English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

OZNAM - Typovky.sk - nová adresa

4. jún 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznam schválených typov, pôvodne umiestený na webovom sídle www.typovky.sk je odo dňa 01.06.2019 dostupný na novej adrese: https://typovky.unms.sk/.