English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Príprava zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovaru

11. apríl 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pristúpil k príprave nového zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovaru, ktorý bude vychádzať z pôvodného zákona č....

Príprava zákona o sprístupňovaní určených výrobkov na trhu

11. apríl 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona o sprístupňovaní určených výrobkov na trhu, ktorý bude vychádzať zo zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní...

Deň skúšobníctva 2017

11. apríl 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Vás pozýva na „Deň skúšobníctva 2017“, ktorý sa bude konať dňa 25.  apríla 2017 v kongresovej sále na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava. Deň skúšobníctva 2017 je spojený s...

eMetrológia a skúšobníctvo

3. apríl 2017
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša prvé tohtoročné číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. Prajeme príjemné...

Zrušenie metodického usmernenia pre oblasť metrológie

24. marec 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. g) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ruší Metodické usmernenie pre...

StandarDays 2017

22. marec 2017
StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční 20. - 21. 4. 2017 v Bruseli, v CEN-CENELEC Meeting Centre, Avenue Marnix 17. Kurz StandarDays je...

Cena J. W. Kempelena za skúšobníctvo - výzva na zasielanie nominácií

9. marec 2017
Podmienky udeľovania: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) plánuje uskutočniť Deň skúšobníctva 2017 spojený s odovzdávaním Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo a odborným seminárom, dňa 25. apríla...

Zapojte sa do nového ročníka súťaží aj VY!

1. marec 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil: • 18. ročník Národnej ceny SR za kvalitu • 4. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť Národné ceny predstavujú najprestížnejšie...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
 
 
Predseda  ÚNMS SR
 Ing. Pavol Pavlis
 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k TN

Facebook UNMS
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu

CE
Spolupracujúci subjekt
s ÚNMS SR
Slovak Business Agency