English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Pozvánka na školenie „Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016“

29. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016“, a to 28. augusta 2019. Cieľovou skup...

Aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac jún

19. júl 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci prvej implementačnej časti sa pokračuje v implementácii systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v ÚNMS SR a ...

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019

10. júl 2019
Okrem ISO 9001: 2015 v mesiaci jún sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len "ÚNMS SR alebo úrad") začalo s implementáciou systému manažérstva proti korupcii, a to v spolupráci s konzultačnou a školiac...

Pozvánka na školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015“

9. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, a to 8. augusta 2019. Cieľovou skupinou škole...

Aktivity CAF centra v mesiaci jún

8. júl 2019
CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Mesiac jún bol v oblasti realizácie vzdelávacích aktivít venovaný osvedčeným témam, po ktorých je stále dopyt, ako napr. ISO 9001, ISO 37001 alebo model CAF, ale zaradili sme i úplne novú tému m...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »