English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Slovenské notifikované osoby

ÚNMS SR notifikoval Európskej komisii a ostatným členským krajinám Európskej únie slovenské subjekty (na základe ich žiadosti), ktoré sa následne stali slovenskými notifikovanými osobami.

 • NO 1293 EVPÚ a.s.
 • NO 1296 VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o.
 • NO 1297 Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
 • NO 1299 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
 • NO 1300 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 • NO 1353 TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 • NO 1354 Technická inšpekcia, a.s.
 • NO 1358 Výskumný ústav dopravný, a.s.
 • NO 1395 Konštrukta - Defence, a.s.
 • NO 1432 Slovenská legálna metrológia, n.o.
 • NO 1634 Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
 • NO 1781 Slovenský metrologický ústav
 • NO 2005 E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
 • NO 2265 3EC International a.s. 
 • NO 2369 VIPO a.s.
 • NO 2394 Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. 
 • NO 2408 Prvá zváračská, a.s.                 

Notifikované osoby bez prideleného identifikačného čísla:

Uvedené subjekty vykonávajú nižšieuvedené činnosti ako "uznaná kompetentná tretia strana" /KTS/ podľa smernice Európskeho Parlamentu a Rady 97/23/ES o harmonizácii právnych predpisov členských krajín týkajúcich sa tlakových zariadení.
 • Schvaľovanie pracovných postupov a zamestnancov určených na vyhotovenie nerozoberateľných spojov tlakových zariadení kategórie II., III. a IV. /Príloha I., čl. 3.1.2/
 • Schvaľovanie zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok tlakových zariadení kategórie III. a IV. /Príloha I., čl. 3.1.3/
 • RTPO Reaktortest s.r.o. Trnava
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR notifikovalo slovenské subjekty na preukazovanie zhody stavebných výrobkov:

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 6. 10. 2017