English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2018

1. marec 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja metrológie na rok 2018 vyhlasuje nové úlohy na rok 2018 v súlade s metodickým usmernením Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie z roku 2015.

Viac informácií o úlohách rozvoja metrológie na rok 2018 nájdete tu.