English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 
 
 

Technická normalizácia pomáha osobám so zdravotným postihnutím

4. december 2014
Dňa 3. decembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Medzinárodný deň zdravotne postihnutých vznikol za účelom zvýšenia informovanosti pre širokú verejnosť o problematike, s ktorou sa postihnutí ľudia denne stretávajú....

Seminár k Svetovému dňu normalizácie

1. december 2014
Pri príležitosti svetového dňa normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) spolu so Slovenskou spoločnosťou pre technickú normalizáciu (SSTN) organizoval 27. seminár na tému „Normy zabezpečujú rovnaké...

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže NCSRK 2014

25. november 2014
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil 20. novembra 2014 v Historickej budove Národnej rady SR výsledky Národnej ceny Slovenskej republiky za...

XI. národná konferencia o kvalite

30. október 2014
Máte záujem zistiť, čo je tajomstvom úspešnosti a výnimočnosti organizácií? Zaujíma Vás, akými metódami sa zlepšuje zefektívnenie riadenia verejnej správy? Chcete sa dozvedieť, aké aktivity organizácie realizujú nad rámec svojich povinností...

Odovzdávanie Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo

20. október 2014
Odovzdávanie Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo  Pri príležitosti 15. výročia prijatia zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
  

         Predseda  ÚNMS SR
  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef 
                Mihok, PhD.
 

Virtuálna predajňa technických noriem
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

CE