English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

ÚSPEŠNE SME SPUSTILI ČINNOSŤ CAF CENTRA

5. apríl 2019
Jednou z kľúčových úloh Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ bolo zriadiť CAF centrum ako stredisko vzdelávacích, porad...

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. apríl 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk...

Pozvánka na školenie Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

20. marec 2019
Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Viete na čo slúži? Ako ho zaviesť? Bližšie informácie sa dozviete na školení. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizuje dňa 25. a...

Pozvánka na školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015“

20. marec 2019
Pozývame vás na školenie „Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015“ CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 15. apríla 2019 v ÚNMS SR školenie „Systém mana...

Odštartovali sme implementáciu národného projektu

19. marec 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) úspešne začal s implementáciou národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Jeho hlavnou aktivitou a zároveň cieľom je Roz...

«  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »