English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 

Faktúry v roku 2017

Číslo faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (meno a priezvisko, obchodný názov, adresa, IČO) Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia Dátum doručenia faktúry Identifikácia zmluvy, objednávky ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, objednávkou
0000310617/2017 RODEX CAR, s.r.o., 821 05 Bratislava, Komárňanská 83
IČO: 35860251
oprava BL263PG 758,16 € 06.11.2017 0
0000310599/2017 ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8
IČO: 49704362
BRU-VIE Kundratova 151,18 € 25.10.2017 4200001500
0000310600/2017 STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48
IČO: 44551304
VIE-BRU letenka Kundratov 495,83 € 25.10.2017 4200001502
0000310588/2017 STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48
IČO: 44551304
letenka VIE-Ženeva-VIE 238,29 € 23.10.2017 4200001492
0000310589/2017 ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8
IČO: 49704362
letenka VIE-BRU-VIE 650,01 € 23.10.2017 4200001498
0000310590/2017 ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8
IČO: 49704362
letenka VIE-BRU-VIE 650,01 € 23.10.2017 4200001497
0000310603/2017 IVES, org.pre informat.ver.správy, 041 18 Košice, Čs. armády 20
IČO: 162957
Služby STP APV 2017/18 191,20 € 18.10.2017 0
0000310542/2017 STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48
IČO: 44551304
3 ks letenka VIE-BRU 587,61 € 03.10.2017 4200001478
0000310544/2017 STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48
IČO: 44551304
3 ks letenka BRU-VIE 431,49 € 03.10.2017 4200001478
0000310540/2017 Letenky.sk, 811 06 Bratislava, Námestie SNP 6
IČO: 35897821
letenka BA-Varšava-BA 51,73 € 02.10.2017 4200001481
0000310541/2017 STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48
IČO: 44551304
ubytovanie Varšava 167,00 € 02.10.2017 4200001480
0000310536/2017 Sokol trade spol. a r.o., 040 11 Košice, Husárska 33
IČO: 36605735
rekonštrukcia Karloveská 76474,04 € 17.08.2017 4510000023
0000310551/2017 Výskumný ústav vodného hospodárstva, 812 49 Bratislava-St.Mesto, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5
IČO: 156850
Dobropis k Fa - 171139 1230,00 € 26.07.2017 0
0000310385/2017 O2 Slovakia, 851 01 Bratislava, Einsteinova 24
IČO: 35848863
Dátové a hlasové služby 0 728,85 € 14.07.2017 0
0000310390/2017 ARGUS, s.r.o., 814 99 Bratislava, Záhradnícka 27
IČO: 31365213
Odvoz a likvidácia odpadu 200,00 € 04.07.2017 4200001415
0000310382/2017 Výskumný ústav vodného hospodárstva, 812 49 Bratislava-St.Mesto, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5
IČO: 156850
Prevzatie európskych nori 1230,00 € 29.06.2017 0
0000310182/2017 ŠEVT, a.s., 821 09 Bratislava, Plynárenská 6
IČO: 31331131
kancelárskypapier 500,00 € 25.03.2017 4500000697
0000310183/2017 ŠEVT, a.s., 821 09 Bratislava, Plynárenská 6
IČO: 31331131
perá 500,00 € 11.03.2017 4500000697
0000310180/2017 ŠEVT, a.s., 821 09 Bratislava, Plynárenská 6
IČO: 31331131
hygienické 400,00 € 01.03.2017 4500000697

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa  fakturovaného  plnenia (meno a priezvisko, obchodný názov, adresa, IČO)Popis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plneniaDátum doručenia faktúryIdentifikácia zmluvy, objednávky ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, objednávkou
 
 310001  LE  ChEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/d, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 jedálne kupóny 7555,46 € 02.01.2017  x
 310002  Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 464,67 €  03.01.2017 x
 310003  EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 924 01 Galanta
 IČO: 46185399
 nákup tonerov 529,96 €  05.01.2017  4500000674
 310004  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 563,77 €  04.01.2017 x
 310005  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 676,37 € 02.01.2017 x
 310006  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasosvé služby 28,60 € 02.01.2017 x
 310007  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážková voda 50,87 € 02.01.2017 x
 310008  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 spotreba el. energie 5528,25 € 03.01.2017 x
 310009  Nakladateľstvo C.H. Beck, s.r.o. Jungmanova 34/750, 110 00 Praha 1
 IČO: 46380434
 seminár 166,80 € 10.01.2017 x
 310010  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 úschova odpadu 25,90 € 05.01.2017 x
 310011  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 313394981
 prevádzka WEB sídla 120,00 € 01.01.2017 x
 310012  BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 04.01.2017 x
 310013  Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1056,05 € 10.01.2017 x
 310014  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 09.01.2017 x
 310015  LOGIS Invest, a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
 IČO: 44643004
 nájom 423,22 € 09.01.2017 x
 310016  ISO Central Secretariat, l, ch. de la Vole-Creuse, Case p 56, 1211 Geneve 20, Schwitzerland

 poplatky 555,00 € 12.01.2017  x
 310017  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 úschova odpadu 31,20 € 05.01.2017  x
 310018  LOGIS Invest, a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
 IČO: 44643004
 nájomné 423,22 € 09.01.2017  x
 310019  EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta
 IČO: 46185399
 nákup tonerov 263,92 €  12.01.2017  4500000678
 310020  Úřad pro technickou normalizaci, met. a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2
 IČO: 48135267
 poskytnutie dátového obsahu 19 210,00 €  12.01.2017  x
 310021  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrina 6668,20 €  11.01.2017  x

 310022

 IVES, org. pre informat. ver. správy, Čs. armády 20, 041 18 Košice
 IČO: 00162957
 aktualizácia databázy 42,72 € 12.01.2017  4200001337
 310023  Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 374,70 €  13.01.2017  x
 310024  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 odber zemného plynu 3481,00 €  12.01.2017  x
 310025  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 nákup pečiatky 28,27 €  17.01.2017  4500000681
 310026  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 nákup kancelárskych potrieb 437,30 € 17.01.2017 4500000680
 310027  Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlín

 poplatky 293,12 € 12.01.2017 x
 310028  GREX SK s.r.o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
 IČO: 44015682
 servis tlačiarne 216,00 € 16.01.2017 4200001331
 310029  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 261,97 €  17.01.2017 x
 310030  International Electrotechnical Commission, rue de Verembe, PO Box 131 3, 1211 Geneve 20

 odvody za predaj IEC 264,00 CHF  20.01.2017  x
 310031  Juraj Asztaloš-ROVA ES servis, Narcisova 54, 821 01 Bratislav
 IČO: 17367891
 servis výťahu 91,16 € 05.01.2017  x
 310032  RODEX car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 nákup puklice 512,05 € 16.01.2017  4500000683
 310033  RODEX car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 nákup autobatéria 179,83 €  16.01.2017  4500000682
 310034  ALza s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
 IČO: 36562939
 nákup adaptér 60,60 €  23.01.2017 x
 310035  Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
 IČO: 31348262
 zákon o verejnom obstarávaní 88,59 € 23.01.2017  x
 310036  Martinus.sk s.r.o. M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
 IČO: 36440531
 knihy 196,05 € 24.01.2017  x
 310037  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenky 478,00 €  16.01.2017  x
 310038  Bratislavská vodárenská  spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 2771,48 €  15.01.2017  x
 310039  SHARK Computers, a.s. Fedákova 26, 841 02 Bratislava
 IČO: 35726229
 tašky na NB 58,18 € 23.01.2017  x
 310040  RODEX car s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 montáž fólií 396,90 € 17.01.2017  4200001338
 310041  SVD group s.r.o. Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
 IČO: 35917326
 sťahovanie 96,00 €  20.01.2017  4200001339
 310042  Bratislavska vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 149,35 € 15.01.2017  x
 310043  Orange Slovensko, a.s. Prievoszká 6/A, 821 09 Bratislava
 IČO: 35697270
 hlasoé služby 14,78 € 22.01.2017 x
 310044  OSHO INVEST Group s.r.o. Prostějovská 1, 808 01 Prešov
 IČO: 46649646
 nákup MT 262,00 € 30.01.2017  
 310045  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 736,00 € 24.01.2017 x
 310046  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO:36249254
 letenka 653,00 € 24.01.2017 x
 310047  FAVEO s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 653,00 € 24.01.2017 x
 310048  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 1181,15 € 25.01.2017 4200001340
 310049  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 216,00 € 27.01.2017 4500000687
 310050  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 423,49 € 27.01.2017 4200001341
 310051  car-assistance s.r.o. Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava
 IČO: 47144831
 vyčerpanie palivovej nádrže 312,00 €  26.01.2017 x
 310052  Sehos Plus, s.r.o. Korytnická 2, 821 07 Bratislava
 IČO: 46979760
 upratovacie služby 1127,76 € 31.01.2017 x
 310053  COMPY-COM spol. s r.o. Zgútha Vrbického 6, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 46555731
 nákup switch 120,21 € 02.02.2017 x
 310054  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 31.01.2017 x
 310055  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 487,15 € 02.02.2017 x
 310056  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 529,30 € 02.02.2017 x
 310057  kilian/amis s.r.o. Vozárova 5, 040 17 Košice
 IČO: 36745162
 správa domény
61,56 €
25.01.2017 x
 310058  Miloš Danada-DOMSUBYT, Miletičova 1, 821 08 Bratislava
 IČO: 34537139
 obsluha kotolne 420,00 € 31.01.2017 x
 310059  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 694,16 € 03.02.2017 x
 310060  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 02.02.2017 x
 310061  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 odber zemného plynu 3373,00 € 01.02.2017 x
 310062  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 33,65 € 02.02.2017 x
 310063  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 699,34 € 02.02.2017 x
 310064  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 jedálne kupóny 8095,14 € 02.02.2017 x
 310065  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora 1500,00 € 01.02.2017 x
 310066  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 nákup hygienických potrieb 291,60 € 06.02.2017 4500000686
 310067  C.I.P. Avenue de la Renaissance 30, B-1000 Brusel

