English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy úradom

22. máj 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu: Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáci...

Svetový deň metrológie

14. máj 2018
20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod, ako aj zlepšenia v oblasti kv...

Informácia o nových právnych predpisoch

4. máj 2018
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21. apríla 2018 nadobudli účinnosť právne predpisy: nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2018 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poži...

Prezentácie z odborného seminára, ktorý sa konal pri príležitosti Dňa skúšobníctva 2018

2. máj 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval dňa 17. a 18. apríla 2018 Deň skúšobníctva 2018 spojený s odborným seminárom zameraným na dohľad nad trhom určených výrobkov. Seminár sa konal v priestoroch úradu na Karl...

Vyhlásenie súťaže "Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality"

2. máj 2018
Vyhlásenie súťaže "Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality"Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Ing. Pavol Pavlis vyhlasuje v poradí už jedenásty ročník publicistickej súťaž, ktorá má názov „Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality“. Viac inform...

Pozvánka na 48. Fórum metrológov: "Zabezpečenie metrologickej nadväznosti v EÚ"

27. apríl 2018
Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujú pozvať na 48. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční v priestoroch Hotela Partizán, Tále v dňoch 16. – 17. mája 2018...

Čestné uznanie pre ÚNMS SR udelené NKÚ SR

12. apríl 2018
Najvyšší  kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) v tomto roku oslavuje 25. výročia vzniku NKÚ SR. Pri tejto príležitosti sa dňa 4. apríla 2018 v priestoroch NKÚ SR uskutočnil odborný workshop na tému Kontrola – tvárou k verejnosti. Workshopu sa zúčastnili...

StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii

11. apríl 2018
CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční 3. - 4. 5. 2018 v Bruseli, v CEN-CENELEC Management Centre, Rue de la Science 23. Kurz StandarDays je príležitosťou : zúčastniť sa na dvojdňovom tréningu vedenom európskymi...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: