English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Nové nariadenie (EÚ) č. 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov

5. august 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že v Úradnom vestníku Európskej únie (L 169)  bolo publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. jún...

Nové nariadenie (EÚ) č. 2019/515 o vzájomnom uznávaní tovaru

2. august 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že v  Úradnom vestníku Európskej únie (L 91)  bolo publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marc...

Pozvánka na školenie „Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod“

1. august 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje školenie „Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod“ a to 10. septembra 2019. Cieľovou skupinou školenia sú ...

Pozvánka na školenie „Manažérstvo zmeny“

31. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje školenie „Manažérstvo zmeny“, a to 5. septembra 2019. Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci ...

Pozvánka na školenie „Manažérstvo sťažností“

30. júl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Manažérstvo sťažností“ a to 4. septembra 2019. Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci or...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »