English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy noriem CEN

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade s § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy európskych noriem a iných dokumentov pripravovaných Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), ktoré sú zároveň návrhmi slovenských technických noriem (STN EN), predbežných STN (STN P CEN/TS) a technických normalizačných informácií (TNI CEN). Texty návrhov európskych noriem a ďalších dokumentov CEN sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre spracovateľov úloh normalizačnej spolupráce a členov TK sú texty návrhov prístupné cez webovú stránku ÚNMS SR, ostatní záujemcovia si môžu návrhy vyžiadať na dole uvedenej e-mailovej adrese. V prípade požiadavky na dodanie papierovej verzie návrhu bude záujemcovi účtovaný poplatok za kopírovanie a poplatok za službu spojenú s balným a poštovným.

Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby môžu predložiť pripomienky k textom návrhov noriem a ďalších dokumentov najneskôr 4 týždne pred termínom na odpoveď národných členov uvedenom pri každom dokumente na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára, prednostne v angličtine. 

Formulár na pripomienky (RTF, 47,1 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 22,1 kB)

Verejné prerokovanie CEN - december 2017 (PDF, 425,1 kB)
Verejné prerokovanie CEN - november 2017 (PDF, 408,8 kB)
Verejné prerokovanie CEN - október 2017 (PDF, 415,4 kB)
Verejné prerokovanie CEN - september 2017 (PDF, 371,2 kB)
Verejné prerokovanie CEN - august 2017 (PDF, 464,9 kB)
Verejné prerokovanie CEN - júl 2017 (PDF, 374,8 kB)
Verejné prerokovanie CEN - jún 2017 (PDF, 392,7 kB)
Verejné prerokovanie CEN - máj 2017 (PDF, 205,8 kB)
Verejné prerokovanie CEN - apríl 2017 (PDF, 424,3 kB)
Verejné prerokovanie CEN - marec 2017 (PDF, 299,9 kB)
Verejné prerokovanie CEN - február 2017 (PDF, 396,0 kB)
Verejné prerokovanie CEN - január 2017 (PDF, 317,6 kB)

Verejné prerokovanie CEN - december 2016 (PDF, 402,7 kB)
Verejné prerokovanie CEN - november 2016 (PDF, 98,3 kB)
Verejné prerokovanie CEN - október 2016 (PDF, 91,8 kB)
Verejné prerokovanie CEN - september 2016 (PDF, 80,0 kB)
Verejné prerokovanie CEN - august 2016 (PDF, 83,7 kB)
Verejné prerokovanie CEN - júl 2016 (PDF, 60,0 kB)
Verejné prerokovanie CEN - jún 2016 (PDF, 95,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN - máj 2016 (PDF, 64,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN - apríl 2016 (PDF, 45,2 kB)
Verejné prerokovanie CEN - marec 2016 (PDF, 141,4 kB)
Verejné prerokovanie CEN - február 2016 (PDF, 44,3 kB)
Verejné prerokovanie CEN - január 2016 (PDF, 134,1 kB)

Verejné prerokovanie CEN - december 2015 (PDF, 43,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN - november 2015 (PDF, 41,0 kB)
Verejné prerokovanie CEN - október 2015 (PDF, 43,9 kB)
Verejné prerokovanie CEN - september 2015 (PDF, 45,4 kB)
Verejné prerokovanie CEN - august 2015 (PDF, 59,1 kB)
Verejné prerokovanie CEN - júl 2015 (PDF, 54,7 kB) 
Verejné prerokovanie CEN - jún 2015 (PDF, 66,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN - máj 2015 (PDF, 48,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN - apríl 2015 (PDF, 49,5 kB)
Verejné prerokovanie CEN - marec 2015 (PDF, 33,1 kB)
Verejné prerokovanie CEN - február 2015 (PDF, 45,2 kB)
Verejné prerokovanie CEN - január 2015 (PDF, 43,1 kB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 1. 2018