English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Metodika

Metodický pokyn a postupy na činnosť autorizovaných osôb a notifikovaných osôb 

Tento metodický pokyn usmerňuje činnosť autorizovaných osôb, ktoré ÚNMS SR poveril na vykonávanie posudzovania zhody podľa § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zhode") a činnosť notifikovaných osôb, ktoré ÚNMS SR ako notifikujúca autorita oznámil Európskej komisii a ostatným členským krajinám ES.


  - Metodický pokyn  1/2011   Stiahnuť (PDF, 1,1 MB)
  - Metodický postup 7/2016   Stiahnuť (PDF, 692,7 kB)
  - Metodický postup  8/2016   Stiahnuť (PDF, 1,0 MB)
    - Príloha č. 6 MP 8/2016 Kontrolné otázky (Checklist)   Stiahnuť (DOC, 369,2 kB)
     
  - Blue Guide (rok 2000):  
 

   v slovenskom jazyku

  Stiahnuť (PDF, 1,1 MB)
 

   v anglickom jazyku

  Stiahnuť (PDF, 741,7 kB)
     
  - Blue Guide (rok 2014):  
 

   v slovenskom jazyku

  Stiahnuť (PDF, 3,0 MB)
 

   v anglickom jazyku

  Stiahnuť (PDF, 2,6 MB)
 

- Blue Guide (rok 2016):

 
 

   v jazykových verziách

  Stiahnuť

 

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 4. 2017