Prekážky a obmedzenia na ceste

Prekážky a obmedzenia na ceste

Oznámenie podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi

Oznamujúci subjekt Dátum oznámenia Miesto a predmet uzávierky Termín trvania uzávierky
ROK 2022      
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2022 cesta II/507 v km cca 219,426 (kilometrovníkové), k. ú. Považský Chlmec (PDF, 207,2 kB) 3 dni v termíne 04.07.2022 - 28.07.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
30.06.2022 Ploštín, v ckm 2,850 –32,270 CDB kum (PDF, 207,2 kB) 20.08.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
29.06.2022 cesta III/2070 v km cca 0,236 (kumulatívne) (PDF, 207 kB) 3 dni v mesiaci júl 2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.06.2022 cesta I/18 v km 503,350 – 503,800 v k.ú. Stankovany (PDF, 210 kB) 29.06.2022 - 30.06.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.06.2022 cesta I/78 v úseku mostného objektu ev.č. 78-018 (M660) v km 20,755 k.ú. Námestovo (PDF, 210,9 kB) 01.04.2022 - 30.06.2022 (pôvodný termín sa predlžuje do 21.08.2022)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.06.2022 cesta I/59 v staničení km 137,312 resp. km 100,530 – 100,800 v k.ú. Krásna Hôrka (PDF, 211,2 kB) 28.06.2022 - 14.08.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
24.06.2022 cesta III/2084 pri kultúrnom dome v obci Turie (PDF, 208,1 kB) 25.06.2022 od 12,00 h do 21,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
23.06.2022 cesta I/51 Levice od km 217,2 do km 218,2 (PDF, 208,1 kB) 27.06.2022 od 7,00 h - 24.07.2022 do 24,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
22.06.2022 cesta II/584, ckm 47,75 - 50,26, k. ú. Demänová (PDF, 207,7 kB) 06/2022 - 05/2023
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
21.06.2022 most ev. č. 11-227 v k.ú. Kysucký Lieskovec (PDF, 207,4 kB)

22.06.2022 - 27.06.2022 – obmedzenie dopravy

28.08.2022 - 13.11.2022 – čiastočná uzávierka

Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie
20.06.2022 cesta II/503  úsek Kameňolom – horské sedlo Pezinská Baba (PDF, 208,7 kB) 01.07.2022 od 8,00 h do 13,30 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
17.06.2022 cesta III/1879 ul. Biskupická v km 0,740 – 0,810 (kumul.) (PDF, 212,3 kB)

zmena termínu ukončenia uzávierky:

30.04.2022 - 30.07.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
17.06.2022 cesta I/61 ul. Bratislavská, Hasičská, Kniežaťa Pribinu a Gen. M. R. Štefánika v km 121,010 – 127,050 v intraviláne mesta Trenčín (PDF, 285 kB) 20.06.2022 - 18.08.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
17.06.2022 cesta I/78, staničenie km 7,430 – 8,940 v k.ú. Hruštín resp. km 29,820 – 40,310 v úseku Rabča - Oravská Polhora (PDF, 209,9 kB) 20.06.2022 - 31.07.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
17.06.2022 cesta I/70, staničenie km 8,135 – 9,640 v k.ú. Párnica (PDF, 209,4 kB) 20.06.2022 - 15.11.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
17.06.2022 cesta I/49 v km cca 62,650 v meste Púchov (kruhový objazd Púchov - Lidl) (PDF, 209,3 kB) 17.06.2022 od 17,00 h - 19.06.2022 do 24,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
15.06.2022 cesta č. III/1122 Popudinské Močidlany – Dubovce v kkm 7,630 – 8,022 (PDF, 209,1 kB) 20.06.2022 - 17.10.2022
Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie
14.06.2022

cesta II/503 Pezinok – Pezinská Baba (PDF, 207,6 kB)

18.6.2022 od 7,00 h do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
13.06.2022 cesta II/507 v k.ú. Opatová a Zamarovce (v úseku od Zamaroviec po Skalku nad Váhom) (PDF, 276,3 kB)

16.07.2022 od 17,00 h - 17.07.2022 do 1,00 h

17.07.2022 od 7:00 h – 17.07.2022 do 15:00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
13.06.2022 cesta II/507 v k.ú. Opatová a Zamarovce (v úseku od Zamaroviec po Skalku nad Váhom) (PDF, 276,1 kB)

31.07.2022 od 8,00 h do 15,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
13.06.2022 cesty III/1879 ul. Biskupická v km 0,740 – 0,810 (kumul.) (PDF, 211,3 kB) 30.04.2022 - 24.06.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
09.06.2022 cesta II/584 Demänová, v ckm 47,055 – 48,613 CDB kum (PDF, 208,2 kB) apríl – september bežného roka
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
07.06.2022 cesta III/1893 v km 0,005 – 0,300 ul. Šrobárova v intraviláne mesta Trenčianske Teplice (PDF, 210,7 kB)

čiastočná

od 08.06.2022 do 25.06.2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
06.06.2022 cesta I/18 v úseku medzi križovatkami s MK ul. A. Bernoláka, resp. s cestou III/2228 v dĺžke 50 - 100 m (PDF, 209 kB)

čiastočná

10. 06. 2022 (piatok) - 13. 06. 2022 (pondelok); 17. – 20. 06. 2022; 24. – 27. 06. 2022 (náhradné termíny)

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
06.06.2022 cesta č. III/2335 v ckm 7,188 – 7,896 CDB kum (PDF, 207,9 kB)

čiastočná uzávierka

06/2022 – 07/2022

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
06.06.2022 cesta č. III/1143 Šaštín-Stráže - Borský Mikuláš v km cca 0,860 - 4,770 v dĺžke 3910 m (PDF, 209,9 kB)

úplná

11.06.2022 v čase od 10.0 h do 14.00 h

33. ročník „Záhoráckeho maratónu" a 18. ročník "polmaratónu"

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
02. 06. 2022 cesta I/64 od km 65,710 – 65,780 v k. ú. Nitra v dĺžke 70 m (PDF, 209,2 kB)

čiastočná

v dňoch 04.06.2022 – 05.06.2022 a 11.06.2022 – 12.06.2022 (t.j. len počas víkendov) denne v časoch od 07:00 h do 19:00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
31.05.2022 cesta III/1821 v km 4,644 – 4,660 (oprava v celom profile), km 4,660 – 4,753 (oprava v 1/2 profile) a km 5,123 – 5,248 (oprava v 1/2 profile) v intraviláne
obce Veľká Hradná v dĺžke 16m, 93m a 125m
(PDF, 211,9 kB)

čiastočná

do 30. 06. 2022

zmena termínu čiastočnej uzávierky cesty III/1821 v km 4,644 – 4,660 (oprava v celom profile), km 4,660 – 4,753 (oprava v 1/2 profile) a km 5,123 – 5,248 (oprava v 1/2 profile) v intraviláne obce Veľká Hradná

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
30.05.2022 cesta č. III/1170 kkm 0,000 – 0,720 v obci Borský Mikuláš, ul. Záhorácka v dĺžke 720 m (PDF, 208,7 kB)

úplná

04.06.2022 v čase od 08.00 h do 20.00 h

53. ročník medzinárodných chodeckých pretekov „Záhorácka 20“ v obci Borský Mikuláš

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
30.05.2022 cesta III/2224 – od cestného km 0,300 po cestný km 1,160 v obci Liptovská Osada v dĺžke 860 m (PDF, 209,2 kB)

čiastočná uzávierka cesty III/2224 z dôvodu rekonštrukcii vozovky

31.05.2022 – 31. 07. 2022

 

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
30.05.2022 cesta III/2224 – od cestného km 3,800 po cestný km 6,437 v obci Liptovská Lúžna v dĺžke 2673 m (PDF, 209,2 kB)

čiastočná uzávierka cesty III/2224 z dôvodu rekonštrukcie vozovky

31.05.2022 – 31. 07. 2022

 

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
30.05.2022 cesta III/2223 – od cestného km 8,390 po cestný km 9,290 v obci Liptovské Revúce v dĺžke 900 m (PDF, 209,1 kB)

čiastočná uzávierka cesty III/2223 z dôvodu rekonštrukcie vozovky

31.05.2022 – 31. 07. 2022

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.05.2022 cesta III/2084 v km cca 7,700 kum v dĺžke cca 60 m (PDF, 207,4 kB)

úplná

28. 05. – 29. 05. 2022 alebo v náhradnom termíne
04. 06. – 05. 06. 2022 v čase od 07:00 hod. do 19:00 hod. v trvaní 40 min. každú začatú hodinu

úplná uzávierka z dôvodu pokládky nosníkov na ceste III/2084 v k. ú. Višňové

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.05.2022 cesta I/59 v úseku mostného objektu ev.č. 59-063 v ckm 54,296 v k.ú. Likavka (PDF, 208,8 kB)

úplná

01.06.2022 – 31. 12. 2022

rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 59-063

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
27.05.2022 ľavý a pravý jazdný pruh cesty I/64, v km 146,930 - 147,000 (PDF, 208,2 kB) 01.06.2022 - 31.07.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
27.05.2022 cesta č. III/2335 v ckm 7,229 – 7,654 CDB kum (PDF, 207,4 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
26.05.2022 cesta č. II/584, ckm 36,247 – 40,282 CDB kum (PDF, 207,9 kB) 05 - 10 /2022 , resp. 4 mesiace od začatia stavby
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.05.2022 cesta I/59 v km 54,296 k.ú. Likavka (PDF, 208,2 kB) jún – december 2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
26.05.2022 cesta č. III/2358 v intraviláne mesta Liptovský Hrádok, m. č. Dovalovo v ckm 2,686 – 2,900 CDG kum (Borové) (PDF, 209,5 kB) 05/2022 – 08/2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
25.05.2022 Ľavý jazdný pruh (I. etapa) a pravý jazdný pruh (II. etapa) cesty I/9, v km 102,444, v k. ú.: Drietoma (PDF, 207,3 kB) 01.06.2022 od 7,00 h - 07.09.2022 do 12,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
25.05.2022

cesta III/2113 – úplná uzávierka – od obecného úradu smer dolný koniec po koniec obce, cesta III/2112 – čiastočná uzávierka – v dĺžke 3 km (PDF, 209 kB)

úplná uzávierka cesty III/2113: 

27.05.2022 od 12,00 h - 28.05.2022 do 19,00 h

čiastočná uzávierka cesty III/2112:

28.05.2022 od 8,00 h do 19,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
23.05.2022 cesta I/63, Štúrovo (PDF, 208,7 kB)

23.05.2022 od 9,00 h - 14.07.2022 do 16,00 h

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
20.05.2022 cesta I/51 Levice od km 217,2 do km 217,7 (PDF, 208 kB) 20.05.2022 - 19.06.2022 do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
20.05.2022 cesta I/61, v km 105,100 - 108,590, v  k. ú.: Trenčianske Bohuslavice a Beckov (PDF, 208,5 kB) 23.05.2022 - 21.06.2022
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
19.05.2022 cesta č. III/1133  kkm  0,000 – 0,525 v obci Petrova Ves (PDF, 207,6 kB) 04.06.2022 v čase od 5,00 h do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
18.05.2022 cesta I/11 v km cca 435,180 (portál P13, k. ú. Kysucké Nové Mesto) a v km cca 424,515 (portál P61, k. ú. Krásno nad Kysucou), cesta I/59 v km cca 75,105 (portál P19, k. ú. Dolný Kubín – časť Široká) a v km cca 75,550 (portál P64, k. ú. Oravský Podzámok), cesta I/10 v km cca 25,485 (portál P63, k. ú. Bytča), cesta I/65 v km cca 133,420 (portál P14, k. ú. Košťany nad Turcom), cesta I/18 v km cca 555,000 (portál P29, k. ú. Liptovský Mikuláš – Beňadiková) (PDF, 210,6 kB)

20.05.2022 - 31.08.2022 – jarná údržba

01.09.2022 - 31.10.2022 – jesenná údržba

Údržba každej mýtnej brány potrvá max. 1 deň v trvaní max. 4 hodiny v čase od 9,00  h do 13,00 h

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
18.05.2022 cesta I/63 od križovatky s MK – ul. Priechodná v meste Šamorín po križovatku ciest I/63 a II/506 v obci Báč (PDF, 212,3 kB) 22.05.2022 od 9,00 h do 16,00 h The championship Šamorín 2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
16.05.2022 cesta č. III/2321 v ckm  3,638 – 4,552 CDB kum (PDF, 207,3 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie
13.05.2022

cesta II/506 od km 0,000 po km 33,739 na trase Gabčíkovo, Báč, Kyselica, Horný Bar, Trstená na Ostrove, Baka, Gabčíkovo, Ňárad, Sap, Medveďov (možný priečny prejazd v križovatkách s cestou III/1375 - Šamorín, III/1377 - Šamorín, III/1381 - Kyselica, III/1415 – Horný Bar, III/1417 – Trstená na Ostrove, III/1418 - Baka, Vodárenská, Budovateľská, Novomestská, II/507, III/1421, Žabia, Varjašská – Gabčíkovo) (PDF, 214,5 kB)

cesta III/1056 od km 7,476 po km 9,110 v Šamoríne (PDF, 214,5 kB)

cesta III/1421 v km 2,254 v Gabčíkove (možný priečny prejazd) (PDF, 214,5 kB)

cesta III/1422 od km 0,000 po km 4,609 (Medveďov – Kľúčovec) (PDF, 214,5 kB)

cesta III/1056: 21.05.2022  od 9,30 h do 13,00 h

cesta II/506, III/1421, III/1422: 22.05.2022 od 9,00 h do 16,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
13.05.2022 okružná križovatka v intraviláne mesta Nové Zámky na ceste I/75 a ceste III/1495 (PDF, 211,2 kB)

14.05.2022 od 7,00 h - 15.05.2022 do 18,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.05.2022 cesta III/2052 v km 3,650 – 4,150 (PDF, 207,6 kB) 15.05.2022 od 7,00 h do 21,00 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
11.05.2022 cesty I/51 od km 99,700 – 100,800 v úseku Jablonica – Trstín, extravilán (za obcou Jablonica výjazd smer Biela Hora)
cesty I/51 od km 104,225 – 107,420 v úseku od hr. okresov SE/TT – Trstín, extravilán, intravilán
(PDF, 210,6 kB)
16.05.2022 od 8,00 h - 28.06.2022 do 18,00 h
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
10.05.2022 cesta III/2224 – od cestného km 0,883 po cestný km 1,127 v obci Liptovská Osada (PDF, 207,9 kB) 11.05.2022 - 31.07.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
10.05.2022 cesta č. II-584 , MO 584-024, ckm 44,003 CDB kum (PDF, 212,2 kB) 16.05.2022 - 11.12.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
09.05.2022 cesta č. III/2323 v ckm 0,874 – 0,903 CDB kum, k. ú. Liptovské Beharovce (PDF, 207,3 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
09.05.2022 cesta č. III/2356, MO 2356-003 (PDF, 208,3 kB) máj - september bežného roka
Mestský úrad Nemšová 06.05.2022 miestne komunikácie na uliciach Ul. SNP, Ul. Slovenskej armády, Ul. Osloboditeľov, Ul. Duklianska, Ul. Šidlíkové, Ul. Šmidkeho, Ul. Púchovská, Ul. Obrancov mieru, Ul. Revolučná, Ul. 9. Mája, Ul. Považská, Ul. Karpatská, Ul. Moravská v Nemšovej (PDF, 208,7 kB)

06.05.2022 od 7,00 h - 30.10.2022 do 17,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.05.2022 cesta III/1821 v km 4,644 – 4,660 (oprava v celom profile), km 4,660 – 4,753 (oprava v 1/2 profile) a km 5,123 – 5,248 (oprava v 1/2 profile) v intraviláne obce Veľká Hradná (PDF, 211,6 kB) 07.05.2022 - 31.05.2022
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
06.05.2022 cesta I/2 v prieťahu intravilánom obce Kopčany od km 4,0  po km 5,0 (PDF, 210,2 kB)

04.06.2022  od 8,00 h do 19,00 h

05.06.2022  od 8,00 h do 19,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
05.05.2022 cesta č. III/2361 v ckm 1,710 CDB kum (PDF, 207,6 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
05.05.2022 cesta č. III/2361 v ckm 0,717 CDB kum (PDF, 207,5 kB) apríl - september bežného roka

Mestský úrad Hlohovec

04.05.2022 miestna cesta Nám. sv. Michala, k. ú. Hlohovec, intravilán (PDF, 209,7 kB) 09.05.2022 od 1,00 h - 09.05.2022 do 11,30 h
Mestský úrad Hlohovec 04.05.2022 miestna cesta Nám. sv. Michala, k. ú. Hlohovec, intravilán (PDF, 209,1 kB)

06.05.2022 od 19,00 h - 07.05.2022 do 17,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.05.2022 cesta č. III/2351 - ckm 0,715 CDB - 0,737 CDB CDB kum (PDF, 209,2 kB) máj - september bežného roka

Mestský úrad Medzilaborce

04.05.2022 cesta na ulici Laborecká obojsmerne v meste Medzilaborce (PDF, 207,1 kB) 06.05.2022 od 6,00 h - 07.05.2022 do 16,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.05.2022 cesta č. III/2332, k. ú. Trstené (PDF, 229,4 kB) máj - september bežného roka
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
03.05.2022 cesta I/61, v km 140,000, okružná križovatka, v k. ú.: Dubnica n/V. (PDF, 207,4 kB) 06.05.2022 od 18,00 h - 08.05.2022 do 20,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
03.05.2022 cesta č. III/1126 kkm 1,400 – 1,700 v obci Oreské (PDF, 208,7 kB) 04.05.2022 od 8,00 h - 31.08.2022 17,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
02.05.2022 cesta II/507 v km 127,330 – 127,770 v intraviláne obce Trenčianske Stankovce (PDF, 280,2 kB) 03.05.2022 - 30.06.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
02.05.2022 cesta III/1877 v km 0,000 – 0,170 (kumul.) v intraviláne obce Trenčianske Stankovce (PDF, 211,5 kB) 03.05.2022 - 30.06.2022
Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta II/507 v staničení od 41,363 km po 42,309 km v meste Galanta (PDF, 210,5 kB) 07.05.2022 od 7,00 h do 17,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta III/1879 ul. Biskupická v km 0,740 – 0,810 (kumul.) v extraviláne mesta Trenčín (PDF, 275,1 kB) 30.04.2022 - 13.06.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta : I/61, v km 169,770 - 169,830, vľavo - pruhu na odbočenie vpravo na miestnu cestu ul. Kmeťova, v k. ú.: Považská Bystrica (PDF, 208,3 kB) 02.05.2022 od 7,00 h - 31.07.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta I/49 v km cca 65,980 - 67,460 v obci Dolné Kočkovce (PDF, 209,8 kB) 02.05.2022 - 30.07.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta I/49 v km cca 61,950 - 62,650 v meste Púchov (PDF, 209,1 kB) 02.05.2022 - 22.05.2022
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
29.04.2022 cesta III/1462, v úseku ckm 0,379 – 0,429 k.ú. mesta Komárno časť Nová Stráž- Čerhát (PDF, 212,1 kB) 03.05.2022 od 8,00 h do 18,00 h
06.05.2022 od 8,00 h do 18,00 h
10.05.2022 od 8,00 h do 18,00 h
s prerušením v uvedených dňoch od 18,00 h do 8,00 h
17.05.2022 od 8,00 h - 18.05.2022 do 18,00 h nepretržite
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
27.04.2022 železničné priecestie Križovany nad Dudváhom (PDF, 210,4 kB) 02.05.2022 od 8,00  h - 06.05.2022 do 18,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
27.04.2022 cesta I/61, v km 136,350, v k. ú.: Nová Dubnica a v km 143,050, v k. ú.: Dubnica n/V., I/64, v km 111,725, v k. ú.: Chynorany, I/9, v km 107,820, v k. ú.: Drietoma a v km 163,700, v k. ú.: Nitrianske Sučany (PDF, 211,3 kB) jarná údržba: 02.05 2022 - 31. 8.2022 od 9,00b h do 13,00 h, jesenná údržba: 01.09.2022 - 31.10.2022 od 9,00 h do 13,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
26.04.2022 cesta č. III/1146 kkm 10,392 – 11,328 v obci Radošovce (PDF, 209,7 kB) 02.05.2022 od 8,00 h - 15.11.2022 17,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
26.04.2022 cesta č. III/1122 kkm 3,080 – 4,120 v obci Popudinské Močidľany, časť Popudiny (PDF, 210,9 kB) 25.04.2022 od 8,00 h - 15.11.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
26.04.2022 cesta č. III/2326 v intraviláne obce Ľubeľa, dĺžka do 150m (PDF, 208 kB) 04/2022 – 07/2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.04.2022 cesta III/2106 v km cca 0,887 (kumulatívne) (PDF, 206,4 kB) 19.05.2022 - 22.05.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.04.2022 cesta III/1879 ul. Biskupická v km 0,340 – 0,390 (kumul.) v intraviláne mesta Trenčín (PDF, 210,2 kB) 25.04.2022 - 17.06.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.04.2022 cesta I/9, v km 117,230 - 118,230, 119,942 - 120,965, v k. ú.: Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná a Mníchova Lehota (PDF, 207,5 kB) 25.04.2022 - 31.08.2022
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
22.04.2022 cesta č. II/584 ckm 43,739 CDB kum, k. ú. Liptovská Ondrašová (PDF, 208,1 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.04.2022 cesta III/1861 v km 0,000 – 0,840 v obci Trenčianske Jastrabie (PDF, 280,1 kB) cesta III/1861 v km 0,000 – 0,840 v obci Trenčianske Jastrabie
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
21.04.2022 cesta III/2084 v km 3,920 – 5,400 v k. ú. Rosina (PDF, 207,5 kB) jún - júl 2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
21.04.2022 pravý jazdný pruh cesty I/9, v km 102,550 - 102,711, v k. ú.: Drietoma (PDF, 207,1 kB) 25.04.2022 - 30.06.2022
Mestský úrad Nemšová 21.04.2022 miestna komunikácia v ulica Kukučinova v Nemšovej (PDF, 43,9 kB)

25.04.2022 od 7,00 h - 11.05.2022 do 17,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
20.04.2022 cesta I/70 v km 0,200 k.ú. Kraľovany (PDF, 211,7 kB)

21.04.2022 - 11.05.2022 1.etapa–uzávierka ľavej polovice

12.05.2022 - 01.06.2022 2.etapa–uzávierka pravej polovice
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
20.04.2022 cesta I/60 v km cca 4,300–5,500 (Ľavobrežná) (PDF, 215,8 kB)

20.04.2022 - 26.04.2022 1. fáza (portály a verejné osvetlenie)

28.04.2022 - 18.05.2022 2.fáza (odstránenie stredného deliaceho pásu – zriadenie ľavého odbočovacieho pruhu)

19.05.2022 3.fáza (odhradenie novozriadeného  pruhu)

21.05.2022 - 13.08.2022 4.fáza (realizácia hlavných stavebných prác na úprave-rozšírení cesty I/60 (chodník, pripájací resp. odbočovací pruh...)

15.08.2022 - 04.09.2022 5. fáza (práce na strednom deliacom páse)
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
19.04.2022 cesta I/64, v km 141,140 - 141,360, 142,900 - 143,458, v  k. ú.: Prievidza (PDF, 207,6 kB) 20.04.2022 - 01.05.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
13.04.2022 cesta I/57 v km 150,890 – 150,990 v extraviláne mesta Nemšová (PDF, 270,2 kB) 07.04.2022 - 10.05.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.04.2022 cesta III/2072 v km cca 0,605 – 0,829 (kumulatívne)
v obci Varín
(PDF, 206,6 kB)

24.04.2022 od 6,00 h - 26.04.2022 do 18,00
h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
05.04.2022 cesta č. III/1127 Kátov - spojovacia, v km 1,225 – 1,825 v obci Kátov (PDF, 209,7 kB) 07.05.2022 (sobota) od 5,00 h do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
04.04.2022 cesta III/2115 v km cca 0,833 (kumulatívne) (PDF, 207 kB) 06.04.2022 - 11.04.2022
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
04.04.2022 cesta č. III/1124 kkm 0,000 – 0,377 v obci Radošovce (PDF, 210,4 kB) 05.04.2022 od 8,00 h - 15.11.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
04.04.2022 cesta č. III/1123 kkm 0,043 – 0,364 v obci Radošovce (PDF, 209,7 kB) 05.04.2022 od 8,00 h - 15.11.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
04.04.2022 most ev. č. 51-140 na ceste I/51 v k. ú. Kalná nad Hronom (PDF, 211,7 kB) 09.04.2022 - 30.04.2024
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.04.2022 cesta I/11 km 433,900 v úseku mostného objektu ev. č. 11-229 v k.ú. Radoľa (PDF, 211,6 kB)

10.04.2022 - 08.05.2022 0. etapa - realizácia obch. trasy
08.05.2022 - 22.08.2022 1. etapa - rekonštrukcia pravej polovice mostu
22.08.2022 - 01.12.2022 2. etapa- rekonštrukcia ľavej polovice mostu

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
31.03.2022 cesta I/65D v km cca 2,330 – 2,850 (kumulatívne) (PDF, 207,1 kB)

počas jedného, max. dvoch víkendov v termíne
02.04.2022 - 03.04.2022,

09.04.2022 - 10.04.2022,

16.04.2022 - 17.04.2022,

23.04.2022 - 24.04.2022,

30.04.2022 - 01.05.2022

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
30.03.2022 cesta III_1225 v km 5_980_6_170 v extravilane obce Melcice-Lieskove_k_u_Zemianske Lieskove (PDF, 278,9 kB) 01.04.2022 - 15.06.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
30.03.2022 cesta I/61, v km 124,440, v k. ú.: Trenčín (PDF, 213,7 kB) I. etapa: ľavý jazdný pruh, od 17. 03. 2022 do 22. 03. 2022,
II. etapa: pravý jazdný pruh, od 23. 03. 2022 do 29. 03. 2022.
predĺžený do 03. 04. 2022.
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
30.03.2022

most Hlohovec cesta II/513 (PDF, 217,1 kB)

30.03.2022 od 14,00 h - 20.10.2022
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
30.03.2022 most M2610 (ev. č. 562-001) na ceste II/562 v intraviláne mesta Nitra pre vozidlá nad 20 ton s výnimkou hromadnej autobusovej dopravy v úseku od km 0,000 po km 0,190 (PDF, 212,6 kB) 02.04.2022 od 00,00 h - 01.06.2023 do 00,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
29.03.2022 cesta I/63 Štúrovo, km 146,886 – 146,928 (PDF, 208,9 kB) 04.04.2022 od 7,00 h - 07.04.2022 do 17,00 h 
Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie
29.03.2022 cesta III/2226 – od cestného km 4,583 po cestný km 4,752 v obci Liptovská Štiavnica (PDF, 210 kB)

01.04.2022 - 14.04.2022 od 8,00 h do 16,30 h (v dňoch pracovného voľna a cez nedele bude uzávierka prerušená)                  

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.03.2022

cesta I/78 v úseku mostného objektu ev.č. 78-018 (M660) v km 20,755 k.ú. Námestovo (PDF, 211,4 kB)

01.04.2022 - 30.06.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
28.03.2022 tunel Horelica a prípojnej komunikácie I/11A v km 414,300 – 418,600 (PDF, 212,4 kB) 08.04.2022 - 10.04.2022 od 20,00 h do 20,00 h (nepretržitá 48 hodinová uzávierka - servisná)

Mesto Nemšová

25.03.2022 miestna komunikácia v ulica Duklianska v Nemšovej (PDF, 210 kB) 19.04.2022 od 7,00 h - 30.07.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
24.03.2022 cesta I/64 v k. ú. Nové Zámky od km 30,74 do km 31,75 (PDF, 210,7 kB)

25.03.2022 - 27.04.2022 v časových intervaloch: od 08,30 h do 14,00 h a od 17,00 h do 22,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.03.2022 cesta I/9, v km 113,600 - 121,055, v k. ú.: Obec Chocholná-Velčice, Obec Veľké Bierovce, Obec Trenčianske Stankovce, Obec Trenčianska Turná a Obec Mníchova Lehota (PDF, 208,5 kB) 28.03.2022 - 31.03.2022
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
21.03.2022 cesta I/63 od km 98,286 – 98,688 v k. ú. Komárno (PDF, 209,8 kB) 18.04.2022 od 6,00 h - 30.04.2022 do 22,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
21.03.2022 cesta I/64 od km 14,902 – 17,402 v k. ú. Hurbanovo (PDF, 209,8 kB) 27.04.2022 od 6,00 h - 12.06.2022 do 22,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
18.03.2022 cesta I/57 v km 150,890 – 150,990 v extraviláne mesta Nemšová (PDF, 286,6 kB) 07.04.2022 - 31.05.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
17.03.2022 cesta III/2106 v km cca 4,360 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) 21.03.2022 - 22.03.2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
17.03.2022 cesta I/64, v km 110,050 - 111,300, v k. ú.: Nadlice a Chynorany (PDF, 208,8 kB) 07.04.2022 - 31.05.2022
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
17.03.2022 cesta č. III/1145 v úseku Borský Svätý Jur – časť Tomky, v kkm 0,460 – 3,500 (PDF, 208,3 kB) 18.03.2022 od 6,00 h do 10,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
16.03.2022 cesta I/61, v km 124,440, v k. ú.: Trenčín (PDF, 211,4 kB)

I. etapa: ľavý jazdný pruh, od 17.03.2022 - 22.03.2022,
II. etapa: pravý jazdný pruh, od 23.03.2022 - 29.03.2022.

predĺžený do 03.04.2022

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
16.03.2022 cesta III/1620 – Machulince – Topoľčianky, v km 0,290 – 1,346 (PDF, 209,9 kB) 17.03.2022 - 15.04.2022 denne v časoch od 8,30 h do 18,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
11.03.2022 cesta I/64 od km 54,235 – 56,430 v k. ú. Branč (PDF, 209,8 kB) 11.03.2022 - 06.04.2022, denne v časoch od 9,00 h do 15,00 h a od 17,00 h do 22,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
09.03.2022 cesta I/18 v km 504,580 – 504,980 v k.ú. Stankovany (PDF, 213,6 kB) od 19.03.2022 počas štyroch po sebe nasledujúcich víkendov t.zn. v dňoch:
19.03.2022 - 20.03.2022
26.03.2022 - 27.03.2022
02.04.2022 - 03.04.2022
09.04.2022 - 10.04.2022
vždy v čase: v sobotu 8,00 h - 17,00 h, v nedeľu len do 15,00 h v hodinových intervaloch tzn. max. 15 - 20 min uzavretie cesty z oboch smerov, nasledovných 40 - 45 min vyprázdnenie vzniknutých kolón
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.03.2022 cesta I/78 v Rabči (PDF, 208,4 kB) 18.04.2022 - 31.07.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.03.2022 cesta II/583 km 0,155 až km 3,043 v k. ú. Budatín (PDF, 212,6 kB) 18.06.2022 – „Piknik v meste“
05.07.2022 – „Zlaté časy budatínske“
29.07.2022 - 31.07.2022 – „Art in Park“
13.08.2022 - 14.08.2022 – „Dračia rozprávka“
15.10.2022 – „Budatínsky rínok“
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
08.03.2022 cesta č. III/1146 kkm 11,492 – 12,227 v obci Radošovce (PDF, 209,4 kB) 09.03.2022 od 8,00 h - 30.06.2022 do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.03.2022 cesta II/507 v km cca 205,882 (kilometrovníkové) (PDF, 207,6 kB) 2 dni v apríl 2022
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
04.03.2022 cesta I/54 v km 159,710 – 163,210 v extraviláne obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie (PDF, 284,5 kB) 16.03.2022 - 17.07.2022
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
28.02.2022 cesta II/507 okres Hlohovec v kkm 78,400 – 81,740 (PDF, 206,5 kB) 28.02.2022 – 08.05.2022
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
28.02.2022 cesta III/1337 v úseku Brestovany - Dolné Lovčice,
okres Trnava
(PDF, 206,8 kB)
28.02.2022 – 20.05.2022
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
28.02.2022 most ev. č. 51-140 na ceste I/51 v k. ú. Kalná nad Hronom pre vozidlá nad 10,8 ton s výnimkou hromadnej autobusovej dopravy (jediné vozidlo 23,7 t) (PDF, 210,8 kB) 14.03.2022 - 30.04.2024 (v pôvodnom termíne sa úplna uzávierka neuskutoční, t.j. nový termín bude oznámený neskôr)
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
25.02.2022 cesta III/2099 v km 9,608 – 9,862 (PDF, 208,1 kB) 18.04.2022 - 31.07.2022
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
24.02.2022 most M1644, ev. č. 425-031 Most cez rieku Morava pri obci Brodské na ceste č. II/425 št.hr. ČR/SR Brodské - Kúty v k.ú. Brodské (PDF, 207,3 kB) od 23.02.2022 do ukončenia rekonštrukcie mosta
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
16.02.2022 cesta II/507 v extraviláne mesta Nemšová, k.ú. Ľuborča a Kľúčové v km 145,970 – 147,150 (PDF, 271,4 kB) 16.02.2022 - 12.07.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
14.01.2022 cesta I/59 v úseku pred hraničným priechodom SK/PL Trstená – Chyžné (PDF, 209,6 kB) 20.01.2021 - 01.10.2022
ROK 2021      
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
15.12.2021 cesta III/1225 v km 10,350 – 10,475 v k.ú. Kostolná-Záriečie v mieste mostného objektu M2999 (PDF, 281,9 kB) 16.8.2021 - 07.01.2022 (pôvodný termín bol do 17.12.2021)
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
09.12.2021 cesta II/574 (most cez Vážsky kanál) v km cca 2,815 – 2,885 v meste Ilava (PDF, 207,4 kB) 01.12.2021 - 30.11.2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.12.2021 cesta I/18 v úseku mostného objektu ev.č. 18-293 v ckm 482,000 k.ú. Martin – Priekopa (PDF, 208,2 kB) do termínu zahájenia rekonštrukcie pravej polovice hornej stavby mosta (predpoklad júl 2022)
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
06.12.2021 cesta č. II/584  ckm  45,374 a 4,824 – 44,863 CDB kum, III/233 ckm 0,095 – 0,300 CDB kum (PDF, 207,3 kB) 2021/2022
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.11.2021 cesta I/65D v úseku križovatky s cestou III/2150 (ul. Pltníky) v Martine (PDF, 208,7 kB) 01.12.2021 - 12.12.2021 (výlučne v nočných hodinách v čase od 21,00 h – 5,00 h)
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
30.11.2021 cesta I/64 od km 70,318 do km 71,646 v k.ú. Zobor (PDF, 213,5 kB)

30.12.2021 od 18,00 h - 31.03.2022 do 18,00 h

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
25.11.2021 cesta I/63 od km  98,286 – 98,688 v k. ú. Komárno (PDF, 209,1 kB)

29.11.2021 - 11.12.2021 od 6,00 h do 22,00 h, s podmienkou, že stavebné práce začnú dňa 29.11.2021 až od 7,30 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
24.11.2021 cesta č. II/590 v kkm 30,132 – 30,182 v k.ú. Borský Mikuláš (PDF, 211 kB) 29.11.2021 od 8,00 h - 03.12.2021 do 17,00 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
24.11.2021 cesta I/2 km 22,68 – 27,000 v rámci veľkoplošnej opravy „Cesta I/2 Kúty – nadjazd D2 - Sekule“ (PDF, 209,8 kB) 25.11.2021 od 19,00 h - 03.12.2021 do 19,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
23.11.2021 cesta č. III/1129 kkm  0,500 – 1,000 k.ú. Brodské (PDF, 207,6 kB) 22.11.2021 od 8,00 h - 05.12.2021 do 17,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
23.11.2021 cesta č. II/500  kkm  4,800 – 5,100 k.ú. Kúty a Čáry (PDF, 208,2 kB) 22.11.2021 od 8,00 h - 05.12.2021 do 17,00 h  
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
23.11.2021 cesta č. III/1146  kkm  12,240 - 12,505 v obci Radošovce (PDF, 208,2 kB) 16.11.2021 od 8,00 h - 20.12.2021 do 17,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
22.11.2021 cesta I/64 v km 30,270 – 30,700 v k. ú. Nové Zámky (PDF, 208,7 kB) 22.11.2021 od 8,00 h - 26.11.2021 do 17,00 h (max. na 1-2 dni)
Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
18.11.2021 cesta III/1467 (Hurbanovo - Svätý Peter) v useku km od km 0,891 po km 0,941 v intraviláne mesta Hurbanovo (PDF, 209,6 kB) 19.11.2021 od 7,30 h - 30.11.2021 do 18,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
18.11.2021 cesta I/64 od km 54,235 – 56,430 v k. ú. Branč (PDF, 208,9 kB) 19.11.2021 - 17.12.2021, v časoch od 9,00 h do 15,00 h a od 17,00 h do 22,00 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
17.11.2021 cesta II/507 od križovatky s cestou II/513 po železničné priecestie v k.ú. Hlohovec (PDF, 205,8 kB) 17.11.2021 - 15.12.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
12.11.2021 cesta I/57, v km 151,352 - 153,056, od mimoúrovňovej križovatky diaľnice D1 a  cesty I/57 po okružnú križovatku cesty I/57 a  I/61, k. ú. Dubnica n/V (PDF, 210,2 kB) 13.11.2021 od 21,30 h - 14.11.2021 do 5,00 h
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
11.11.2021 cesta I/51 od km 104,900 po km 105,000 v prieťahu horským priechodom Biela Hora v okrese Trnava, medzi obcami Jablonica - Trstín (PDF, 211,8 kB) 15.11.2021 od 8,30 h  -  17.12.2021 do 15,30 h, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2021 cesta I/49 v km 60,330 - 61,900, kr. Mostište - Púchov, OK Makyta, Lidl (PDF, 210,2 kB)

10.11.2021 - 15.12.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2021 cesta č. III/2327 v ckm 1,950 – 9,370 CDB kum (PDF, 208,6 kB) máj - október bežného roka, v čase od 7,00 h - 17,00 h a za nezníženej viditeľnosti
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
08.11.2021 I/64, v km 111,500 - 112,600, v  k. ú.: Chynorany a Žabokreky nad Nitrou (PDF, 208,5 kB) 10.11.2021 - 15.12.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
05.11.2021 I/9, v km 195,000 - 198,450, v  k. ú.: Handlová a Nová Lehota (PDF, 208,1 kB) 08.11.2021 - 26.11.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
04.11.2021 cesta I/11 v  km 421,300 - 422,220 v k.ú. Krásno nad Kysucou (PDF, 210,2 kB)

05.11.2021 od 20,00 h - 08.11.2021 do 3,00 h - ľavý jazdný pruh


12.11.2021 od 20,00 h - 15.11.2021 do 3,00 h - pravý jazdný pruh


19.11.2021 - 22.11.2021, 26.11.2021 - 29.11.2021 – náhradné termíny tiež výlučne cez víkendy t.j. od piatku 20,00 h do pondelka 3,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.11.2021 cesta č. II/584  ckm  31,190 – 31,195 CDB kum (PDF, 208,4 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.11.2021 cesta č. III/2351 - ckm 1,284 CDB kum  -  ckm 1,322 CDB kum (PDF, 208,1 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
29.10.2021 cesta I/75, Plášťovce - Beluja, km 125,060 – 131,510 (PDF, 217,3 kB) 02.11.2021 od  7,00 h - 10.12.2021 do 18,00 h
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
29.10.2021 cesta I/76 od km 26,470 do km 31,500 – úsek Hronovce - Želiezovce (PDF, 210,6 kB) 02.11.2021 od 7,00 - 15.12.2021 do 18,00 h
Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
29.10.2021 cesta č. III/1125  kkm  0,227 – 0,503 v obci Radošovce (PDF, 209,3 kB) 28.10.2021 od 8,00 h - 15.11.2021 do 17,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.10.2021 cesta III/2085 v km cca 3,633 (kumulatívne) (PDF, 206,8 kB) 2 dni v termíne do 07.11.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.10.2021 cesta I/59 km 113,000 – 113,470 v k.ú. Trstená (PDF, 210,9 kB) 27.10.2021 - 31.10.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta III/1860 v km 7,440 - 9,070 v pravom jazdnom pruhu v smere z obce Svinná do obce Horňany (PDF, 287,9 kB) 25.10.2021 - 06.12.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta I/9, v km 156,300 - 159,210, v  k. ú.: Dolné Vestenice, Horné Vestenice a Nitrica v km 163,120 - 163,940, v  k. ú.: Nitrianske Sučany (PDF, 208,5 kB) 25.10.2021 - 30.11.2021
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta I/2 km 22,68 – 27,000 v rámci veľkoplošnej opravy „Cesta I/2 Kúty – nadjazd D2 - Sekule“ (PDF, 209,5 kB) 25.10.2021 od  7,00 h  -  25.11.2021 do 19,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta /9, cca v km 128,380 - 133,140, v  k. ú.: Trenčianske Mitice a Svinná, cca v km 133,140 - 136,540, v  k. ú.: Dežerice (PDF, 211,4 kB) 25.10.2021 - 15.12.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
19.10.2021 cesta I/78 v km 31,690 v k.ú. Rabča resp. km 35,531 – 36,973 v k.ú. Oravská Polhora (PDF, 207,6 kB) 20.10.2021 - 31.10.2021
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
15.10.2021 cesta III/1290 v kkm 0,303 - 0,353 v k.ú. Horné Orešany (PDF, 206,9 kB) 18.10.2021 – 15.12.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.10.2021 cesta I/64, cca v km 117,979 - 118,137, v k. ú.: Veľké Bielice (PDF, 207,6 kB) 15.10.2021 - 15.11.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2021 cesta I/18 km 566,322 - 568,209 v k.ú. Hybe (PDF, 211,5 kB) 13.10.2021 - 15.10.2021
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2021 cesta I/75 v k. ú. Demandice od km  105,07 do km 106,47 (PDF, 208,4 kB) 14.10.2021 od 7,00 h - 31.10.2021 do 18,00 h
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.10.2021 cesta III/2006 (obec Pšurnovice) (PDF, 206,5 kB) 25.10.2021 - 26.10.2021
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
08.10.2021 cesta I/64, od km 38,480 do km 38,520 v k. ú. Šurany (PDF, 210,4 kB) 12.10.2021 od 7,00 h - 15.10.2021 do 18,00 h
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
08.10.2021 cesta III/2356 v k. ú. Liptovská Porúbka (PDF, 207,1 kB) 10/2021 - 11/2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2021 cesta I/18 v úseku medzi križovatkami s MK ul. A. Bernoláka, ul. Dončova resp. ul. Mostová (PDF, 337,9 kB) 09.10.2021 (sobota) - 11.10.2021 (pondelok)
23.10.2021 - 25.10.2021 (náhradný termín)
   
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2021 cesta I/11A v úseku mostného objektu ev.č. 11A-010 v km 418,900 – 418,980 k.ú. Oščadnica (PDF, 212 kB) 08.10.2021 (piatok 8,00 h) - 11.10.2021 (pondelok 16,00 h)  

