English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

VYHLÁSENIE NOVÝCH ROČNÍKOV SÚŤAŽÍ NÁRODNÁ CENA

24. január 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 20. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 6. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť  Sú...

Novinka - Sprístupnenie terminologickej databázy

4. január 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky od januára 2019 bezplatne sprístupňuje databázu termínov a definícií zo slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií vydaných v štátnom jazyku. Vst...

Príprava nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách

3. január 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave všeobecne záväzného právneho predpisu - nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010...

Oznam

18. december 2018
Vážení používatelia noriem a našich služieb, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje upozorniť, že od 18. 12. 2018 do 04. 01. 2019 budú všetky služby INFOCENTRA zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.  

Prehĺbenie spolupráce ÚNMS SR s AZZZ SR pri napĺňaní Národného programu kvality SR

28. november 2018
Dňa 22.11.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie pána Pavla Pavlisa, predsedu ÚNMS SR, s pánom Tomášom Malatinským, prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Témou stretnutia bolo prehĺbenie spolupráce úradu a asociácie ...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »