English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aktuálne informácie

Rozhodnutie Komisie o zákaze uvádzania cepového rezného príslušenstva pre krovinorezy
 
Európska komisia dňa 19. januára 2012 prijala rozhodnutie Komisie č. 2012/32/EÚ (PDF, 735,4 kB), ktorým sa od členských štátov vyžaduje zákaz cepového rezného príslušenstva pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín na trh.
 
Uvedené rozhodnutie zakazuje použitie konkrétneho typu vymeniteľného prídavného zariadenia definovaného v § 2 písm. b) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z. z., pretože nespĺňa požiadavky podľa § 7 nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení 140/2011 Z. z. z týchto dôvodov:
  • Vysoká výstupná rýchlosť hriadeľa krovinorezu vytvára potenciál pre významný prenos energie na žaciu hlavicu krovinorezu. Reťaze umiestňované na neštandardné hlavice sú vystavené pri bežnom použití vysokému tlaku a prudkým nárazom. Pri vysokej rýchlosti vzniká značné riziko poškodenia a vymrštenia reťazových článkov.
  • Použitie neštandardných žacích prídavných zariadení, ktoré nie sú schválené výrobcom, môže vďaka ich tvaru a hmotnosti vyvolať nadmerné namáhanie, ktoré môže následne viesť k zlyhaniu a možnému poškodeniu krovinorezu, čím sa zvyšuje riziko úrazu spôsobeného akýmkoľvek vymršteným komponentom.
  • Originálne žacie zariadenia od výrobcu, napríklad nylonové vlákna, kovové rezné čepele a pílové čepele, sú navrhnuté na použitie v kombinácii so špecificky konštruovanými bezpečnostnými systémami. Reťazové cepové prídavné zariadenia sa nedodávajú so žiadnou kompatibilnou ochrannou výbavou (deflektormi).
  • Harmonizovaná norma na špecifikovanie bezpečnostných požiadaviek na takéto strojové zariadenia, STN EN ISO 11806, vylučuje zo svojej pôsobnosti krovinorezy vybavené kovovými čepeľami pozostávajúcimi z viac ako jedného komponentu (ako sú napríklad reťaze).
Príklad zakázaného cepového rezného príslušenstva a ďalšie podrobnosti nájdete tu (PDF, 164,7 kB).
 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016