Mestský úrad v Žiline

07.10.2021 dočasné premostenie cez rieku Kysuca prepájajúceho cesty I/11 a III/2095 (PDF, 205,8 kB) 13.10.2021 - 30.11.2021
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2021 cesta I/51 od  km 96,630 – 96,830,  v obci Jablonica v mieste mosta M 6374 cez rieku Myjava v km 96,75 (PDF, 214 kB) 09.10.2021 od  6,00 h - 10.10.2021 do   22,00 h (nepretržite)
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
06.10.2021

cesta č.  III/2224, k. ú. Partizánska Ľupča (od píly v P. Ľupči po odbočku na Magurku) (PDF, 207,9 kB)

11.10.2021 - 15.10.2021 od 8,00 h do 13,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.10.2021 pravý jazdný pruh (I. etapa) a ľavý jazdný pruh (II. etapa) cesty I/9, cca v km 112,850 - 112,910, v k. ú.: Chocholná-Velčice (PDF, 208,5 kB) 09.10.2021 od 7,00 h - 14.11.2021 do 12,00 h, uzávierka bude iba v dňoch utorok, streda a štvrtok
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.10.2021 cesta II/507 v km 201,744 – 204,141 v k. ú. Kotešová (PDF, 209,3 kB) 04.10.2021 - 24.10.2021
Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
30.09.2021 cesta II/507 v kkm 81,145 – 81,300 a čiastočná kkm 81,593 – 81,595 v k.ú. Jalšové (PDF, 210,3 kB) 01.10.2021 - 15.12.2021
Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2021 cesta I/66, staničenie 6,100 km – 6,150 km,  k.ú. Hrkovce (PDF, 214,5 kB) 02.10.2021 od 8,00 h - 06.10.2021 do 19,00 h
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2021 ľavý jazdný pruh I/9, cca v km 104,300, v k. ú.: Drietoma, o celkovej dĺžke 0,405 km (PDF, 209,9 kB) koniec uzávierky predĺžený z 30.09.2021 do 31.10.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2021 cesta I/9, cca v km 152,670 - 155,150, v  k. ú.: Hradište, Dolné Vestenice (PDF, 208,3 kB) 04.10.2021 - 20.10.2021
Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.09.2021 okružná križovatka na ceste I/61 (ul. M. R. Štefánika), cca v km 126,250, v k. ú.: Trenčín (PDF, 206,7 kB)

27.9.2021 od 1,00 h - 07.11.2021 do 24,00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
24.09.2021 cesta č. III/1134 Petrova Ves - Gbely, v úseku kkm 4,800 - 5,300 v meste Gbely, ul. Naftárska (PDF, 211,6 kB) 27.09.2021 od 8,00 h - 30.10.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

24.09.2021 cesta č. III/2358 (PDF, 207,3 kB) apríl - september bežného roka
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
23.09.2021 cesta I/11 v km 422,220 -423,360 v k.ú. Krásno nad Kysucou (PDF, 212,3 kB)

24.09.2021 - 27.09.2021 od 20,00h do 3,00h pravý jazdný pruh

01.10.2021 - 04.10.2021 od 20,00 h do 3,00 h ľavý jazdný pruh

08. - 11.10.2021, 15. - 18. 10. 2021, 22. - 25.10.2021, 29.10.– 01.11.2021 – náhradné termíny tiež výlučne cez víkendy t.j. od piatku 20,00 h. do pondelka 3,00 hod.
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2021 cesta III/2108 v km cca 2,888 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) 28.09.2021 - 29.09.2021
Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2021 cesta III/2093 v km cca 2,690 (kumulatívne) (PDF, 206,5 kB) 2 dni v termíne september - október 2021
Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2021 cesta III/1043 vo Veľkom Grobe (PDF, 209,4 kB) 23.09.2021 - 15.12.2021

Mesto Hlohovec

22.09.2021 miestna komunikácia Jesenského, rozdelené do 4 etáp, v k. ú. Hlohovec, intravilán (PDF, 104,9 kB)

22.09.2021 od 0,01 h - 31.12.2021 do 24,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
21.09.2021 cesta III/2099 v Žiline (ul. Závodská), v úseku od mostu cez Rajčianku (vrátane) až po jej pripojenie na Rondel (PDF, 212,7 kB)

25.09.2021 (sobota) - 27.09.2021 (pondelok) – frézovanie
02.10.2021 (sobota) - 04.10.2021 (pondelok) – asfaltovanie
Práce budú po oba víkendy prebiehať výlučne výlučne v noci tzn. od 18,00 h sobota do 5,00 h nedeľa resp. do 3,30 h pondelok

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

21.09.2021 cesta III/2099 v km 9,536 – 10,103 v Žiline - Závodí (PDF, 211,8 kB)

25.09.2021 (sobota) - 27.09.2021 (pondelok) – frézovanie
02.10.2021 (sobota) - 04.10.2021 (pondelok) – asfaltovanie
Práce budú po oba víkendy prebiehať výlučne výlučne v noci tzn. od 18,00 h sobota do 5,00 h nedeľa resp. do 3,30 h pondelok

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie

20.09.2021 cesta II/572 od km 46,198 po km 46,569 (PDF, 207,4 kB)

22.09.2020 od 9,00 h do 15,00 h

Mesto Šurany

20.09.2021 ul. Ž. Bosniakovej, Šurany (PDF, 206,6 kB)

22.09.2021 - 29.09.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

17.09.2021 cesta III/2110 v km cca 1,132 (kumulatívne), Rajec (PDF, 207 kB)

3 dni v termíne september – október 2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

17.09.2021 cesta I/51 km 94,740 – 99,100, v k. ú. Jablonica, intravilán, extravilán (PDF, 209,6 kB)

20.09.2021 od 8,00 h - 31.10.2021 do 18,00 h 

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

16.09.2021 cesta III/1298 v kkm 0,000 - 3,152 v k.ú. Košolná (PDF, 207,1 kB)

20.09. 2021 - 15.11.2021

Mesto Šurany

16.09.2021 cesta II/580 s III/1526 (PDF, 206,5 kB)

20.09.2021 - 30.11.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.09.2021 cesta II/516 v úseku Trenčianske Teplice – Motešice v km 4,500 – 11,750 a v km 4,500 – 14,200 (PDF, 212,6 kB)

18.09.2021
- v čase od 09,45 h do 11,45 h (v úseku od križovatky s miestnou cestou ul. Nádražná v meste Trenčianske Teplice po križovatku s cestou III/1894),
- v čase od 14,45 h do 16,15 h (v úseku od križovatky s miestnou cestou ul. Nádražná v meste Trenčianske Teplice po križovatku s cestou III/1896 v obci Motešice).

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

14.09.2021 cesta II/513 v kkm 0,365 - 1,090 v k.ú. Trakovice, okres Hlohovec (PDF, 209,1 kB)

16.09.2021 - 15.11.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

13.09.2021 cesta III/2051 v km cca 0,840 v k.ú. Kysucký Lieskovec (PDF, 209,1 kB)

september - október 2021 v trvaní max. 2 dni (žiadateľ upresní min. 7 dní vopred)

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie

13.09.2021 cesta I/51 od km 194,317 – 194,706 v k. ú. Vráble (PDF, 214,8 kB)

26.09.2021 od 07,00 h do 16,30 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

10.09.2021 cesta č. III/1149 kkm 5,820 – 7,300 – prieťah obcou Prietrž (PDF, 210,2 kB)

13.09.2021 od 8,00 h - 07.11.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

10.09.2021 cesta č. II/507 v km cca 146,280 – 146,320 (kumulatívne) v obci Borčice (PDF, 208,9 kB)          

12.09.2021 od 09,30 h do 13,00 h                

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

10.09.2021 cesta č. II/504 v kkm 24,000 - 31,500 v k.ú. Trnava – Malženice (PDF, 210,2 kB)

11.09.2021 od 09,00 h do 17,00 h

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

09.09.2021 II/500 v kkm 5,166 - 13,453, v úseku Čáry - Šaštín-Stráže - križovatka s II/590 na Bor. Mikuláš; II/590 v kkm 31,330 - 39,351, v úseku Šaštín-Stráže - Petrova Ves; III/1140 v kkm 8,808 - 13,889, v úseku Kuklov Šaštín-Stráže; III/1143 v kkm 0,000 - 4,766, v úseku Šaštín-Stráže - Borský Mikuláš; III/1155 v kkm 0,000 - 2,973, v úseku Šaštín-Stráže – Smolinské (PDF, 210,2 kB)

14.09.2021 od 12,00 h - 15.09.2021 do 14,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

09.09.2021 cesta č. III/2361 v ckm 0,626 CDB kum, Pribylina (PDF, 210,2 kB)

v termíne do 30.09.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.09.2021 cesta III/2006 v km 5,420 (PDF, 210,2 kB)

2 dni v termíne september – október 2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.09.2021 cesta I/9 v km 113,230 – 113,375 (PDF, 210,2 kB)

11.09.2021 od 7,00 h - 10.10.2021 do 18,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

06.09.2021 tunel Horelica a prípojná komunikácia I/11A v km 414,300 – 418,600 (PDF, 210,2 kB)

