Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Voľný pohyb tovaru
  3. Dohody o vzájomnom uznávaní

Dohody o vzájomnom uznávaní

Dohody o vzájomnom uznávaní

Dohody o vzájomnom uznávaní (ďalej MRAs) medzi Európskou úniou a tretími krajinami majú za cieľ podporu obchodu s tovarmi a uľahčenie vzájomného prístupu na trh. Ide o dvojstranné dohody na uľahčenie prístupu k procedúram posudzovania zhody v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán. MRAs stanovujú podmienky, za ktorých EÚ/EHP a tretie krajiny, s ktorými sú uzavreté dohody, budú akceptovať správy o skúškach, certifikáty a značky zhody vydané orgánmi posudzovania zhody (ďalej CABs) jednej, alebo druhej zmluvnej strany. Dohody zahŕňajú zoznamy určených laboratórií, inšpekčných orgánov a orgánov posudzovania zhody v krajinách EHP a v tretích krajinách. Ak má slovenská spoločnosť záujem o export do Švajčiarska, USA, Kanady, Izraela, Japonska, Austrálie alebo na Nový Zéland, potom by mala vedieť o dohodách o vzájomnom uznávaní Európskej únie s týmito krajinami a o orgánoch posudzovania zhody v týchto krajinách.

Na stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/international-aspects/mutual-recognition-agreements_en  je možné nájsť odkazy a dôležité dokumenty týkajúce sa tejto problematiky, jednotlivé dohody v slovenskom jazyku a v jazykoch EÚ.

V prípade podrobnejších informácií je možné kontaktovať pracovníkov Útvaru európskych záležitostí Odboru skúšobníctva a európskych záležitostí uvedených na web sídle ÚNMS SR.