English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Príprava vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva

29. september 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o...

Informácia o podpísaní Akčného plánu medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Úradom pre normalizáciu Indie v Dillí

28. september 2017
Dňa 26. septembra sa v indickom Dillí uskutočnilo v nadväznosti na podpísané Memorandum o porozumení  v oblasti normalizácie a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo...

Oznam

14. september 2017
Vážení používatelia noriem a našich služieb, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si Vás dovoľuje informovať, že vo štvrtok dňa 21.9.2017 bude z technických príčin INFOCENTRUM...

Pracovné stretnutie zástupcov ÚNMS SR s prezidentom CENELEC a zástupcom nemeckého národného komitétu DKE

14. august 2017
V dňoch 8. – 9. augusta  2017 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ÚNMS SR s prezidentom CENELEC Dr. Bernhardom Thiesom a zástupcom nemeckého...

2. ročník súťaže "Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy"

17. júl 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje druhý ročník súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“, prostredníctvom ktorej sa...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »