English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Súťaž Top manažéri kvality roka 2017

 

Manažérstvo kvality je dnes už prirodzenou súčasťou každého úspešného podniku a organizácie verejnej správy. Kvalita sa samozrejme týka každého zamestnanca a jej budovanie je predovšetkým o práci s ľuďmi. Osobou, ktorá však zodpovedná za funkčný systém manažérstva kvality je práve manažér kvality.
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), ktorý je vyhlasovateľom Národnej ceny SR za kvalitu, neoceňuje v oblasti kvality len organizácie, ale aj osobnosti a to v rámci súťaže TOP MANAŽÉRI KVALITY.
 
Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s budovaním a rozvojom systémov manažérstva kvality, resp. komplexného manažérstva kvality vo svojich organizáciách, čím prispievajú k rozvoju nielen vlastnej organizácie, v ktorej pôsobia, ale aj k rozvoju našej ekonomiky.

Cieľom súťaže je:
 • oceniť osobný podiel odborníkov a profesionálov v oblasti budovania, implementácie a rozvoja systémov manažérstva kvality, resp. komplexného manažérstva kvality vo svojej organizácii,
 • zviditeľniť výsledky práce predstaviteľov manažérstva kvality a poukázať na ich význam pri rozvoji vlastnej organizácie,
 • prejaviť uznanie a podporiť predstaviteľov manažérstva kvality pri mimoriadnom plnení pracovných úloh,
 • oboznámiť verejnosť s významnými predstaviteľmi z oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike.
Organizácie súkromného a verejného sektora majú možnosť nominovať do súťaže:
 • manažéra kvality,
 • zmocnenca pre kvalitu,
 • špecialistu kvality,
 • metodika modelu výnimočnosti EFQM,
 • metodika modelu CAF,
 • osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne podľa štatútu súťaže.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v nasledujúcich kategóriách:

 • Kategória A) Top manažér kvality  – súkromný sektor
 • Kategória B) Top manažér kvality – sektor verejnej správy
Úspešný uchádzač v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality“, ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu.

Bližšie informácie o podmienkach a kritériách súťaže sú uvedené v štatúte súťaže.

Na stiahnutie:
Súťažná dokumentácia:
 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 24. 11. 2017