English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zapojte sa do nového ročníka súťaží aj VY!

5. február 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil:

  • 19. ročník Národnej ceny SR za kvalitu 
  •  5. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

Národné ceny predstavujú najprestížnejšie ocenenia v danej oblasti na národnej úrovni a svojimi kritériami a podmienkami sú porovnateľné s národnými cenami odovzdávanými takmer vo všetkých európskych štátoch.

Národná cena SR za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Tie ponúkajú komplexný pohľad na manažérstvo organizácie a sú určené tým, ktorí hľadajú cestu k ďalšiemu zlepšovaniu a pýtajú sa, čo ďalej po certifikácii systému manažérstva kvality.

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť je založená na hodnotení úrovne uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v organizácii. Tá je v rámci súťaže posudzovaná podľa modelu ZET v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom.

V prípade ak máte záujem o priblíženie obsahu a metodiky modelov kvality a ďalšie informácie o súťažiach, rezervujte si u nás termín na infomeeting, na ktorom Vás so všetkým oboznámime a odpovieme na Vaše otázky. Infomeeting sa môže konať kedykoľvek v období február - marec 2018 v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.  V prípade záujmu o infomeeting nás kontaktujte na tel. 02/57 485 315, 121 alebo e-mailom na: kvalita@normoff.gov.sk.
  

  Bližšie informácie o súťaži Národná cena SR za kvalitu nájdete tu.

 

Bližšie informácie o súťaži Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť nájdete tu.