English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

eMetrológia a skúšobníctvo

10. január 2017
Vážení čitatelia,   redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša v tomto roku  štvrté číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo...

Európska konferencia o kvalite (15. - 16. máj 2017, Malta)

3. január 2017
V poradí 9. európska konferencia o kvalite sa uskutoční v dňoch 15. - 16. mája 2017 na Malte. Konferencie o kvalite vo verejnej správe sa organizujú v rámci Európskej siete verejnej správy (EUPAN – European Public Administration Network) od roku 2000....

Oznamy o službe prezenčného štúdia STN

12. december 2016
Vážení záujemcovia o prezenčné štúdium STN,  dovoľujeme si Vás upozorniť, že prezenčné štúdium STN v priestoroch ÚNMS SR na Štefanovičovej 3 bude v dňoch od 27. 12. 2016 do 2. 1. 2017 (vrátane) zabezpečené počas otváracích hodín Infocentra ÚNMS...

Slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“

11. november 2016
Dňa 25. októbra 2016, počas odborného seminára, ktorý Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval pri príležitosti Svetového dňa normalizácie, sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom súťaže prvého...

28. odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie

4. november 2016
Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval dňa 25. októbra 2016 odborný seminár v duchu spoločnej témy vyhlásenej medzinárodnými normalizačnými organizáciami ISO, IEC a ITU...

„Študijná návšteva zástupcov Gruzínskej národnej agentúry pre technickú normalizáciu a metrológiu"

2. november 2016
V dňoch 3. – 7. októbra sa na ÚNMS SR uskutočnila študijná návšteva zástupcov Gruzínskej národnej agentúry pre technickú normalizáciu a metrológiu v Tbilisi. Zámerom návštevy bola výmena skúseností a získanie  prehľadu o otázkach,  týkajúcich...

13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

26. október 2016
„Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými“ Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivci, ktorým ide o dosiahnutie výnimočnosti v organizáciách, každoročne stretávajú na medzinárodnej konferencii o kvalite...

Oznam

20. október 2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR informuje, že v mesiacoch október a november je na pondelok dňa 31.10.2016 a na piatok dňa 18.11.2016 podľa § 111 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce nariadené hromadné čerpanie dovolenky...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
 
 
Predseda  ÚNMS SR
 Ing. Pavol Pavlis
 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k TN

Facebook UNMS
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu

CE
Spolupracujúci subjekt
s ÚNMS SR
Slovak Business Agency