English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Čestné uznanie pre ÚNMS SR udelené NKÚ SR

12. apríl 2018

Najvyšší  kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) v tomto roku oslavuje 25. výročia vzniku NKÚ SR. Pri tejto príležitosti sa dňa 4. apríla 2018 v priestoroch NKÚ SR uskutočnil odborný workshop na tému Kontrola – tvárou k verejnosti. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia štátnych, verejných inštitúcií, ako i zástupcovia občianskeho sektora. Program bol prínosom pre všetky inštitúcie a odvíjal sa od základného poslania najvyššej slovenskej kontrolnej inštitúcie, ktorým NKÚ SR je. 

Ako uznanie dobrej spolupráce bolo na tomto podujatí predsedom NKÚ SR, udelené Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) čestné uznanie za mimoriadny prínos pri komplexnom budovaní a rozvoji kontrolnej činnosti. Vážime si toto ocenenie, ktoré je uznaním pre celý tím zamestnancov ÚNMS SR a organizácií v jeho pôsobnosti. A samozrejme aj veľkým záväzkom na neustále  zlepšovanie vnútorných postupov, tak aby boli zachované princípy efektívnosti, transparentnosti a kontroly.

Čestné uznanie
(PDF, 245,9 kB)

Viac informácií o podujatí nájdete na https://www.nku.gov.sk/25-vyrocie-nku-sr.