English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Notifikované osoby v Európskom Spoločenstve


Notifikácia notifikovaných osôb (NO) a zrušenie/ukončenie notifikácie je v zodpovednosti notifikujúcej členskej krajiny.

Členské krajiny, EFTA krajiny (členovia EEA) a ostatné krajiny s ktorými Európske spoločenstvá uzatvorili Dohody o vzájomnom uznávaní (MRAs) a Protokoly k európskym dohodám o posudzovaní zhody a o uznávaní priemyselných výrobkov (PECAs), majú určené notifikované osoby na smernice. Zoznamy notifikovaných osôb nájdete na webstránke NANDO. Zoznamy, ktoré sú pravidelne aktualizované, obsahujú identifikačné číslo každej notifikovanej osoby ako aj činnosti, na ktoré bola notifikovaná.

NO: Zoznamy notifikovaných osôb majú iba informatívny charakter a sú platné do uvedeného času. Informácie sú k dispozícii v takej forme, v akej ich poskytli notifikujúce autority členských krajín. 

Zoznam notifikovaných osôb ES podľa smerníc Nového prístupu


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 30. 9. 2009