 členský poplatok 10 000,00 € 02.02.2017 x
 310068  PROEKO BA, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 35900831
 seminár 69,00 € 27.01.2017 x
 310069  ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 14979,35 € 03.02.2017 x
 310070  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka WEB sídla 120,00 € 01.02.2017 x
 310071  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 spálenie odpadu 26,88 € 03.02.2017 x
 310072  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 03.02.2017 x
 310073  RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 servis AUS 29,72 € 07.02.2017 4200001342
 310074  EURO-BRANCH s.r.o. Kukučínova 2043, 069 01 Snina
 IČO: 36444685
 prístupy do portálu 297,00 € 10.02.2017 x
 310075  Katarína Hrdá, Cabaj 897, 951 17 Cabaj - Čápor
 IČO: 44711905
 občiansky zákonník 144,20 € 09.02.2017 x
 310076  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1121,10 € 09.02.2017 x
 310077  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 899,28 € 13.02.2017 4500000685
 310078  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 97,30 € 13.02.2017 4500000688
 310079  Mincovňa Kremnica, Štefánikovo nám. 25/24, 967 01 Kremnica
 IČO: 00010448
 plakety 1702,73 € 09.02.2017 4500000677
 310080  Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
 IČO: 32081413
 vizitky 44,64 € 09.02.2017 4200001344
 310081  Boržík & partners s.r.o. Gallayova 11, 841 02 Bratislava
 IČO: 44948867
 audítorské činnosti 1044,00 € 14.02.2017 x
 310082  O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 523,49 € 14.02.2017 x
 310083  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 servis AUS 1567,03 € 13.02.2017 4200001345
 310084  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 údržba 144,00 €  15.02.2017 x
 310085  PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 35900831
 seminár 136,00 € 16.02.2017 x
 310086  Nakladatelství C.H.Beck s.r.o. Jungmannova 34/750, 110 00 Praha 1
 IČO: 4638434
 zákon o správnom konaní 52,60 € 13.02.2017 x
 310087  SIGNO, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
 IČO: 43930824
 nákup vlajky a tyče 104,40 € 17,02.2017 4500000689
 310088  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné,stočné a zrážky 4264,52 € 15.02.2017 x
 310089  ANDREA SHOP, Hlavná 61/a, 927 01 Šaľa
 IČO: 36277151
 taška 780,00 € 16.02.2017 x
 310090  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 385,57 € 17.02.2017 x
 310091  SEBA Senator Banquets, s.r.o. Karloveská 63, 844 52 Bratislava
 IČO: 35715782
 catering 965,94 € 15.02.2017 4200001343
 310092  ALZA.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
 IČO: 36562939
 nákup IT 18,90 € 08.02.2017  x
 310093  m:zone s.r.o. Dukelská 852/28, 952 01 Vráble
 IČO: 34146229
 nákup spotrebného materiálu na MT 191,40 € 21.02.2017  x
 310094  PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 35900831
 účastnícky poplatok 69,00 € 17.02.2017  x
 310095  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážky 51,50 € 17.02.2017 x
 310096  COFFIX s.r.o. Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec
 IČO: 48261068
 servis kávovaru 86,40 € 23.02.207 4200001348
 310097  XEROX LIMITED o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 kopírovacie služby 486,26 € 02.02.2017 x
 310098  Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
 IČO: 31592503
 školenie 78,00 € 10.02.2017 x
 310099  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 hygienické potreby 159,00 €  24.02.2017  4500000690
 310100  Hotel Atlantic, Na poříči 9, 110 00 Praha 1
 IČO: 25649019
 ubytovanie 147,00 € 21.02.2017  x
 310101  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 nákup stieračov 43,19 € 23.02.2017 4200001346
 310102  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 980,69 € 24.02.2017 4200001351
 310103  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 559,00 € 24.02.2017 x
 310104  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 jedálne kupóny 8095,14 €  28.02.2017  x
 310105  XEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 servis tlačiarní 540,46 € 01.03.2017  x
 310106  XEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 servis tlačiarní 718,32 € 01.03.2017 x
 310107     XEROX LIMITED, o.z.Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 servis tlačiarní 253,06 € 01.03.2017 x
 310108  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 111,64 € 21.02.2017 x
 310109  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 odber zemného plynu 3180,00 € 01.03.2017 x
 310110  Miloš Danada-DOMSUBYT, Miletičova 1, 821 08 Bratislava
 IČO: 34537139
 obsluha kotolne 420,00 € 28.02.2017 x
 310111  Sehos Plus, s.r.o. Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
 IČO: 46979760
 upratovanie 1127,76 € 28.02.2017 x
 310112  HaS Nitra, spol. s r.o. Široká 21, 949 05 Nitra
 IČO: 36537136
 nákup filtrov 44,36 € 03.03.2017 x
 310113  SIECIT s.r.o.J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 údržba 144,00 € 03.03.2017 x
 310114  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 28.02.2017 x
 310115  Nakladateľství C.H.Beck s.r.o. Jungmanova 34/750, 110 00 Praha 1
 IČO: 46380434
 seminár 166,80 € 28.02.2017 x
 310116  SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 531,53 € 03.03.2017 x
 310117  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora 1500,00 € 02.03.2017 x
 310118  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 implementácia nového systému 1308,00 € 03.03.2017 x
 310119  BIONT a.s. Karloveská 63, 841 29 Bratislava
 IČO: 35917571
 nájom 81,00 € 02.03.2017 x
 310120  ADVES s.r.o. Mylnské Nivy 70, 821 08 Bratislava
 IČO: 31438148
 servisný zásah 343,63 € 28.02.2017 4200001347
 310121  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 678,94 € 02.03.2017 x
 310122  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
 IČO: 35763469
 hlasové služby 28,60 € 02.03.2017 x
 310123  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 2374,28 € 02.03.2017 x
 310124  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážky 47,56 € 02.03.2017 x
 310125  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394381
 prevádzka web sídla 120,00 € 01.03.2017  x
 310126  Ing. Viliam Okolyčányi-VIKI-OTS, Rovniankova 4, 851 02 Bratislava
 IČO: 40231526
 preškolenie vodičov 252,00 € 05.03.2017 4200001349
 310127  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 03.03.2017 x
 310128  ANTES Group, s.r.o. Obchodná 251, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 užívateľské kódy 96,98 € 28.02.2017 x
 310129  ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 spotreba el. energie 13 798,33 € 10.03.2017 x
 310130  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1211,10 € 09.03.2017 x
 310131  EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 seminár 177,00 € 10.03.2017 x
 310132  ZSE energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 spotreba el. energie-opravná faktúra 312,84 € 10.03.2017 x
 310133  Flexi learn, s.r.o. Vyšný Kelčov 616, 023 55 Vysoká nad Kysucou
 IČO: 36421588
 workshop 458,00 € 14.03.2017 x
 310134  O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 439,43 € 14.03.2017 x
 310135  LEONARDO-OSCAR s.r.o. Zadunajská 12, 851 01 Bratislava
 IČO: 36203190
 letenka 740,00 € 20.03.2017 4200001359
 310136  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 91,39 € 14.03.2017 x
 310137  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 378,09 € 17.03.2017 x
 310138  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 643,00 € 16.03.2017 4200001374
 310139  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 720,00 € 16.03.2017 4200001367
 310140  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 720,00 € 16.03.2017 4200001368
 310141  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 535,00 € 17.03.2017 4200001370
 310142  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 ubytovanie 155,00 € 17.03.2017 4200001369
 310143  Marián Ondrejka-Wtrade, Mikuláša Dohnányho 817/A, 010 04 Žilina
 IČO: 34933336
 nákup tonerov 789,71 € 20.03.2017 4500000694
 310144  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 61,68 € 31.03.2017 4500000692
 310145  Flexi learn, s.r.o. Vyšný Kelčov 616, 023 55 Vysoká nad Kysucou
 IČO: 36421588
 workshop 834,00 € 22.03.2017 x
 310146  PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 35900831
 seminár 68,00 € 17.03.2017 x
 310147  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenka 349,00 € 14.03.2017 4200001371
 310148  CWS -boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 823 65 Bratislava
 IČO: 31411045
 sáčky 51,22 € 22.03.2017 4500000695
 310149  RODEX car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 1111,76 € 21.03.2017 4200001358
 310150  PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 35900831
 seminár 138,00 € 21.03.2017 x
 310151  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 nákup kancelárskych potrieb 44,87 € 27.03.2017 4500000696
 310152  EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 seminár 118,00 € 28.03.2017 x
 310153  EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta
 IČO: 46185399
 nákup tonerov 1581,14 € 27.03.2017 4500000691
 310154  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18,811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 ubytovanie 135,00 € 21.03.2017 4200001372
 310155  RODEX  car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 726,48 € 27.03.2017 4200001365
 310156  Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvániho 17/B, 851 01 Bratislava
 IČO: 31338551
 oprava zariadenia 80,40 € 28.03.2017 4200001378
 310157  Sehos Plus s.r.o. Korytnická 2, 821 07 Bratislava
 IČO: 46979760
 upratovacie služby 343,22 € 10.03.2017 x
 310158  Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 jedálne kupóny 8095,14 € 29.03.2017 4200001364
 310159  Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
 IČO: 31348262
 seminár 144,00 € 29.03.2017 x
 310160  Miloš Danada-Domsubyt, Miletičova 1, 821 08 Bratislava
 IČO: 34537139
 obsluha kotolne 420,00 € 31.03.2017 x
 310161  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 odber zemného plynu 1741,00 € 01.04.2017 x
 310162  VÚTCH-CHEMITEX s.r.o. Rybníky 957, 011 68 Žilina
 IČO: 31583814
 normalizačné úlohy 150,00 € 30.03.2017 80/6028/2016
 310163  VÚTVH-CHEMITEX s.r.o. Rybníky 957, 011 68 Žilina
 IČO: 31583814
 normalizačné úlohy 75,00 € 30.03.2017 80/6027/2016
 310164  ELPSERVIS s.r.o. 8. mája 266, 028 01 Brezovica
 IČO: 47229306
 servis kotlov 216,00 € 29.03.2017 4200001356
 310165  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 419,27 € 31.03.2017 x
 310166  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 280,69 € 31.03.2017 x
 310167  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 237,20 € 31.03.2017 x
 310168  Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice
 IČO: 36667234
 letenky 652,00 € 27.03.2017 4200001382
 310169  RODEX car s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 219,14 € 03.04.2017 4200001387
 310170  ANTES Group, s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 technická prehliadka 550,86 € 31.03.2017 x
 310171  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 31.03.2017 x
 310172  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážky 53,09 € 31.03.2017 x
 310173  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 telekomunikačné služby 28,69 € 31.03.2017 x
 310174  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 telekomunikačné služby 708,62 € 31.03.2017 x
 310175  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 692,52 € 31.03.2017 x
 310176  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka web sídla 120,00 € 31.03.2017 x
 310177  MAFRA Slovakia a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava
 IČO: 31333524
 inzercia 4257,00 € 31.03.2017 4200001352
 310178  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora 1500,00 € 31.03.2017 x
 310179  Július Kovács, Trstice 1216, 925 42 Trstice
 IČO: 48092231
 revízia komínov 67,24 € 10.04.2017 4200001381
 310180  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 spotreba elektrickej energie 13380,56 € 31.03.2017 x
 310181  AUREUS SERVICES s.r.o. Duklianských hrdinov 381/3, 901 01 Malacky
 IČO: 45442088
 reliéfna pečiatka 121,80 € 10.04.2017 4500000701
 310182  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 122,59 € 27.03.2017 x
 310183  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 152,46 € 31.03.2017 x
 310184  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážky 1,58 € 31.03.2017 x
 310185  Konica Minolta Slovakia spol s r.o. Galvaniho 17/B, 851 01 Bratislava
 IČO: 31338551
 oprava multifunkčné zariadenie 80,40 € 04.04.2017 4200001380
 310186  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 údržba 144,00 € 31.03.2017 x
 310187  OLO a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 úschova odpadu 31,20 € 31.03.2017 x
 310188  LOGIS Invest, a.s. Malý trh 2/A , 811 08 Bratislava
 IČO: 44643004
 nájom 423,22 € 05.04.2017 x
 310189  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 2431,46 € 31.03.2017 x
 310190  Ing. Stanislav Setnický, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
 IČO: 32081413
 výroba vizitiek 95,04 € 10.04.2017 4200001385
 310191  Ing. Stanislav Setnický, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
 IČO: 32081413
 výroba vizitiek 38,64 € 10.04.2017 4200001366
 310192  Ing. Stanislav Setnický, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
 IČO: 32081413
 výroba vizitiek 95,04 € 10.04.2017 4200001386
 310193  EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta
 IČO: 46185399
 nákup tonerov 978,10 € 11.04.2017 4500000698
 310194  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 hygienické potreby 262,46 € 10.04.2017 4500000700
 310195  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 obálky 413,77 € 10.04.2017 4500000697
 310196  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 161,20 €  31.03.2017  x
 310197  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1638,40 € 31.03.2017  x
 310198  Milan Gašparovič-MRAZ, Lietavská 3, 851 06 Bratislava
 IČO: 13956469
 oprava 70,00 € 07.04.2017  4200001384
 310199  OLO a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 úschova odpadu 25,90 €  31.03.2017  x
 310200  A.R.S. spol s r.o. Ivánska cesta 22/A, 821 04 Bratislava
 IČO: 31560270
 nákup pneumatík 1297,92 € 11.04.2017 4500000699
 310201  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 118,27 € 13.04.2017 4500000702
 310202  O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 464,60 € 13.04.2017 x
 310203  Ladislav Ferenczi, s.r.o. Hlavná 72, 931 01 Šamorín
 IČO: 17570395
 servis klimatizačných zariadení 684,00 € 13.04.2017 4200001377
 310204  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 148,66 15.04.2017 x
 310205  MIDIS s.r.o. Trnavská cesta 30, 821 08 Bratislava
 IČO: 47098821
 projektová dokumentácia 4428,00 € 10.04.2017 x
 310206  Úřad pro technickou normalizaci,met. a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha
 IČO: 48135267
 poskytnutie dátového obsahu 15720,00 CZK 12.04.2017 x
 310207  ISO Central Secretariat, Chemin de Blandonnet 8, 1214 Geneva

