English  |  Kontakty  |   Mapa stránky      
 
 
 
 
 

XI. národná konferencia o kvalite

30. október 2014
Máte záujem zistiť, čo je tajomstvom úspešnosti a výnimočnosti organizácií? Zaujíma Vás, akými metódami sa zlepšuje zefektívnenie riadenia verejnej správy? Chcete sa dozvedieť, aké aktivity organizácie realizujú nad rámec svojich povinností...

Odovzdávanie Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo

20. október 2014
Odovzdávanie Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo  Pri príležitosti 15. výročia prijatia zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Príspevky z metrológie a skúšobníctva - druhé internetové vydanie

15. október 2014
Vážení  čitatelia, tak ako sme zverejnili v infonovinkách dňa 22. mája 2014, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Vám bude prezentovať aktuálne informácie vo forme príspevkov z oblasti metrológie, skúšobníctva...

Svetový deň normalizácie

14. október 2014
Štrnásty október je dňom, kedy si pripomíname úsilie tisícov odborníkov, ktorí sa spolupodieľajú a vytvárajú  technické normy v rámci medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Medzinárodná organizácia pre...

Cena V. Lista za normalizáciu - výzva na zasielanie nominácií

14. október 2014
Podmienky udeľovania Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa normalizácie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
  

         Predseda  ÚNMS SR
  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef 
                Mihok, PhD.
 

Virtuálna predajňa technických noriem
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

CE