English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Pozvánka na 48. Fórum metrológov: "Zabezpečenie metrologickej nadväznosti v EÚ"

27. apríl 2018
Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujú pozvať na 48. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční v priesto...

Čestné uznanie pre ÚNMS SR udelené NKÚ SR

12. apríl 2018
Najvyšší  kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) v tomto roku oslavuje 25. výročia vzniku NKÚ SR. Pri tejto príležitosti sa dňa 4. apríla 2018 v priestoroch NKÚ SR uskutočnil odborný workshop na tému Kontrola – ...

StandarDays - kurz CEN-CENELEC o technickej normalizácii

11. apríl 2018
CEN-CENELEC organizuje dvojdňový kurz o technickej normalizácii StandarDays. Kurz sa uskutoční 3. - 4. 5. 2018 v Bruseli, v CEN-CENELEC Management Centre, Rue de la Science 23. Kurz StandarDays je príležitosťou : zúčast...

eMetrológia a skúšobníctvo

5. apríl 2018
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. eMetro...

Deň skúšobníctva 2018

5. apríl 2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Vás pozýva na "Deň skúšobníctva 2018", ktorý sa bude konať 17. – 18. apríla 2018 v kongresovej sále na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava. Deň skúšobníctva 2018 j...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »