English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznámenie o návrhu na zrušenie STN

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky predkladá v súlade so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii na prerokovanie  slovenské technické normy (STN) navrhované na zrušenie pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť alebo z iných dôvodov. Každý, kto má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 8 týždňov od dátumu ich zverejnenia u uvedeného zodpovedného zamestnanca na adrese:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15


alebo e-mailom na adrese: navrhynoriem@normoff.gov.sk 


Oznámenie o návrhu na zrušenie STNNávrhy noriem na zrušenie - rok 2019

Návrh noriem na zrušenie - Vestník V4 2019 (PDF, 140,7 kB) zverejnené 22.03.2019


Návhry noriem na zrušenie - rok 2018

Návrh noriem na zrušenie - Vestník V6 2018 (PDF, 136,6 kB) zverejnené 23.04.2018


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 4. 2019