...

28. odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie

4. november 2016
Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval dňa 25. októbra 2016 odborný seminár v duchu spoločnej témy vyhlásenej medzinárodnými normalizačnými organizáciami ISO, IEC a ITU...

„Študijná návšteva zástupcov Gruzínskej národnej agentúry pre technickú normalizáciu a metrológiu"

2. november 2016
V dňoch 3. – 7. októbra sa na ÚNMS SR uskutočnila študijná návšteva zástupcov Gruzínskej národnej agentúry pre technickú normalizáciu a metrológiu v Tbilisi. Zámerom návštevy bola výmena skúseností a získanie  prehľadu o otázkach,  týkajúcich...

13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

26. október 2016
„Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými“ Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivci, ktorým ide o dosiahnutie výnimočnosti v organizáciách, každoročne stretávajú na medzinárodnej konferencii o kvalite...

Oznam

20. október 2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR informuje, že v mesiacoch október a november je na pondelok dňa 31.10.2016 a na piatok dňa 18.11.2016 podľa § 111 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce nariadené hromadné čerpanie dovolenky...

eMetrológia a skúšobníctvo

13. október 2016
Vážení čitatelia,   redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša v tomto roku  tretie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo...

Spoločná iniciatíva v oblasti normalizácie

30. september 2016
Jedným z bodov včerajšej Rady pre konkurencieschopnosť vedenej ministrom hospodárstva p. Petrom ŽIGOM bola aj podpisová ceremónia Spoločnej iniciatívy pre oblasť normalizácie. Spoločnú iniciatívu včera podpísalo 24 členských štátov Európskej únie...

39. Valné zhromaždenie Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu v Pekingu

20. september 2016
V dňoch 10. - 14. septembra 2016 sa v Pekingu konalo 39. Valné zhromaždenie Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO - International Organization for Standardization). Tohtoročné zasadnutie bolo prvé od prijatia 5-ročného akčného plánu...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
 
 
Predseda  ÚNMS SR
 Ing. Pavol Pavlis
 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k TN

Facebook UNMS
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu

CE
Spolupracujúci subjekt
s ÚNMS SR
Slovak Business Agency