Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Voľný pohyb tovaru
 3. Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca

ÚNMS SR má aktívne rozvinutú medzinárodnú spoluprácu v oblastiach normalizácie, metrológie a posudzovania zhody o čom svedčia aj „Medzinárodné zmluvy a dohody“, ktoré má ÚNMS SR podpísané s rôznymi krajinami.
 
Stále pracovné skupiny

ÚNMS SR má vytvorenú Stálu pracovnú skupinu pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody s Ruskou federáciou a Bieloruskou republikou. Stála pracovná skupina sa stretáva spravidla raz ročne, recipročne na území danej krajiny:
 • Ruská federácia
  Dňa 26. septembra 2019 sa v Soči uskutočnilo 6. zasadnutie Stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody, ktoré sa konalo v rámci 20. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Slovenskú stranu reprezentovali zástupcovia ÚNMS SR, TSÚ Piešťany, š. p., Slovenského metrologického ústavu a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Delegácia Ruskej federácie bola zložená zo zástupcov partnerskej Federálnej agentúry pre technickú reguláciu a metrológiu (Rosstandard), Federálnej štátnej organizácie Standartinform, Akadémie pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu, ako aj zástupcov ďalších inštitúcií. Strany odsúhlasili protokol a dohodli sa na ďalšej spolupráci.

  V rámci 6. zasadnutia stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody bol podpísaný: „Program spolupráce medzi metrologickými ústavmi Federálnej agentúry pre technické predpisy a metrológiu (Ruská federácia) a Slovenským metrologickým ústavom“ a „Dohoda o spolupráci medzi Ruským exportným centrom a Slovenským metrologickým ústavom“ .
 • Bieloruská republika
  Dňa 23. októbra 2019 sa v Minsku uskutočnilo 1. zasadnutie Stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody, ktoré sa konalo v rámci 14. zasadnutia Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou: Slovenskú stranu reprezentovali zástupcovia ÚNMS SR, TSÚ Piešťany, š. p. Delegácia Bieloruskej republiky bola zložená zo zástupcov partnerského Štátneho výboru pre normalizáciu Bieloruskej republiky (Gosstandart), Bieloruského štátneho inštitútu normalizácie a certifikácie (BelGISS), Bieloruského štátneho ústavu metrológie (BelGIM) a zástupcov ďalších inštitúcií. Strany odsúhlasili protokol a dohodli sa na ďalšej spolupráci.

  Dňa 24. októbra 2019 v Minsku sa uskutočnila neformálna návšteva zástupcov ÚNMS SR a TSÚ Piešťany, š. p. v Bieloruskom štátnom inštitúte pre normalizáciu a certifikáciu (BelGISS). Súčasťou návštevy bola aj prehliadka skúšobných laboratórií.