English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Úlohy rozvoja skúšobníctva na rok 2018

2. marec 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja skúšobníctva (ďalej len "Program RSTNaM") vyhlasuje na rok 2018 nové úlohy v súlade s platným metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej...

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2018

1. marec 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja metrológie na rok 2018 vyhlasuje nové úlohy na rok 2018 v súlade s metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie z roku 2015....

Zapojte sa do nového ročníka súťaží aj VY!

5. február 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil: 19. ročník Národnej ceny SR za kvalitu   5. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť Národné ceny predstavujú...

eMetrológia a skúšobníctvo

26. január 2018
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša štvrté číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. Prajeme príjemné čítanie...

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny J.A. Segnera za rok 2017

23. január 2018
Podmienky udeľovania: Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za metrológiu. Od roku...

Seminár IEC pre mladých profesionálov

19. január 2018
Seminár IEC pre mladých profesionálovMedzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na 82. Generálne zasadnutie IEC...

Od 01. 01. 2018 - Zmena označovania publikácií prijímaných CENELEC

21. december 2017
Od 1. januára 2018 návrhy technických noriem tvorené v rámci tzv. paralelného hlasovania v zmysle Frankfurtskej dohody bude označovanie v Riadiacom stredisku CEN/CENELEC prebiehať nasledovne: publikácie, ktoré sú identické s príslušnou normou IEC budú...

Oznam

19. december 2017
Vážení používatelia noriem a našich služieb, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje upozorniť, že od 21. 12. 2017 do 5. 1. 2018 budú všetky služby INFOCENTRA zatvorené. Ďakujeme za pochopenie. Zároveň Vám prajeme...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR:
 
 
 
fotografia predsedu ÚNMS SR 
 
Predseda  ÚNMS SR
 Ing. Pavol Pavlis

 

Virtuálna predajňa technických noriem

Upozornenie k rozmnožovaniu TN

Facebook UNMS
 
 

Profil verejného obstarávateľa obrázok

Register ponúkaného majetku štátu

Centrálna evidencia majetku štátu

Informácie o označení CE
Spolupracujúci subjekt
s ÚNMS SR
Slovak Business Agency