English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznámenie o návrhu na zrušenie STN

Oznámenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o návrhu na zrušenie noriem

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predkladá podľa  zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii na prerokovanie zoznam slovenských technických noriem (STN) navrhovaných na zrušenie pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť alebo z iných dôvodov.
Každý, kto má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže ich uplatniť do 8 týždňov od zverejnenia tohto oznámenia u príslušného pracovníka ÚNMS SR na adrese:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P.O.BOX 76
810 05 Bratislava 15

alebo e-mailom na adrese: navrhynoriem@normoff.gov.sk


Návrhy noriem na zrušenie - rok 2017

Návrh noriem na zrušenie - Vestník V11 2017 (PDF, 135,2 kB) zverejnené 28. 11. 2017
Návrh noriem na zrušenie - Vestník V10 2017 (PDF, 135,4 kB) zverejnené 13. 10. 2017
Návrh noriem na zrušenie - Vestník V10 2017 (PDF, 162,8 kB) zverejnené 13. 10. 2017
Návrh noriem na zrušenie - Vestník V4 2017 (PDF, 137,7 kB) zverejnené 20. 4. 2017
Návrh noriem na zrušenie - Vestník V1 2017 (PDF, 135,2 kB) zverejnené 27. 1. 2017


Návrhy noriem na zrušenie - rok 2016

Návrh noriem na zrušenie - Vestník V12 2016 (PDF, 126,7 kB) zverejnené 20.12.2016
Návrh noriem na zrušenie - Vestník V4 2016 (PDF, 20,1 kB) zverejnené 26.4.2016
Návrh noriem na zrušenie - Vestník V2 2016 (PDF, 20,0 kB) zverejnené 23.2.2016

N
Návrhy noriem na zrušenie - rok 2015

Návrh noriem na zrušenie - Vestník V8 2015 (PDF, 28,1 kB) zverejnené 3.9.2015


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 4. 4. 2018