 royalties 363,60 CHF 11.04.2017 x
 310208  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 servis AUS 298,40 € 21.04.2017 4200001392
 310209  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 koberce do auta 43,32 € 21.04.2017 4500000703
 310210  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 servis AUS 127,16 € 21.04.2017 4200001393
 310211  Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlín

 report 195,93 € 13.04.2017 x
 310212  Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 jedálne kupóny 6745,95 € 27.04.2017 x
 310213  SEBA s.r.o. Karloveská 63, 844 52 Bratislava
 IČO: 35715782
 obedy 552,50 € 26.04.2017 4200001361
 310214  STUDENT AGENCY s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 ubytovanie 420,00 € 27.04.2017 4200001396
 310215  STUDENT AGENCY s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 392,94 € 27.04.2017 4200001398
 310216  STUDENT AGENCY s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 1151,94 € 27.04.2017 4200001397
 310217  Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
 IČO: 36421928
 doména 59,54 € 02.05.2017 x
 310218  pelicantravel, com, s.r.o. Námestie SNP 6, 811 08 Bratislava
 IČO: 35897821
 letenka 664,88 €  02.05.2017 4200001399
 310219  SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 odber zemného plynu 666,00 € 01.05.2017  x
 310220  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenka 988,00 € 27.04.2017 4200001395
 310221  Ľuboš Ryba, Budatínska 11, 851 05 Bratislava
 IČO: 34887776
 kontrola hasiacich prístrojov 109,56 € 27.04.2017 4200001360
 310222  EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 seminár 52,00 € 28.04.2017 x
 310223  Miloš Danada, Miletičova 1, 821 08 Bratislava
 IČO: 34537139
 obsluha kotolne 420,00 € 30.04.2017 x
 310224  ANTES Group, s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 ochranná služba 180,00 € 30.04.2017 x
 310225  AAA Autopožičovňa, s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie práce 2322,44 € 30.04.2017 4200001353
 310226  AAA Autopožičovňa, s.r.o. Kazanská 21, 821 07 Bratislava
 IČO: 46068864
 upratovacie práce 972,00 € 13.04.2017 4200001388
 310227  Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 313322832
 PHM 514,56 € 30.04.2017 x
 310228  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 STK a EK 199,20 € 03.05.2017 4200001394
 310229  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 telekomunikačné služby 28,60 € 30.04.2017 x
 310230  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 telekomunikačné služby 681,61 € 30.04.2017 x
 310231  ELET, s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka web sídla 120,00 € 30.04.2017 x
 310232  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 príprava AUS na STK a EK 119,83 € 03.05.2017 4200001400
 310233  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 nákup kancelársky papier 516,00 € 09.05.2017 4500000706
 310234  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislav
 IČO: 31331131
 nákup pečiatok 34,96 €  09.05.2017  4500000708
 310235  Prof. Pavol Horňák, DrSc.-Prometeu, A.Gcerkovej 11, 851 04 Bratislava
 IČO: 34249567
 normalizačné úlohy 629,00 € 05.05.2017 278/2016
 310236  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 spotreba el. energie 12659,16 € 30.04.2017 x
 310237  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážková voda 50,87 € 03.05.2017 x
 310238  SIECIT, s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 30.04.2017 x
 310239  Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. Jungmannova 34/750, 110 00 Praha
 IČO: 46380434
 seminár 166,80 € 06.04.2017 x
 310240  XEROX LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 228,08 € 30.04.2017 x
 310241  XEROX LIMITED, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 202,36 € 30.04.2017 x
 310242  XEROX LIMITED, o.u. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 397,42 € 30.04.2017 x
 310243  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 tepelná energia 2544,90 € 04.05.2017 x
 310244  VISS, s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora 1500,00 € 30.04.2017 x
 310245  Natália Kočanová-Ceniso, Bošániho 7, 841 01 Bratislava
 IČO: 40960650
 normalizačné úlohy 220,00 € 05.05.2017 70/2017
 310246  Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 851 01 Bratislava
 IČO: 31338551
 nákup tlačiarní 14 498,00 € 28.04.2017  4510000019
 310247  VVTech, s.r.o. Hviezdoslavova 1, 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 35751430
 nákup lampa pre projektor 129,20 € 11.05.2017 4500000709
 310248  Natália Kočanová-Ceniso, Bošániho 7, 841 01 Bratislava
 IČO: 40960650
 normalizačné úlohy 248,00 € 10.05.2017 69/2017, 71/2017
 310249  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1028,90 € 30.04.2017 x
 310250  Konštrukta-Defence, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 34139800
 normalizačné úlohy 456,25 € 24.04.2017 66/6015/2016
 310251  BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 30.04.2017 x
 310252  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30801701
 tepelná energia 2415,92 € 11.05.2017 x
 310253  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné, stočné a zrážková voda 2623,24 € 30.04.2017  x
 310254  EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 školenie 69,00 € 23.05.2017 x
 310255  Student Agency, s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 460,56 € 15.05.2017  4200001404
 310256  O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 509,62 €  15.05.2017 x
 310257  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 607,92 €  09.05.2017 4500000707
 310258  Nexus Technology spol. s r.o. Hattalova 4, 831 03 Bratislava
 IČO: 35713305
 príslušenstvo k PC 71,11 €  17.05.2017 4500000710
 310259  Elektroservis-Helenin, Mierová 40, 821 05 Bratislava
 IČO: 44355157
 opráva práčok 105,00 € 16.05.2017 4200001401
 310260   Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 408,51 € 15.05.2017 x
 310261  Proeko s.r.o. Strmý vřšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 50685406
 seminár 69,00 € 16.05.2017 x
 310262  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 124,82 € 28.04.2017 x
 310263  Nexus Technology spol. s r.o. Hattalova 4, 831 03 Bratislava
 IČO: 35713305
 príslušenstvo k IT 71,11 € 17.05.2017 4500000710
 310264  Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
 IČO: 35950226
 externý harddisk 62,90 € 18.05.2017 4500000704
 310265  MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava
 IČO: 31333524
 uverejnenie článku 1302,84 € 17.05.2017 4200001402
 310266  Student Agency s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 498,05 € 23.05.2017  4200001411
 310267  MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava
 IČO: 31333524
 uverejnenie článku 1302,84 € 17.05.2017  4200001402
 310268  STRABAG Property and Facility Servises, Dunajská 32, 817 85 Bratislava
 IČO: 36361127
 zostavenie výkazu výmer 960,00 € 09.05.2017 4200001389
 310269  ALZA.sk, s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
 IČO: 36562939
 príslušenstvo k PC 80,76 €  23.05.2017  4500000705
 310270  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 rozšírenie objednávkového procesu 216,00 € 24.05.2017 4200001363
 310271  VISS,  s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 rozšírenie STN-online systému 4200,00 € 24.05.2017 4200001362
 310272  RODEX car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 prezúvanie pneumatík 444,00 € 23.05.2017 4200001379
 310273  PROEKO BA s.r.o. Srmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 50685406
 školenie 68,00 € 23.05.2017 x
