English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

eMetrológia a skúšobníctvo

16. máj 2019
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. eMetro...

Svetový deň metrológie

16. máj 2019
20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzin...

CAF centrum organizuje školenie „Model CAF a jeho využitie vo vysokých školách“

16. máj 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje v ÚNMS SR jednodňové školenie „Model CAF a jeho využitie vo vysokých školách“. Školenie sa uskutoční v dvoch termínoch a to 4....

Národný týždeň metrológie

13. máj 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si Vás pri príležitosti redefinície jednotiek Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI) dovoľuje pozvať na Národný týždeň metrológie, ktorý je tvorený jednotlivými po...

Pozvánka na 49. Fórum metrológov: "Inteligentný priemysel, redefinícia jednotiek SI, zákon o metrológii, zmeny normatívnych dokumentov, výskum a vývoj"

9. máj 2019
Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujú pozvať na 49. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční v priesto...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »