English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznámenie o návrhu na zrušenie STN

Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o návrhu na zrušenie noriem

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predkladá v zmysle zásad správnej normalizačnej praxe na prerokovanie zoznam slovenských technických noriem (STN) navrhovaných na zrušenie pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť alebo z iných dôvodov.
Každý, kto má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 8 týždňov od zverejnenia tohto oznámenia u príslušného pracovníka ÚNMS SR na adrese:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P.O.BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adrese: navrhynoriem@normoff.gov.sk

Návrhy noriem na zrušenie - rok 2019

Návrh noriem na zrušenie - Vestník V2 2019 (PDF, 133,4 kB) zverejnené 16.01.2019Návrhy noriem na zrušenie - rok 2018

Návrh noriem na zrušenie - Vestník V6 2018 (PDF, 136,6 kB) zverejnené 23.04.2018Návrhy noriem na zrušenie - rok 2017

Návrh noriem na zrušenie - Vestník V11 2017 (PDF, 135,2 kB) zverejnené 28. 11. 2017
Návrh noriem na zrušenie - Vestník V10 2017 (PDF, 135,4 kB) zverejnené 13. 10. 2017
Návrh noriem na zrušenie - Vestník V10 2017 (PDF, 162,8 kB) zverejnené 13. 10. 2017
Návrh noriem na zrušenie - Vestník V4 2017 (PDF, 137,7 kB) zverejnené 20. 4. 2017
Návrh noriem na zrušenie - Vestník V1 2017 (PDF, 135,2 kB) zverejnené 27. 1. 2017

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 1. 2019