 310274  PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 50685406
 školenie 136,00 € 25.05.2017 x
 310275  Janka Gatialová-TEES, Kráľová pri Senci 843, 900 50 Kráľová pri Senci
 IČO: 33246441
 normalizačné úlohy 1346,00 € 25.05.2017 078/2017, 079/2017, 077/2017
 310276  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 ubytovanie 249,00 € 16.05.2017 4200001407
 310277  PDCS o.z. Štúrova 13, 811 02 Bratislava
 IČO: 31782451
 školenie 1000,00 € 23.05.2017 4200001355
 310278  SEBA Senator Banquets, s.r.o. Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava
 IČO: 35715782
 cateringové služby 539,00 € 26.05.2017 4200001406
 310279  SEBA Senator Banquets, s.r.o. Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava
 IČO: 35715782
 cateringové služby 147,60 € 25.05.2017 4200001410
 310280  Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30777739
 účastnícky poplatok 762,00 € 24.05.2017 x
 310281  Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30777739
 ubytovanie 353,00 € 24.05.2017 x
 310282  RODEX car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 661,76 € 10.05.2017 4200001414
 310283  BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava
 IČO: 35861886
 seminár 36,00 € 30.05.2017 x
 310284  ACCOR-PANNONIA Slovakia s.r.o. Mercure Bratislava Centrum, Zámocká 38, 811 01 Bratislava
 IČO: 35846160
 pracovný obed 226,30 € 29.05.2017 x
 310285  INKO - Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov
 IČO: 36902489
 normalizačné úlohy 650,00 € 31.05.2017 065/2017
 310286  PosAm spol. s r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
 IČO: 31365078
 podpora na VMware 713,76 € 22.05.2017 4200001854
 310287  SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 zemný plyn 280,00 € 01.06.2017 x
 310288  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 jedálne kupóny 7195,68 € 01.06.2017 x
 310289  REDI TOUR s.r.o. Zámocká ul. č. 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 ubytovanie 407,00 € 26.05.2017 4200001412
 310290  APUEN AKADÉMIA s.r.o. Zámocká 8, 810 05 Bratislava
 IČO: 48282413
 školenie 108,00 € 24.05.2017 x
 310291  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 telekomunikačné služby 28,60 € 31.05.2017 x
 310292  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 telekomunikačné služby 664,82 € 31.05.2017 x
 310293  Miloš Danada-DOMSUBYT, Miletičova 1, 821 08 Bratislava
 IČO: 34537139
 obsluha kotolne 298,06 € 31.05.2017 x
 310294  XEROX LIMITED o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba a servis tlačiarní 236,92 € 31.05.2017 x
 310295  XEROX LIMITED o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba a servis tlačiarní 464,09 € 31.05.2017 x
 310296  XEROX LIMITED o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba a servis tlačiarní 479,15 € 31.05.2017 x
 310297  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážky 53,09 € 31.05.2017 x
 310298  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 31.05.2017 x
 310299  Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 851 01 Bratislava
 IČO: 31338551
 oprava zariadenia 113,40 € 23.05.2017 4200001408
 310300  Student agency s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 658,05 € 05.06.2017 4200001419
 310301  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 730,55 € 31.05.2017 x
 310302  Ing. Jozef Graizeľ, CSC. MASM-Systém kvality, Priekopská 23, 036 01 Martin
 IČO: 33575924
 normalizačné úlohy 1250,00 €  04.06.2017 01/7008/2017
 310303  Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 IČO: 35800861
 zverejnenie pracovnej ponuky 248,40 € 05.06.2017 x
 310304  AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Tri Vody II. 14, 90045 Malinovo
 IČO: 36843741
 seminár 110,00 €  31.05.2017 x
 310305  Asmina-jazykové a vzdelávacie cent., Ul. Pod kaštieľom 216/27, 919 51 Špačince
 IČO: 46340912
 preklad 64,80 €  31.05.2017 x
 310306  Nakladatelství C.H. Beck s.r.o. Jungmanova 34/750, 110 00 Praha 1-Nové Mesto
 IČO: 46380434
 seminár 166,80 € 09.05.2017  x
 310307  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 spotreba el. energie 13009,32 € 31.05.2017 x
 310308  STUDENT AGENCY s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 227,87 € 06.06.2017 4200001421
 310309  STUDENT AGENCY s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 125,18 € 06.06.2017 4200001422
 310310  STUDENT AGENCY s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 ubytovanie 196,24 € 07.06.2017 4200001424, 4200001423
 310311  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné, stočné a zrážky 2783,65 € 31.05.2017 x
 310312  EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 seminár 56,00 € 06.06.2017 x
 310313  ELET s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 prevádzka web sídla 120,00 € 31.05.2017 2015/400/004783/01639
 310314  Profesia spol. s r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 IČO: 35800861
 zverejnenie pracovnej ponuky 82,80 € 05.06.2017 x
 310315  RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
 IČO: 35860251
 servis AUS 1463,24 € 05.06.2017 4200001413
 310316  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 31.05.2017 x
 310317  Robert Maier Dpt. Šalviová 34, 821 01 Bratislava
 IČO: 34716203
 revízia 1875,00 € 08.06.2017 4200001383
 310318  B.A.T. SECURITY, s.r.o. Považská 1706/35, 911 01 Trenčín
 IČO: 45402019
 strážna služba 180,00 € 31.05.2017 x
 310319  Mgr. Tomáš Szabo, advokát, Radvanská 23, 811 01 Bratislava
 IČO: 42128277
 právne služby 168,00 € 31.05.2017 2017/400/006898/02011
 310320  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1093,90 € 31.05.2017 x
 310321  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 98,08 € 29.05.2017 x
 310322  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 tepelná energia 2 044,55 € 09.06.2017 x
 310323  STUDENT AGENCY s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 prebookovanie leteniek 200,00 € 08.06.2017 x
 310324  ISTER CENTRUM, s.r.o. Beňadická 9, 851 06 Bratislava
 IČO: 35776251
 upratovačské práce 1241,66 € 31.05.2017 Z201719519_Z
 310325  RH PARTNER plus s.r.o. Staré Grunty 184, 841 04 Bratislava
 IČO: 50581821
 normalizačné úlohy 380,00 € 08.06.2017 65/7001/2017
 310326  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora APV 1 500,00 € 31.05.2017 x
 310327  Dušan Bačka menšie sťahovanie, Mošovského 9, 811 03 Bratislava
 IČO: 34398635
 sťahovacie práce 52,00 € 12.06.2017 4200001418
 310328  Dušan Bačka menšie sťahovanie, Mošovského 9, 811 03 Bratislava
 IČO: 34398635
 sťahovacie práce 120,00 € 12.06.2017 4200001417
 310329  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 hygienické potreby 437,42 € 13.06.2017 4500000712
 310330  Invia.sk s.r.o. Dunajská 4, 811 08 Bratislava
 IČO: 35884797
 letenka 346,87 € 13.06.2017 4200001425
 310331  Invia.sk s.r.o. Dunajská 4, 811 08 Bratislava
 IČO: 35884797
 letenka 233,18 € 13.06.2017 4200001426
 310332  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 306,71 € 17.06.2017 x
 310333  Technický a skúšobný ústav stav., n.o.  Studená 3, 821 04 Bratislava
 IČO: 31821987
 normalizačné úlohy 75,00 € 29.03.2017 74/6015/2016
 310334  Technický a skúšobný ústav stav.,  n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava
 IČO: 31821987
 normalizačné úlohy 111,00 € 29.03.2017 74/6014/2016
 310335  Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava
 IČO: 30809673
 preplatenie nákladov 612,05 € 13.06.2017 2016/800/011501/033443/10336
 310336  RODEX CAR  s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
 IČO: 35860251
 servis AUS 795,28 € 16.06.2017 4200001427
 310337  ASTM INTERNATIONAL P.O. BOX C700, 100 BARR HARBOR DRIVE, 19428-2959 WEST CONSHOHOCKEN

