English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
Úvod / Kontakty

Kontakty

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
IČO: 30810710
web sídlo: www.unms.sk

Bankové spojenie
Štátna pokladnica:

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0006 8787

Podateľňa ÚNMS SR
Úradné hodiny:
pondelok – štvrtok od 08:30 do 15:00 h
piatok od 8:30 h do 14:00 h
e-mail: podatelna@normoff.gov.sk

Žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete tu.

Informácie možno získať osobne každý pracovný deň od 08:30 do 15:00 h alebo telefonicky +421 2 5748 5100.
e-mail: info@normoff.gov.sk

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente je možné doručiť podanie aj elektronicky do elektronickej schránky ÚNMS SR.

odbor

  telefón

e-mail 

Kancelária predsedu

+421 2 5748 5212

predseda@normoff.gov.sk
Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu +421 2 5748 5216 peter.valo@normoff.gov.sk
Osobný úrad +421 2 5748 5139 michaela.bacova@normoff.gov.sk
Odbor ekonomiky +421 2 5748 5328 frantisek.kurej@normoff.gov.sk
Oddelenie informatiky +421 2 5748 5333 miroslav.durco@normoff.gov.sk
Útvar kontroly +421 2 5748 5120

frantisek.babuska@normoff.gov.sk

Útvar vnútorného auditu +421 2 5748 5117

iveta.harustakova@normoff.gov.sk

Odbor kvality a projektového riadenia +421 2 5748 5801

anna.budiakova@normoff.gov.sk

Odbor technickej normalizácie

+421 2 5748 5700

viera.hukova@normoff.gov.sk

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí +421 2 5748 5138 monika.laurovicova@normoff.gov.sk
Odbor metrológie

+421 2 5748 5311

zbynek.schreier@normoff.gov.sk

Odbor legislatívy

+421 2 5748 5255

lucia.held@normoff.gov.sk

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 20. 9. 2018