English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Rokovanie slovenskej delegácie C.I.P. a českej delegácie C.I.P.

13. jún 2017

Dňa 25. mája 2017 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie slovenskej delegácie C.I.P. so zástupcami českej delegácie C.I.P. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Predmetom rokovania bola diskusia o súčasnej situácii v rámci Stálej komisie pre skúšky ručných strených zbraní (ďalej len „C.I.P.“) a spoločná spolupráca medzi slovenskou delegáciou C.I.P. a českou delegáciou C.I.P. Ďalej bola prerokovaná aj aktuálna problematika týkajúca sa  deaktivácie zbraní, ktoré upravuje Nariadenie Komisie (EU) 2015/2403, ktorým sa ustanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.

Slovenská a česká delegácia C.I.P. prejavili spoločný záujem pokračovať vo vzájomne spolupráci.