English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Podpísanie Memoranda o porozumení medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej republiky

5. máj 2017

Dňa 27. apríla 2017 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení pri spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej republiky.

Zúčastnené strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci najmä v oblasti  výmeny informácii o harmonizovaní národných technických noriem s medzinárodnými, odborných materiálov a skúseností v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody, so zámerom zlepšiť podmienky rozvoja hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Bieloruskom.

Memorandum podpísali predsedovia partnerských úradov Ing. Pavol Pavlis a Viktor V. Nazarenko počas stretnutia premiérov Slovenska a Bieloruska, v rámci ktorého sa uskutočnilo aj slovensko – bieloruské podnikateľské fórum. Na podnikateľskom fóre sa zúčastnili aj zástupcovia TSÚ Piešťany, š.p.