10.09.2021 od 22,00 h – 12.09.2021 do 22,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

06.09.2021 cesta II/574 v km cca 4,300 – 5,500 (PDF, 210,2 kB)

06.09.2021 - 26.09.2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

06.09.2021 cesta III/1134 (PDF, 210,2 kB)

25.09.2021 od 7,00 h do 16,00 h

Okresný úrad Námestovo

02.09.2021 cesta II/520 v km 75,807 – 75,949 (PDF, 210,2 kB)

06.09.2021 - 31.10.2021

Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie

31.08.2021 cesta II/502 – Dukelská ul. v Modre (PDF, 210,2 kB)

02.09.2021 od 12,00 h. - 06.09.2021 do 04,00 h

Mesto Šaštín - Stráže

31.08.2021 uzávierka MK Nám. slobody (PDF, 210,2 kB)

01.09.2021 od 8,00 h. do 20,00 h

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie

30.08.2021 cesta I/64 v k.ú. Nové Zámky od km 25,750 do km 28,154 (PDF, 210,2 kB)

01.09.2021 od 6,00 h - 24.10.2021 do 22,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

27.08.2021 cesta I/60 v km 0,566 po pravej strane v smere na Čadcu na Mostnej ulici v Žiline (PDF, 210,2 kB)

04.09.2021 – 30.09.2021

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Doprava a pozemné komunikácie

25.08.2021 cesta č. II/499 Brezová pod Bradlom - Brezová pod Bradlom časť Minárčiny (PDF, 210,2 kB)

28.08.2021 - 05.09.2021

Mesto Nemšová

24.08.2021 miestne komunikácie v Nemšovej, ulica: Hornov, Janka Palu, Kamenec, Mierové námestie, Odbojárov, Sklárska, SNP, Školská, Rybárska, Železničná (PDF, 210,2 kB)

30.09.2021 od 7,00 h - 11.09.2021 do 17,00

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

24.08.2021 cesta I/70 v km 9,164 (PDF, 210,2 kB)

september - október 2021 (v trvaní max 2 dni, presný termín nahlási žiadateľ správnemu orgánu, ako aj SSC a ODI najneskôr 14 dní vopred)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

24.08.2021 cesta I/11 v k.ú. Kysucký Lieskovec (v úseku medzi dopravnými pripojeniami do obce) v staničení km 428,930-430,190 (PDF, 210,2 kB)

24.08.2021 - 12.09.2021 výlučne v čase od 18,00 h do 06,00 h

Mesto Nemšová

23.08.2021 miestna komunikácia ulica Potôčky Nemšová (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 od 7,00 h - 15.09.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.08.2021 cesta III/2108 v km cca 5,582 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

02.09.2021 - 03.09.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.08.2021 cesta II/583 v km 9,190 v obci Gbeľany (PDF, 210,2 kB)

1 deň (niekoľko minút) v priebehu mesiaca september

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.08.2021 cesta II/583 v km 25,190 v obci Terchová (PDF, 210,2 kB)

september 2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

19.08.2021 cesta I/51 km 97,424 – 97,460 v obci Jablonica (PDF, 210,2 kB)

24.08.2021 od 08,00 h - 26.08.2021 do 08,00 h (nepretržite)

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie

19.08.2021 cesta III/1056 od km 7,476 po km 9,110 a cesta II/503 od km 0,000 po km 2,353 (PDF, 210,2 kB)

cesta III/1056: 
27.08.2021 od 14,00 h do 20,00 h 
28.08.2021 od 15,00 h do 20,00 h

cesta II/503: 
28.08.2021 od 13,00 h do 19,00 h
29.09.2021 od 09,00 h do 16,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

19.08.2021 cesta I/65 ul. A. Pietra v staničení km 137,312 resp. km 137,020 (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 - 20.09.2021 (v trvaní max. 3 dni na každom z dvoch miest (žiadateľ tieto termíny upresní 10 dní vopred ODI Martin)

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

18.08.2021 cesta III/1225 (v úseku od obecného úradu po križovatku s cestou III/1876) a cesta III/1876 (od začiatku až po koniec cesty v staničení km 7,530) v k.ú. Chocholná-Velčice (PDF, 210,2 kB)

22.08.2021 od 13,00 h do 18,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

17.08.2021 cesta I/9, cca v km 111,550 - 111,650, pod mostným objektom M2999 na ceste III/1225 (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 - 17.12.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

13.08.2021 cesta I/64 v k.ú. Rajecké Teplice v úseku medzi križovatkami s I/64E a III/2106 v staničení km 188,475 – 189,334 (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 28.08.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

13.08.2021 cesta III/1301 kkm 4,430 – 5,120 v obci Jaslovské Bohunice (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 15.10.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

13.08.2021 cesta I/9, cca v km 111,575 - 111,625, pod mostným objektom M2999 na ceste III/1225 (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 23.08.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

12.08.2021 cesta III/1285 km 1,565 križovatka obec Cífer miestna časť Pác (PDF, 210,2 kB)

10.08.2021 - 20.08.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

12.08.2021 cesta III/1225, cca v km 10,418, v mieste mostného objektu M2999 (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 17.12.2021

Obec Nová Lesná

12.08.2021 miestna komunikácia ulica Janka Počúvaja_Nová Lesná (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 30.09.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

12.08.2021 cesta č. III/2339 v ckm 0,966 CDB kum (PDF, 210,2 kB)

apríl - september bežného roka

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

11.08.2021 cesta č. III/2331 v ckm 0,281 CDB kum, k. ú. Pavčina Lehota (PDF, 210,2 kB)

máj - október bežného rok

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

11.08.2021 cesta III/1870 v km cca 0,600 – 0,645 (kumulatívne) v meste Trenčín, k.ú. Záblatie (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 - 31.08.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

09.08.2021  cesta č.  III/2332, ckm 3,451 – 4,159 CDB kum (PDF, 210,2 kB)

do 10/2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

06.08.2021 cesta I/18 v km 516,260 – 517,054 v k. ú. Ružomberok (PDF, 210,2 kB)

08.09.2021 od 18,00 h - 09.09.2021 do 6,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

05.08.2021 cesta I/64 v úseku Rajec – Rajecká Lesná – Čičmany, cesta III/2111 v Rajeckej Lesnej, cesta III/2112 v Čičmanoch, cesta III/2110 v Rajci (PDF, 210,2 kB)

14.08.2021 od 8,30 h do 14,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

05.08.2021 cesta III/1225 v km 6,180 – 6,760 v obci Adamovské Kochanovce (PDF, 210,2 kB)

15.08.2021 - 30.10.2021 a 01.04.2022 - 15.05.2022

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

05.08.2021 cesta č. III/1157 Čáčov - spojovacia v meste Senica, ul. Železničná v úseku kkm 0,000 – 0,150 (PDF, 210,2 kB)

20.08.2021 od 7,00 h - 23.08.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

04.08.2021 cesta I/18 km 497,900 – 500,720 v k.ú. Kraľovany (PDF, 210,2 kB)

09.08.2021 - 11.10.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

03.08.2021 cesta III/2084 medzi obcami Višňové a Turie (PDF, 210,2 kB)

03.08.2021 - 15.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

03.08.2021  cesta II/583 v km 0,155 až km 3,043 (PDF, 210,2 kB)

14.08.2021 - 15.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 cesta I/70 km 13,960 – 16,620 v Dolnom Kubíne (PDF, 210,2 kB)

termín čiastočnej uzávierky sa predlžuje do 06.08.2021

Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 cesta II/503  úsek Kameňolom – horské sedlo Pezinská Baba (PDF, 210,2 kB)

13.8.2021 v čase od 8,00 h do 13,30 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 úplná uzávierka tunela Horelica a prípojnej komunikácie I/11A v km 414,300 – 418,600 (PDF, 210,2 kB) 28.08.2021 sobota od 6,00 h - 29.08.2021 nedeľa do 22,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 čiastočná uzávierka cesty I/11 (PDF, 210,2 kB)

02.08.2021 -  30.09.2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

29.07.2021 cesta č. II/590 Lakšárska Nová Ves – Borský Mikuláš (PDF, 210,2 kB)

02.08.2021 - 05.09.2021 od 8,00 h do 17,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

28.07.2021 cesta č. II/537, ckm 15,380 – 16,000 CDB kum (PDF, 210,2 kB)

09.08.2021 - 20.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

27.07.2021 cesta III/2108 v km cca 5,626 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

3 dni v mesiaci august 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

23.07.2021 cesta I/12 v km cca 0,412 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

2 dni v termíne júl - august

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

22.07.2021 cesta I/10 v km 6,983 – 8,183 (Makov) (PDF, 210,2 kB)

26.07.2021 - 22.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

22.07.2021 cesta III/2058 v staničení 0,089 (kumulatívne) v obci Rudina (PDF, 210,2 kB)

2 dni v termíne 23.07.2021 - 25.07.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.07.2021 cesta III/2006 v km cca 2,673 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

26.07.2021 - 27.07.2021

Mesto Nemšová

19.07.2021 časť príjazdovej komunikácie k logistickému centru LIDL – veľkosklad potravín, Púchovská 12, Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 3495/11 v k. ú. Nemšová, obec Nemšová (PDF, 210,2 kB)

02.08.2021 - 08.08.2021 od 7,00 h. do 17,00 h.

