Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o technickej normalizácii