English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Metodika

Metodický pokyn a postupy na činnosť autorizovaných osôb a notifikovaných osôb 

Tento metodický pokyn usmerňuje činnosť autorizovaných osôb, ktoré ÚNMS SR poveril na vykonávanie posudzovania zhody podľa § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zhode") a činnosť notifikovaných osôb, ktoré ÚNMS SR ako notifikujúca autorita oznámil Európskej komisii a ostatným členským krajinám ES.


 

- Metodický pokyn  1/2011 Stiahnuť (PDF, 1,1 MB)
- Metodický postup 7/2016  Stiahnuť (PDF, 692,7 kB)
- Metodický postup  8/2016 Stiahnuť (PDF, 1,0 MB)
  - Príloha č. 6 MP 8/2016 Kontrolné otázky (Checklist) Stiahnuť (DOC, 369,2 kB)
- Metodický postup 11/2018 Stiahnuť (PDF, 604,5 kB)
   
 - Blue Guide (rok 2000):  
  v slovenskom jazyku Stiahnuť (PDF, 1,1 MB) 
  v anglickom jazyku Stiahnuť (PDF, 741,7 kB)
   
- Blue Guide (rok 2014):  
  v slovenskom jazyku Stiahnuť (PDF, 3,0 MB)
  v anglickom jazyku Stiahnuť (PDF, 2,6 MB)
   
- Blue Guide (rok 2016):  
  v jazykových verziách Stiahnuť 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 17. 1. 2018