Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Voľný pohyb tovaru
  3. Projekty

Projekty

Projekty

Slovenská republika sa od svojho vstupu do EÚ 1. mája 2004 môže podieľať na realizácii twinningových projektov v rámci programov EÚ už nie len ako príjemca, ale ako aj poskytovateľ požadovaných služieb.

UKONČENÉ PROJEKTY ÚNMS SR:
- twinningový projekt v Litovskej republike
- twinningový projekt v Tureckej republike
- twinningový projekt v Gruzínsku
- technická asistencia EÚ v Gruzínsku