English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Od 01. 01. 2018 - Zmena označovania publikácií prijímaných CENELEC

21. december 2017

Od 1. januára 2018 návrhy technických noriem tvorené v rámci tzv. paralelného hlasovania v zmysle Frankfurtskej dohody bude označovanie v Riadiacom stredisku CEN/CENELEC prebiehať nasledovne:
  • publikácie, ktoré sú identické s príslušnou normou IEC budú označované ako: EN IEC 6XXXX:20YY
  • publikácie, ktoré zahŕňajú európske spoločné modifikácie noriem IEC budú označované ako: EN 6XXXX:20YY
Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na tie technické normy, ktoré CENELEC prijme dodatočne t.z. po prijatí normy IEC.

Tieto zmeny sa budú týkať všetkých technických noriem, ktoré budú sprístupnené Riadiacim strediskom CEN/CENELEC členom od 01.01.2018. V prípade ak sú návrhy technických noriem v súčasnosti zaregistrované ako EN 6XXXX:20YY, ale budú identické s normami IEC, Riadiace stredisko CEN/CENELEC v momente publikovania normy zmení označenie na EN IEC 6XXXX:20YY.

Cieľom tejto zmeny je podporovať používateľov noriem pri identifikovaní vzťahu medzi európskymi a medzinárodnými publikáciami, či už to, že sú publikácie identické alebo modifikované.

Normy tvorené iba v rámci CENELEC nebudú týmto dotknuté a označovanie zostane zachované ako doteraz: EN 5XXXX:20YY