 poplatky 869,40 €  09.06.2017 x
 310338  O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 hlasové služby 583,46 € 14.06.2017 82/2017, 011/2017, 40/2017, 41/2017
 310339  Natália Kočanová-CENISO, Bošániho 7, 841 01 Bratislava
 IČO: 40960650
 normalizačné úlohy 488,00 € 23.06.2017 68/2017, 72/2017
 310340  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 8,94 €  20.06.2017  4500000715
 310341  PROEKO Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 50685406
 seminár 276,00 € 22.06.2017  x
 310342  PROEKO Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 50685406
 seminár 69,00 € 20.06.2017 x
 310343  DAFFER spol s r.o. Včelárska 1, 971 01 Prievidza
 IČO: 36320439
 krabičky na kľúče 54,00 € 22.06.2017 4500000714
 310344  SIGNO, s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
 IČO: 43930824
 konzola na zástavu 114,00 € 03.07.2017 4500000711
 310345  STORNO

       
 310346  Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 jedálny kupón 7 645,41 € 28.06.2017 4500000716
 310347  EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 seminár 64,00 € 03.07.2017 x
 310348  EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 seminár 59,00 € 29.06.2017 x
 310349  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 služby tech. podpory 1 500,00 € 29.06.2017 330/2011
 310350  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 698,75 € 30.06.2017 130/064/2013
 310351  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 telekomunikačné služby 28,60 € 30.06.2017  1131185601
 310352
 STORNO
       
 310353
 STORNO
       
 310354  SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 616,84 € 03.07.2017 5611852400
 310355  Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
 IČO: 42137004
 školenie 180,00 € 28.06.2017 x
 310356  XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 407,54 € 30.06.2017 1940001780
 310357  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 249,11 € 30.06.2017 1940000436
 310358  XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 249,11 € 30.06.2017 1940001781
 310359  SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 spotreba plynu 258,00 € 01.07.2017 111603
 310360  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 spotreba elektriny 6 197,17 € 01.07.2017 140294172
 310361  Technický a skúšobný ústav stav., n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava
 IČO: 31821987
 normalizačné úlohy 345,00 € 14.06.2017 73/7013/2017
 310362  LOGIS Invest, a.s. Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
 IČO: 44643004
 nájom 423,22 € 01.07.2017 6/04/ŽM
 310363  ELET ss.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 IČO: 31394981
 služby web sídla 120,00 € 30.06.2017  167/2015
 310364  B.A.T. Security s.r.o. Považská 1706/35, 911 01 Trenčín
 IČO: 45402019
 strážna služba 180,00 € 30.06.2017 R003/2014
 310365  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné,stočné,zrážky 2 505,10 € 30.06.2017 PZ00206655
 310366  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážky 50,87 € 30.06.2017 930014/02
 310367  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 spálenie odpadu 61,44 € 12.06.2017 4200001416
 310368  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 30.06.2017 2010-7886-3
 310369  Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 úschova odpadu 25,90 € 30.06.2017 SZ91700281/2007
 310370  BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 193,20 € 30.06.2017 332/2012
 310371  INTERGAM s.r.o. Jelšová 3, 831 01 Bratislava
 IČO: 44470011
 náhradné diely 441,76 € 01.07.2017 4500000718
 310372  

       
 310373  ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava
 IČO: 36677281
 spotreba elektrickej energie 13 340,76 € 30.06.2017 2016/400/011199/01766
 310374  BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 domén. ročný poplatok 95,62 € 01.07.2017  
 310375  ALFA office, s.r.o. kazanská 5, 821 06 Bratislava
 IČO: 35955333
 nákup tonerov 638,11 € 12.07.2017 4500000719
 310376  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 spotreba vody 171,62 € 27.06.2017 678/1993
 310377  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 tepelná energia 2 368,30 € 12.07.2017 027/2017
 310378  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 odvoz odpadu 66,36 € 12.07.2017 027/2017
 310379  Mgr. Tomáš Szabo, advokát, Radvanská 23, 811 01 Bratislava
 IČO: 42128277
 právne služby 756,00 € 30.06.2017 2017/400/006898/02011
 310380  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1 072,50 € 30.06.2017 48/02
 310381  Janka Gatialová-TEES, Kráľová pri Senci 843, 900 50 Kráľová pri Senci
 IČO: 33246441
 normalizačné úlohy 890,00 € 07.07.2017 135/2017
 310382  STORNO

       
 310383  SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 223,04 € 15.07.2017 5611852400
 310384  GATEX Onternational, a.s. RealShop, Galvaniho 17/c, 821 04 Bratislava
 IČO: 35743468
 nákup IT techniky 2 649,36 € 17.07.2017  4500000721
 310385  O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 dátové služby 728,85 € 14.07.2017 82/2017; 011/2017; 40/2017; 41/2017
 310386  Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Maratina Rázusa 23/a? 010 01 Žilina
 IČO: 31592503
 školenie 69,00 € 19.06.2017 x
 310387  PYROBOSS s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 36644048
 paušál PZS 288,00 €  30.06.2017  228/2016
 310388  STORNO

       
 310389  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenka 697,00 € 13.07.2017  4200001430
 310390  STORNO