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta I/61 od križovatky s UC Kaufland Piešťany po križovatku ciest I/61 a III/1319 v k. ú. Červeník v okrese Piešťany a Hlohovec, medzi obcami Piešťany-Drahovce-Madunice-Červeník (PDF, 210,2 kB)

08.08.2021 v čase od 7,30 h do 17,00 h nepretržite

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta III/1917 v km cca 0,435 (kumulatívne) v obci Slavnica (PDF, 210,2 kB)

20.07.2021 - 23.07.2021 (realizácia kanalizačnej prípojky) 

13.09.2021 - 24.09.2021 (frézovanie a asfaltovanie)

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta II/583 v km 25,190 (PDF, 210,2 kB)

august 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.07.2021 cesta I/59 v úseku mostných objektov ev. č. 59 - 074 (v staničení km 69,145 - 69,250), ev. č. 59 – 076 (km 70,116-70,186), 59-077 (km 70,450 – 70,572) a ev. č. 59-077B (km 72,440 – 72,680) v k.ú. Dolný Kubín, Kňažia resp. Bziny (PDF, 210,2 kB)

17.07. - 18.07.2021 -  most ev. č. 59 - 074 (km 69,145 - 69,250 k.ú. D.Kubín)

24.07. - 25.07.2021 - most ev. č. 59 – 076 (km 70,116 - 70,186 k.ú. D.Kubín)

31.07. - 01.08.2021 - most ev.č. 59-077 (km 70,450–70,572 k.ú. Kňažia) 

07.08. - 08.08.2021 - most ev.č. 59-077B (km 72,440 – 72,680 k.ú. Bziny) 

14.08. - 15.08.2021 - náhradný termín.

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.07.2021 cesta č. I/59 (PDF, 210,2 kB)

17. – 18. júla 2021  most ev. č. 59 - 074  

      
24. – 25. júla 2021 - most ev. č. 59 – 076


31. júla – 01. augusta 2021 - most ev.č. 59-077


07. – 08. augusta 2021 - most ev.č. 59-077B


14. – 15. augusta 2021 – náhradný termín.

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

15.07.2021 cesta č. I/49A (PDF, 210,2 kB) 17. 7. 2021 - 31. 8. 2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. III/1880, cesta č. III/1884, cesta č. III/1890 a cesta č. III/1893 (PDF, 210,2 kB) 15.07.2021 - 03.08.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. II/507 (PDF, 210,2 kB) 15.07.2021 - 03.08.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. III/1912, cesta č. III/1922, cesta č. III/1923 (PDF, 210,2 kB) do 03.08.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta I/64 v km 186,654 v meste Rajecké Teplice (PDF, 210,2 kB) júl - august 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

13.07.2021 cesta III/2058 v staničení 2,038 (kumulatívne) v obci Rudina (PDF, 210,2 kB) 2 dni v termíne 12.07.2021 - 16.07.2021

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/1893 v meste Trenčianske Teplice a v obci Omšenie (PDF, 210,2 kB) 16.07.2021 od 17,00 h do 20,30 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 ľavý jazdný pruh I/9, cca v km 104,300, v k. ú.: Drietoma, uzávierka predĺžená 0 0,125 km na celkovú dĺžku 0,405 km (PDF, 210,2 kB) do 30.09.2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/2074 v km 0,822 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB) 3 dni v termíne júl – august 2021

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie

09.07.2021  cesta II/584/A, II/584, III/2312 a III/2311 v obci Zuberec, okres Tvrdošín (PDF, 210,2 kB) 17.07.2021 od 8,15 h do 15,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/2110 v km 0,151 – 0,312 (ul. Hurbanova) v meste Rajec (PDF, 210,2 kB) 11.07.2021 od 9,00 h do 16,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.07.2021  cesta I/64 (medzi križovaním s ulicami Školskou a Kuneradskou) a III/2106 (od križovatky s Rajeckou cestou po križovatku s Pionierskou ulicou) (PDF, 210,2 kB) 10.07.2021 od 11,30 h do 18,00 h

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

08.07.2021 cesta I/51, Senica – bezo zmeny, v úseku od km 86,000 (cca 150 m pred začiatkom mesta Senica od Holíča) po km 88,430 (po okružnú križovatku cesty I/51, III/1152 a Kaplinské pole) (PDF, 210,2 kB) čiastočná: 23.06.2021 - 08.08.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja - bezo zmeny

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.07.2021 cesta I/64, cca v km 154,000, vľavo, (v mieste šachty Š4) v k. ú.: Nitrianske Pravno (PDF, 210,2 kB) 12.07.2021 – 30.07.2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

07.07.2021 cesta č. III/2327, prekop v ckm 2,519 CDB kum (PDF, 210,2 kB) do 08/2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

30.06.2021 cesta č. III/2358 v ckm 2,169 – 2,184 CDB kum (PDF, 210,2 kB) máj - október bežného roku

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

29.06.2021 cesta č. III/2343 ckm 0,444 – 1.594 CDB kum (PDF, 210,2 kB) apríl - október bežného roka

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

28.06.2021 cesta III/2070 v km 1,779 a 1,761 (PDF, 210,2 kB) jún - júl 2021

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

24.06.2021 most MO 2340-2 na ceste č. III/2340 v k. ú. Uhorská Ves (PDF, 210,2 kB) do doby rekonštrukcie (opravy ) mostného objektu

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie

24.06.2021 cesta III/2226 – od cestného km 4,480 po cestný km 4,510 v obci Liptovská Štiavnica (PDF, 210,2 kB) 01.07.2021 - 02.07.2021 (v oboch dňoch v čase od 7,30 h – 18,30 h)

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie

22.06.2021 cesta III/2274 v km 4,655 – 4,694 (most ev. č. 2274002, za obcou Oravská Jasenica) (PDF, 210,2 kB) 23.06.2021 - 30.06.2021

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

21.06.2021 cesta II/500 Kúty – Senica, km 3,740 – 3. 870 mimo sídelný útvar obce Kúty a Čáry (PDF, 210,2 kB) 22.06.2021 od 08,00 h - 21.07.2021 do 17,00 h

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

21.06.2021 cesta I/51 od km 74,750 – 77,920 v úseku Radošovce – Lopašov (PDF, 210,2 kB)

22.06.2021 - 18.07.2021 vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja

3.

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta I/18 km 558,000 – 559,674 v k.ú. Liptovský Hrádok (PDF, 210,2 kB) 01.07.2021 - 28.08.2021

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1463 (od km 9,483 – po km 10,678) (PDF, 210,2 kB) 25.06.2021 od 07,00 h - 05.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1422 (od km 5,969  – po km 8,333 a od km 9,404  – po km 10,110) (PDF, 210,2 kB) 23.06.2021 od 07,00 h - 07.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1455 (od km 14,000 – po km 16,258) (PDF, 210,2 kB) 24.06.2021 od 07,00 h - 04.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1470 (od km 5,828 – po km 7,123) (PDF, 210,2 kB) 22.06.2021 od 07,00 h - 02.07.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1477 (od km2,211 – po km 3,707) (PDF, 210,2 kB) 21.06.2021 od 06,00 h - 01.07.2021 do 18,00 h

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta II/588 (od km 9,266 – po km 10,884) (PDF, 210,2 kB) 21.06.2021 od 07,00 h - 30.06.2021 do 19,00 h

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta č. II/584 od ckm 17,400 (hranica okresov Tvrdošín a L. Mikuláš) po ckm 43,000 (križovatka s MK v Liptovskom Trnovci) (PDF, 210,2 kB) 17.07.2021 od 08,15 h do 13,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta I/60 v km 0,566 po pravej strane v smere na Čadcu na Mostnej ulici v Žiline (PDF, 210,2 kB) 28.06.2021 - 03.09.2021

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta I/51 v meste Senica (PDF, 210,2 kB) - čiastočná:
23.06.2021 - 08.08.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja    

- úplná: 
09.07.2021 - 11.07.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta II/507 v k.ú. Opatová a Zamarovce (PDF, 210,2 kB) 17.07.2021 od 17,00 h - 18.07.2021 do 01,00 h, 18.07.2021 od 07,00 h - 18.07.2021 do 15,00 h

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.06.2021 cesta III/2108 v km 0,746 – 0,953 v obci Konská (PDF, 210,2 kB) jún - september 2021

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.06.2021 cesta III/2108 v km 0,000 – 0,665 v obci Konská (PDF, 210,2 kB) jún - september 2021