English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
Úvod / Newsletter / NL5

Národná cena za kvalitu SR 2008Nositeľmi Národne ceny SR za kvalitu sa v roku 2008 stávajú Mestský úrad v Trenčíne, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave a spoločnosť OTC Hlohovec.

  Ocenenia v Primaciálnom paláci v Bratislave odovzdávajú Ivan Gašparovič, prezident SR a Peter Lukáč, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Deviaty ročník Národnej ceny SR za kvalitu bol zameraný na to, aby sa súťaže zúčastnilo čo najviac organizácii verejnej správy. „Systémy manažérstva kvality sa stávajú nevyhnutnosťou nielen pre podniky a obchodné organizácie, ale aj pre poskytovateľov služieb a čoraz viac aj pre vzdelávacie inštitúcie a verejnú správu,“ uviedol Peter Lukáč. 

Ocenení finalisti
Medzi organizáciami samospráv zaujal Mestský úrad v Trenčíne, ktorý ako jeden z prvých na Slovensku začal uplatňovať zákaznícky orientovaný prístup k občanom. Trenčín bol aj prvým krajským mestom, ktoré zaviedlo systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001:2000. „Do súťaže sme sa zapojili preto, že sme si chceli nechať preveriť kvalitu našich činností,“ uviedol primátor Trenčína Branislav Celler. „Je nevyhnutné neustále kriticky prehodnocovať všetky aktivity, či sa nedajú vykonávať efektívnejšie a kvalitnejšie.“

  V kategórii C3 pre iné organizácie verejného sektora zvíťazila Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave. „Záverečné hodnotenie komisie je vynikajúcim analytickým materiálom, v ktorom sú popísané nielen naše silné stránky, ale aj slabiny, ktoré musíme v blízkej budúcnosti vyriešiť,“ konštatoval dekan fakulty Oliver Moravčík. V tejto kategórii získala osobitné ocenenie aj Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach za zlepšenie výkonnosti.

  Podnikovú sféru reprezentovala v kategórii B2 pre organizácie poskytujúce služby do 50 zamestnancov hlohovská firma OTC, ktorá sa zaoberá servisom transformátorov a elektromerov. Využíva integrovaný systém manažérstva, ktorý zahŕňa starostlivosť o kvalitu, životné prostredie a zamestnancov. 

Ceny za publicistiku
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zároveň ocenil aj novinárov, ktorí prezentujú manažérstvo kvality a jeho dosah na občiansky život, podnikateľské prostredie a štátnu správu. Odborná komisia posudzovala spolu 101 publicistických článkov. Ocenenie za kritický pohľad na udeľovanie certifikácií zdravotníckym zariadeniam udelila Márii Tolnayovej zo Zdravotníckych novín a za popularizáciu a zrozumiteľné spracovanie tém manažérstva kvality Jozefovi Gašparíkovi z časopisu Eurostav.

Desiaty ročník opäť vyzýva ku kvalite štátnu správu
  V týchto chvíľach sa už začala príprava desiateho ročníka Národnej ceny SR za kvalitu. V tejto súvislosti informoval, že úrad od januára 2008 organizuje projekt na podporu implementácie modelov kvality v organizáciách verejnej správy, do ktorého sa prihlásilo osem inštitúcií vrátane ministerstiev, domov dôchodcov a sociálnej starostlivosti a mestských úradov. Mali si tak možnosť vyskúšať implementáciu modelu kvality „na nečisto“ a na budúci rok sa budú môcť zapojiť do súťaže ako jej právoplatní účastníci.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 10. 11. 2008