       
 310392  Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 IČO: 35919001
 dialničné známky 150,00 € 17.07.2017 4200001432
 310393  Poradca podnikateľa, spol. s r.o. martina Rázusa 23/a, 010 01 Žilina
 IČO: 31592503
 školenie 78,00 € 29.06.2017 x
 310394  Natália Kočanová-CENISO, Bošániho 7, 841 01 Bratislava
 IČO: 40960650
 normalizačné úlohy 138,00 € 18.07.2017 x
 310395  Peter Asztaloš ROVEL, Naracisova 54, 821 01 Bratislava
 IČO: 36978663
 údržba výťahov 127,64 € 30.06.2017 RL 1/1/2017
 310396  Mincovňa Kremnica Štefánikovo nám. 25/24, 967 01 Kremnica
 IČO: 00010448
 pečatidlo 528,00 € 14.07.2017 4500000713
 310397  AUTOPOLIS s.r.o. Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
 IČO: 35728311
 nákup auto 16 666,33 € 29.06.2017 4510000021
 310398  AUTOPOLIS s.r.o. Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
 IČO: 35728311
 nákup auto 16 666,33 € 29.06.2017 4510000022
 310399  AUTOPOLIS s.r.o. Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
 IČO: 35728311
 nákup auto 16 666,33 € 29.06.2017 4510000020
 310400  Úřad pro technickou normalizaci, met a státní zkušebnictví Gorazdova 24, 128 01 Praha
 IČO: 48135267
 poskytnutie dátového obsahu 639,23 € 14.07.2017 x
 310401  
 Organis interna de normalisation ISO, 1.chemin de la Vole-Creuse, CP 56, 1211 Geneva 20
 royalties 574,80 € 11.07.2017 x
 310402  
 Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlín
 sales report 117,30 € 20.07.2017 x
 310403  STUDENT AGENCY s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislaava
 IČO: 44551304
 letenka 192,46 € 26.07.2017 4200001438
 310404  RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 848,82 € 24.07.2017 4200001431
 310405  RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
 IČO: 35860251
 nákup rohoží 142,92 € 21.07.2017 4500000723
 310406
 STORNO
       
 310407  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 stravné lístky 5 396,76 € 26.07.2017 4200001441
 310408  VUMS Legend spol. s r.o. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
 IČO: 61855057
 úprava systému Binor 2 152,77 € 25.07.2017 4200001409
 310409  SVD group s.r.o. Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
 IČO: 35917326
 sťahovacie práce 187,20 € 03.07.2017 4200001420
 310410  Amazon Europe Core Sarl Société a responsabilité limiteé, 5 Rue Plaetis, 2338 Luxembourg

 kniha 49,43 € 07.07.2017 4500000717
 310411  REDI TOUR s.r.o. Zámocká ul. 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 ubytovanie 195,00 € 27.07.2017 4200001439
 310412  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 letenka 950,00 € 26.07.2017 4200001435,4200001436
 310413  ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 6,04 € 26.07.2017 4500000722
 310414  DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
 IČO: 36212466
 ND na tlačiareň 397,51 € 13.07.2017 4500000720
 310415  STORNO

       
 310416  STORNO

       
 310417  STORNO

       
 310418  ARGUS s.r.o. Záhradnícka 27, 814 99 Bratislava
 IČO: 31365213
 odvoz a likvidácia odpadu 481,93 € 04.07.2017 4200001415
 310419  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 617,48 € 31.07.2017 1940001781
 310420  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 233,09 € 31.07.2017 1940000426
 310421  XEROX LIMITED o.z. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 406,70 € 31.07.2017 1940001780
 310422  SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 spotreba plynu 258,00 € 01.08.2017 111603
 310423  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 571,55 € 31.07.2017 5611852400
 310424  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážky 53,09 € 31.07.2017 930/014/02
 310425
 STORNO
       
 310426  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 služby technickej podpory 1 500,00 € 31.07.2017 330/2011
 310427  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 735,96 € 31.07.2017 130/064/2013+ a,b,
 310428  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČI: 35763469
 hlasové služby 28,60 € 31.07.2017 180/2015+Dod. č, 0013049
 310429  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 spotreba el. energie 13 015,27 € 31.07.2017 2016/400/011199/01766
 310430  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné, stočné 42,35 € 19.07.2017  930/004/93; Dod. 930/028/95; 930/043/96; 130/016/02;
 310431  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 31.07.2017 332/2012
 310432  Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
 IČO: 00156850
 normalizačné úlohy 1 025,00 € 26.07.2017 012/2017
 310433  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 31.07.2017 2010-7886-3
 310434  Miloš Danada - DOMSUBYT, Miletičová 1, 821 08 Bratislava
 IČO: 34537139
 obsluha kotolne 420,00 € 31.07.2017 2016/400/012191/04048
 310435  Slovenská pošta, a.a. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 1 042,30 € 31.07.2017 48/2002 (130/002/2003)
 310436  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 tepelná energia 2 353,87 € 14.08.2017 2017/400/000091/00055 (027/2017) + Dod. č. 2017/400/008398/00055
 310437  B.A.T. Security s.r.o. Považská 1706/35, 911 01 Trenčín
 IČO: 45402019
 strážna služba 180,00 € 31.07.2017 R003/2014 (025/2014) + Dod. č. 1 ev.č. 65/2014
 310438  ISTER CENTRUM, s.r.o. Beňadická 9, 851 06 Bratislava
 IČO: 35776251
 upratovačské práce 1 241,66 € 30.06.2017 Z201719519_Z (161/2017)
 310439  ISTER CENTRUM, s.r.o. Beňadická 9, 851 06 Bratislava
 IČO: 35776251
 upratovačské práce 1 241,66 € 31.07.2017 Z201719519_Z (161/2017)
 310440  Mgr. Tomáš Szabo, advokát, Radvanská 23, 811 01 Bratislava
 IČO: 42128277
 právne služby 1 344,00 € 31.07.2017 2017/400/006898/02011
 310441  Ing. Viliam Okolyčányi - VIKI-OTS, Rovniankova 4, 851 02 Bratislava
 IČO: 40231526
 školenie 60,00 € 09.08.2017 4200001433
 310442  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 299,99 € 10.08.2017 4500000728
 310443  AGEM COMPUTERS spol. s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava
 IČO: 35692715
 nákup IT 16,55 € 15.08.2017 4500000725
 310444  Nexus Technology spol. s r.o. Hattalova 4, 831 03 Bratislava
 IČO: 35713305
 nákup IT 71,11 € 09.08.2017 4500000727
 310445  Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
 IČO: 35790253
 inzercia 132,83 € 04.08.2017  
 310446  SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 320,19 € 15.08.2017 5611852400
 310447  Bratislavská vodár. spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné a stočné 2 315,56 € 31.07.2017 PZ00206655_001 (121/2016)
 310448  Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 851 01 Bratislava
 IČO: 31338551
 servis tlačiarne 107,04 € 15.08.2017 4200001429
 310449  COFFIX s.r.o. Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec
 IČO: 48261068
 servis kávovaru 45,60 € 17.08.2017 4200001443
 310450  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 likvidácia odpadu 66,36 € 16.08.2017 2017/400/000091/00055+ dod.č. 1 2017/400/008398/00055
 310451  RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 1 183,94 € 15.08.2017 2017/200/004960/01306+ 4200001444
 310452  STORNO

