English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pozvánka na 48. Fórum metrológov: "Zabezpečenie metrologickej nadväznosti v EÚ"

27. apríl 2018

Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujú pozvať na 48. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční v priestoroch Hotela Partizán, Tále v dňoch 16. – 17. mája 2018.

Hlavným poslaním konferencie je položiť základy pre efektívnu výmenu informácií a skúseností zo všetkých oblastí týkajúcich sa metrologickej nadväznosti s dôrazom  na zabezpečenie spoľahlivosti a porovnateľnosti výsledkov meraní.

V rámci konania tohto podujatia predseda ÚNMS SR Ing. Pavol Pavlis, odovzdá ceny J. A. Segnera za metrológiu za rok 2017.

Bližšie informácie o podujatí nájdete tu (PDF, 822,6 kB).