       
 310453  RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 612,34 € 15.08.2017 2017/200/004960/01306+4200001445
 310454  O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 35848863
 dátové a hlasové služby 582,64 € 15.08.2017 30810710 (82/2017) 2017/400/005060/01220
 310455  Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 IČO: 35800861
 inzerát 82,80 € 24.08.2017 x
 310456  Profesia spol. s r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 IČO: 35800861
 inzerát 70,80 € 30.08.2017  
 310457  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 dátové služby 28,60 € 31.08.2017 180/2015+Dod č. ISDN 0013049
 310458  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 ubytovanie 535,00 € 25.08.2017 4200001450
 310459  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 938,00 € 24.08.2017 4200001448
 310460  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 letenka 674,00 € 24.08.2017 4200001449
 310461  INKO-Ing. Iveta Vámošiová, Smetanova 33, 080 05 Prešov
 IČO: 36902489
 normalizačné úlohy 610,00 € 28.08.2017 36/7050/2017, 36/7048/2017
 310462  HENRYSO s.r.o. Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
 IČO: 50687115
 nákup elektrospotrebičov 2 290,00 € 30.08.2017 Z201739210_Z
 310463  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 jedálne kupóny 6 296,22 € 30.08.2017 Z201615502_Z
 310464  Miloš Danada-DOMSUBYT Miletičova +, 821 08 Bratislava
 IČO: 34537139
 obsluha kotolne 420,00 € 31.08.2017 2016/400/012191/04048
 310465  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 752,81 € 01.09.2017 130/064/2013+a,b,
 310466  Student Agency  s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 956,10 € 04.09.2017 4200001462
 310467  Student Agency s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 658,05 € 05.09.2017 4200001463
 310468  Letenky.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
 IČO: 35897821
 letenka 82,57 € 24.08.2017 4200001454
 310469  Student Agency s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 658,05 € 24.08.2017 4200001451
 310470  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 technická podpora 1 500,00 € 31.08.2017 330/2011
 310471  ANTES Group s.r.o. Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
 IČO: 45704848
 technická kontrola 550,86 € 03.09.2017 0085/14/IV (26/2014)+d č. 1
 310472  XEROX Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 servis tlač. zariadenia 240,82 € 06.09.2017 1940000436
 310473  XEROX Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 servis tlač. zariadenia 373,67 €  06.09.2017 1940001780
 310474  XEROX Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 servis tlač. zariadenia 544,50 € 06.09.2017 1940001781
 310475  Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 398,67 € 03.09.2017 5611852400
 310476  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
 IČO: 35860251
 servis AUS 98,96 € 05.09.2017 2017/200/004960/01306+obj. č. 4200001458
 310477  Rodex car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
 IČO: 35860251
 servis AUS 99,04 € 05.09.2017 2017/200/004960/01306 + obj. č. 4200001459
 310478  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážková voda 53,09 € 31.08.2017 367 (930/014/2002)
 310479  SIECIT s.r.o. J. Kráľa, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 05.09.2017 2010/7886/3
 310480  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 analyzátor dychu 199,00 € 06.09.2017 4200001442
 310481  Faveo s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 IČO: 36249254
 ubytovanie 163,00 € 06.09.2017 4200001464
 310482  ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 el. energia 13 875,42 € 05.09.2017 2016/400/011199/01766 (316/2016)
 310483  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 942,75 € 08.09.2017 48/2002 (130/002/2003)
 310484  DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
 IČO: 36212466
 IT technika 2815,78 € 08.09.2017 4500000730
 310485  B.A.T. Security s.r.o. Považská 1706/35, 911 01 Trenčín
 IČO: 45402019
 výkon strážnej služby 180,00 € 31.098.2017 R003/2014+D č. 1 (25/2014)
 310486  Bratislavská vodár. spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné, stočné, zrážky 3 492,47 € 07.09.2017 PZ00206655_001 (121/2016)
 310487  Bratislavská vodár. spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava  vodné, stočné 169,40 € 07.09.2017 930/004/93; 930/028/95; 930/043/96; 930/016/02;
 310488  Ing. Viliam Okolyčányi-VIKI-OTS, Rovniankova č, 851 02 Bratislava
 IČO: 40231526
 školenie 48,00 € 11.09.2017 4200001447
 310489  ELITOM s.r.o. Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
 IČO: 45894489
 nákup tonerov 73,42 € 12.09.2017 4500000733
 310490  BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 06.09.2017 332/2012
 310491  Mgr. Tomáš Szabo, advokát, Radvanská 23, 811 01 Bratislava
 IČO: 42128277
 právne služby 1 344,00 € 12.09.2017 2017/400/006898/02011
 310492  QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava
 IČO: 35826045
 preklad TN 150,00 € 08.09.2017 73/7044/2017 (125/2017)
 310493  STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32, 817 85 Bratislava
 IČO: 36361127
 výmena armatúr 813,42 € 18.08.2017 4200001434
 310494  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 správa nehnuteľnosti 171 221,32 € 11.09.2017 2016/303/07382/2547+D č, 1; Dohoda 117/2016 + D.č. 1;
 310495  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Braislava
 IČO: 30810701
 tepelná energia 2 397,31 € 18.09.2017 2017/400/000091/00055 (027/2017) + D.č. 1 2017/400/008398/00055 (141/2017)
 310496  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 ubytovanie 188,00 € 25.08.2017 4200001453
 310497  REDI TOUR, s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 ubytovanie 735,00 € 06.09.2017 4200001465
 310498  O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 45848863
 hlasové a dátové služby 675,87 € 14.09.2017 82/2017; 51,52,53,54/2017;
 310499  SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 plyn 538,00 € 01.09.2017 130/024/2004
 310500  Restaurant Parlament, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava
 IČO: 43782078
 pracovný obed 128,70 €  09.08.2017  x
 310501  PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 35900831
 školenie 345,00 € 13.09.2017 x
 310502  Nexus technology spol. s r.o. Hattalova 4, 831 03 Bratislava
 IČO: 35713305
 príslušenstvo k IT 71,11 € 14.09.2017 4500000727
 310503  ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 65,74 € 12.09.2017 4500000729
 310504  HOBLO spol. s r.o. Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce
 IČO: 45630429
 kancelársky nábytok 6900,00 € 19.09.2017 Z201734589_Z
 310505  HENRYSO s.r.o. Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
 IČO: 50687115
 nákup chladničky 302,40 € 13.09.2017 4500000732
 310506  EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26, 924 01 Galanta
 IČO: 46185399
 nákup tonerov 746,12 € 19.09.2017 4500000735
 310507  Valentína Čatlošová - INFOSERVIS, Banská 53, 053 42 Krompachy
 IČO: 50783629
 normalizačné úlohy 810,00 € 19.09.2017 121/2017
 310508  Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 nákup PHM 275,43 € 17.09.2017 5611852400
 310509  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 odvoz odpadu 82,95 € 19.09.2017 Dohoda č. 2017/400/000091/00055 (027/2017)+ D č. 1 2017/4000/008398/00055 (141/2017)
 310510  Andrea Shop, s.r.o. Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 36277151
 nákup MT 375,00 € 19.09.2017 4500000734
 310511  NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava
 IČO: 44253320
 monitoring 1920,00 € 19.09.2017 4200001456
 310512  ASTM International P.O. Box C 700, 100 BARR HARBOR DRIVE, 19428-2959 WEST

 royalities 81,00 USD 12.09.2017 x
 310513  Účelové zariadenia Kancelárie NR SR Častá - Papiernička, 900 89 Častá
 IČO: 151491
 služby 860,20 € 22.09.2017 4200001477
 310514  ELESKO a.s. Ventúrska 1, 811 01 Bratislava
 IČO: 45947741
 dary 404,28 € 26.09.2017 4500000737
 310515  Student Agency s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 658,05 € 26.09.2017 4200001475
 310516  Natália Kočanová - Ceniso, Bošániho 7, 841 01 Bratislava
 IČO: 40960650
 normalizačné úlohy 175,00 € 18.09.2017 83/7037/2017
 310517  ISTER Centrum s.r.o. Beňadická 9, 851 06 Bratislava
 IČO: 35776251
 upratovacie práce 1241,66 € 31.08.2017 Z2017/19519_Z (161/2017)
 310518  ISTER Centrum s.r.o. Beňadická 9, 851 06 Bratislava
 IČO: 35776251
 upratovacie práce 1110,96 € 28.09.2017 Z2017/19519_Z (161/2017)
 310519  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 správa nehnuteľnosti 27 507,59 € 22.09.2017 2016/303/007382/02547 (261/2016)+D.č. 1 2017/402/012221/03704 (188/2017)
 310520  ŠEVT a.s.,  Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 kancelárske potreby 209,64 € 27.09.2017 4500000739
 310521  ŠEVT a.s.,  Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 IČO: 31331131
 hygienické potreby 1324,98 € 29.09.2017 4500000740
 310522  P+K s.r.o. Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
 IČO: 35809787
 likvidácia odpadu 240,00 € 25.09.2017 4200001460
 310523  A.R.S. spol. s r.o. Ivánska cesta 22/A, 821 04 Bratislava
 IČO: 315603270
 pneumatiky 307,58 € 26.09.2017 4500000736
 310524  SPACE GLASS s.r.o. Jura Hronca 32, 841 02 Bratislava
 IČO: 47457104
 plakety 252,00 € 02.10.2017 4200001474
 310525  EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 školenie 118,00 € 02.10.2017 x
 310526  Robert Maier Dpt. Šalviova 34, 821 01 Bratislava
 IČO: 34716203
 elektroinštalačné práce 718,00 € 02.10.2017 4200001437
 310527  Milica Okáliová, Bjornsonova 14, 811 05 Bratislava
 IČO: 45328498
 odborná činnosť 1029,00 € 02.10.2017 x
 310528  SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256
 plyn 1676,00 € 01.10.2017 111603 (130/24/2004)
 310529  Miloš Danada - DOMSUBYT, Miletičova 1, 821 08 Bratislava
 IČO: 34537139
 obsluha kotolne 420,00 € 30.09.2017 2016/400/012191/04048
 310530  SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 phm 16.9.-30.9.2017 631.41 € 03.10.2017   
 310531  JOMON Ján Obuch, Bujnákova 23, 841 01 Bratislava
 IČO: 35268603
 nastavenie okien 1107,00 € 04.10.2017 4200001469
 310532  XEROX Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 233,39 € 03.10.2017 1940000436
 310533  XEROX Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 448,44 € 04.10.2017 1940001780
 310534  XEROX Limited, o.z. Bratislava, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
 IČO: 30814677
 údržba tlačiarní 295,99 € 04,10,2017 1940001781
 310535  EFQM Private Stichting, Olympiadenlaan 2/5de, 1140 Evere

 členské 1400,00 € 25.09.2017 x
 310536  Sokol trade spol. a r.o., Husárska 33, 040 11 Košice
 IČO: 36605735
 rekonštrukčné práce 76 474,04 € 21.08.2017 Z2017255442_Z;
D.č. 1 a 2
 310537  DAVID Interier design, spol. s r.o. Bratislavská cesta 2791/114, 921 01 Piešťany
 IČO: 34113061
 kancelársky nábytok 8449,00 € 29.09.2017 Z201734579_Z
 310538  Ing. Stanislav Setnický, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
 IČO: 32081413
 vizitky 80,64 € 02.10.2017 4500000738
 310539  STORNO

       
 310540  Letenky. sk,  Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
 IČO: 35897821
 letenka 51,73 € 02.10.2017 4200001481
 310541  Student Agency s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 ubytovanie 167,00 € 02.10.2017 4200001480
 310542  Student Agency s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 587,61 € 03.10.2017 4200001478
 310543  Le Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 IČO: 31396674
 jedálne kupóny 8057,88 € 02.10.2017 Z201748031_Z ob.j. č. 4500000742
 310544  Student Agency s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 431,49 € 03.10.2017 4200001478
 310545  STORNO

       
 310546  SETECH telematics, s.r.o. Borekova 6, 821 06 Bratislava
 IČO: 35945575
 telematické služby 132,00 € 18.09.2017 272065
 310547  VISS s.r.o. Slovinec 63, 841 07 Bratislava
 IČO: 36660248
 APV 1500,00 € 01.10.2017  330/2011
 310548  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 28,60 € 01.10.2017 Zmluva 0013049+Dod. k zmluve o prip.; Zml. 180/2015
 310549  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 IČO: 35763469
 hlasové služby 699,84 € 01.10.2017 Zml. č. 130/104/2010; 130/103/2010; 130/102/2010; 130/101/2010; Dod.č. 130/100/2010; 130/064/2013 + a,b;
 310550  creatio au, s.r.o. Družstevná 1246/7, 962 12 Detva
 IČO: 50242032
 seminár 462,00 €  02.10.2017 x
 310551  Dobropis

       
 310552  Logis Invest, a.s. Malý trh 1/A, 811 08 Bratislava
 IČO: 44643004
 nájom 423,22 € 02.10.2017 6/04/ŽM
 310553  EDOS-PEM s.r.o. tematínska 4, 851 01 Bratislava
 IČO: 36287229
 školenie 138,00 € 09.10.2017 x
 310554  SIECIT s.r.o. J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 47669217
 maintenance 144,00 € 01.10.2017 2010-7886-3
 310555  ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 IČO: 36677281
 elektrická energia 12467,03 € 04.10.2017 2016/400/011199/1766 (316/2016)
 310556  Július Kovács, Trstice 1216, 925 42 Trstice
 IČO: 48092231
 kominárske práce 67,24 € 09.10.2017 4200001483
 310557  RODEX Car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 493,91 € 04.10.2017 2017/200/004960/01306; 4200001471
 310558  RODEX Car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 1046,32 € 04.10.2017 2017/200/004960/01306; 4200001470
 310559  Bratislavská vodárenská spločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 zrážky 50,87 € 02.10.2017 93/014/2002
 310560  Profesia, spl. s r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 IČO: 35800861
 inzerát 82,80 € 06.10.2017 4200001485
 310561  Satur Transport, a.s. Studená 7, 821 04 Bratislava
 IČO: 35787228
 preprava 366,00 € 05.10.2017 4200001468
 310562  Benestra, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 46303502
 server housing 191,20 € 04.10.2017 332/2012
 310563  B.A.T. Security, s.r.o. Považská 1706/35, 911 01 Trenčín
 IČO: 45402019
 strážna služba 180,00 € 30.09.2017 R003/2014 (025/2014)+ Dod. č. 1
 310564  PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 35900831
 seminár 69,00 € 13.10.2017 x
 310565  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 ubytovanie 189,00 € 05.10.2017 4200001484
 310566  RODEX Car, s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava
 IČO: 35860251
 oprava AUS 127,80 € 09.10.2017 2017/200/004960/01306; 4200001479
 310567  EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 školenie 110,00 € 10.10.2017 x
 310568  REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava
 IČO: 35719192
 ubytovanie 175,00 € 27.09.2017 4200001482
 310569  Ing. Ľuboš Mráz TPVK, Sládkovičova 345/2, 901 01 Malacky
 IČO: 41100531
 normalizačné úlohy 320,00 € 29.09.2017 026/2017
 310570  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
 IČO: 36631124
 poštové služby 871,00 € 10.10.2017 48/2002 (130/002/2003)
 310571  Mgr. Tomáš Szabo, advokát Radvanská 23, 811 01 Bratislava
 IČO: 42128277
 právne služby 630,00 € 11.10.2017 2017/400/006898/02011
 310572  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 odvoz odpadu 66,36 € 11.10.2017 2017/400/000091/00055 (027/2017)+ D.č.1 2017/400/008398/00055

 310573  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 IČO: 00681300
 odvoz odpadu 25,90 € 06.10.2017 SZ91700281/2007
(130/192/2007)+Dod. č. 1
 310574  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 stočné,vodné,zrážky 2522,94 € 10.10.2017 PZ00206655_001 (121/2016)
 310575  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 tepelná energia 4235,59 € 13.10.2017 Dohoda č. 2017/400/000091/00055 (027/2017)+ Dod.č. 1 2017/400/008398/00055 (141/2017)
 310576  O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 82366985
 hlasové služby 581,36 € 13.10.2017 Z.č. 30810710/1 2017/400/005060/01220 (82/2017); 011/2017;40/2017; 41/2017; 51/2017; 52/2017; 53/2017; 54/2017;
 310577  Úřad pro technickou normalizaci, met. a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2
 IČO: 48135267
 poskytovanie dátového obs 20400.00 CZK   13.10.2017  
 310578  Janka Gatialová-TEES, Kráľová pri Senci 843, 900 50 Kráľová pri Senci
 IČO: 33246441
 normalizačné úlohy 2120,00 €  19.10.2017 182/2017; 180/2017; 183/2017; 181/2017;
 310579  SLOVNAFT, a.s.,, Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
 IČO: 31322832
 PHM 1.10.-15.10.2017 249,30 €  17.10.2017  
 310580  Natália Kočanová-Ceniso, Bošániho 7, 841 01 Bratislava
 IČO: 40960650
 normlizačné úlohy 663,00 € 20.10.2017 176/2017; 128/2017
 310581  PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 35900831
 školenie 158,00 € 23.10.2017 x
 310582  PEOEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
 IČO: 35900831
 seminár 69,00 €  23.10.2017 x
 310583  Beuth Verlag GmbH, Am DIN-Platz, 10787 Berlín
 IČO:
 odvody za predaj noriem 3 236,43 € 12.10.2017 
 310584  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
 IČO: 30810701
 správa nehnuteľnosti 27 507,59 € 18.10.2017 2016/303/007382/02547+Dod.č.1 2017/402/012221/03704
 310585  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 IČO: 35850370
 vodné,stočné 91,39 €  11.10.2017  Zml.č. 930/004/93; 930/028/95; 930/043/96; 130/016/02;
 310586  Talajka, s.r.o. Alžbetin Dvor 354, 900 42 Miloslavov
 IČO: 47062436
 dopravné značenie 40,60 €  12.10.2017  4200001473
 310587  Gratex International, a.s. Real Shop, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
 IČO: 35743468
 IT technika 4681,20 € 17.10.2017  4500000741
 310588  Student Agency s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 238,29 € 23.10.2017  4200001492
 310589  ASIANA, spol. s r.o. Velflíkova 8, 160 00 Praha
 IČO: 49704362
 letenka 650,01 €  23.10.2017  4200001498
 310590  ASIANA, spol. s r.o. Velflíkova 8, 160 00 Praha
 IČO: 49704362
 letenka 650,01 €  23.10.2017 4200001497
 310591  EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 školenie 59,00 €  23.10.2017 x
 310592  PROHIGHT, s.r.o. Hraničná 7, 821 05 Bratislava
 IČO: 46245651
 výškové práce 156,00 €  12.10.2017 4200001476
 310593  Ing. Stanislav Setnický STANLEY STYLE, Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava
 IČO: 32081413
 výroba vizitiek 26,64 € 24.10.2017 4200001494
 310594  ISO Central Secretariat, Chemin de Blandonnet 8, 1214 Geneva

 autorské práca poplatok 471,60 CHF 12.10.2017 x
 310595  Peter Asztaloš-ROVEL, Narcisová 54, 821 01 Bratislava
 IČO: 36978663
 servis výťahu 3q 148,02 €  09.10.2017  
 310956  Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 IČO: 35800861
 inzerát 70,80 € 23.10.2017 4200001491
 310957  EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
 IČO: 36287229
 seminár 128,00 € 26.10.2017 x
 310598  ISO Central Secretariat, Chemin de Blandonnet 8, 1214 Geneva
 
 členské ISO 2018 63752,00 CHF  30.09.2017 
 310599  ASIANA, spol. s r.o. Velflíkova 8, 160 00 Praha
 IČO: 49704362
 letenka 151,18 € 25.10.2017 4200001500
 310600  Student Agency s.r.o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava
 IČO: 44551304
 letenka 495,83 € 25.10.2017 4200001502
 310601  Jozef Ivan, Kríková 4, 821 07 Bratislava

 odborná prehliadka 240,00 € 26.10.2017   x
 310602  Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava
 IČO: 30809673
 účastnícky poplatok 384,00 € 25.10.2017 x
 310603  IVES, org. pre informat. ver. správy,  Čs. armády 20, 041 18 Košice
 IČO: 00162957
 služby STP APV 191,20 € 18.10.2017 x

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 12. 2017