Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Voľný pohyb tovaru
  3. Nariadenie (ES) č. 2679/98 – prekážky voľného pohybu tovaru
  4. Prekážky a obmedzenia na ceste

Prekážky a obmedzenia na ceste

Prekážky a obmedzenia na ceste

Oznámenie podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi

        Oznamujúci subjekt Dátum oznámenia Miesto a predmet uzávierky Termín trvania uzávierky
        ROK 2022      
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
14.01.2022 cesta I/59 v úseku pred hraničným priechodom SK/PL Trstená – Chyžné (PDF, 209,6 kB) 20.01.2021 - 01.10.2022
        ROK 2021      
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
15.12.2021 cesta III/1225 v km 10,350 – 10,475 v k.ú. Kostolná-Záriečie v mieste mostného objektu M2999 (PDF, 281,9 kB) 16.8.2021 - 07.01.2022 (pôvodný termín bol do 17.12.2021)
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
09.12.2021 cesta II/574 (most cez Vážsky kanál) v km cca 2,815 – 2,885 v meste Ilava (PDF, 207,4 kB) 01.12.2021 - 30.11.2022
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.12.2021 cesta I/18 v úseku mostného objektu ev.č. 18-293 v ckm 482,000 k.ú. Martin – Priekopa (PDF, 208,2 kB) do termínu zahájenia rekonštrukcie pravej polovice hornej stavby mosta (predpoklad júl 2022)
        Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
06.12.2021 cesta č. II/584  ckm  45,374 a 4,824 – 44,863 CDB kum, III/233 ckm 0,095 – 0,300 CDB kum (PDF, 207,3 kB) 2021/2022
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
30.11.2021 cesta I/65D v úseku križovatky s cestou III/2150 (ul. Pltníky) v Martine (PDF, 208,7 kB) 01.12.2021 - 12.12.2021 (výlučne v nočných hodinách v čase od 21,00 h – 5,00 h)
        Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
30.11.2021 cesta I/64 od km 70,318 do km 71,646 v k.ú. Zobor (PDF, 213,5 kB)

30.12.2021 od 18,00 h - 31.03.2022 do 18,00 h

        Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
25.11.2021 cesta I/63 od km  98,286 – 98,688 v k. ú. Komárno (PDF, 209,1 kB)

29.11.2021 - 11.12.2021 od 6,00 h do 22,00 h, s podmienkou, že stavebné práce začnú dňa 29.11.2021 až od 7,30 h

        Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
24.11.2021 cesta č. II/590 v kkm 30,132 – 30,182 v k.ú. Borský Mikuláš (PDF, 211 kB) 29.11.2021 od 8,00 h - 03.12.2021 do 17,00 h
        Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
24.11.2021 cesta I/2 km 22,68 – 27,000 v rámci veľkoplošnej opravy „Cesta I/2 Kúty – nadjazd D2 - Sekule“ (PDF, 209,8 kB) 25.11.2021 od 19,00 h - 03.12.2021 do 19,00 h
        Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
23.11.2021 cesta č. III/1129 kkm  0,500 – 1,000 k.ú. Brodské (PDF, 207,6 kB) 22.11.2021 od 8,00 h - 05.12.2021 do 17,00 h
        Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
23.11.2021 cesta č. II/500  kkm  4,800 – 5,100 k.ú. Kúty a Čáry (PDF, 208,2 kB) 22.11.2021 od 8,00 h - 05.12.2021 do 17,00 h  
        Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
23.11.2021 cesta č. III/1146  kkm  12,240 - 12,505 v obci Radošovce (PDF, 208,2 kB) 16.11.2021 od 8,00 h - 20.12.2021 do 17,00 h
        Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
22.11.2021 cesta I/64 v km 30,270 – 30,700 v k. ú. Nové Zámky (PDF, 208,7 kB) 22.11.2021 od 8,00 h - 26.11.2021 do 17,00 h (max. na 1-2 dni)
        Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie
18.11.2021 cesta III/1467 (Hurbanovo - Svätý Peter) v useku km od km 0,891 po km 0,941 v intraviláne mesta Hurbanovo (PDF, 209,6 kB) 19.11.2021 od 7,30 h - 30.11.2021 do 18,00 h
        Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
18.11.2021 cesta I/64 od km 54,235 – 56,430 v k. ú. Branč (PDF, 208,9 kB) 19.11.2021 - 17.12.2021, v časoch od 9,00 h do 15,00 h a od 17,00 h do 22,00 h
        Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
17.11.2021 cesta II/507 od križovatky s cestou II/513 po železničné priecestie v k.ú. Hlohovec (PDF, 205,8 kB) 17.11.2021 - 15.12.2021
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
12.11.2021 cesta I/57, v km 151,352 - 153,056, od mimoúrovňovej križovatky diaľnice D1 a  cesty I/57 po okružnú križovatku cesty I/57 a  I/61, k. ú. Dubnica n/V (PDF, 210,2 kB) 13.11.2021 od 21,30 h - 14.11.2021 do 5,00 h
        Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
11.11.2021 cesta I/51 od km 104,900 po km 105,000 v prieťahu horským priechodom Biela Hora v okrese Trnava, medzi obcami Jablonica - Trstín (PDF, 211,8 kB) 15.11.2021 od 8,30 h  -  17.12.2021 do 15,30 h, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2021 cesta I/49 v km 60,330 - 61,900, kr. Mostište - Púchov, OK Makyta, Lidl (PDF, 210,2 kB)

10.11.2021 - 15.12.2021

        Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
09.11.2021 cesta č. III/2327 v ckm 1,950 – 9,370 CDB kum (PDF, 208,6 kB) máj - október bežného roka, v čase od 7,00 h - 17,00 h a za nezníženej viditeľnosti
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
08.11.2021 I/64, v km 111,500 - 112,600, v  k. ú.: Chynorany a Žabokreky nad Nitrou (PDF, 208,5 kB) 10.11.2021 - 15.12.2021
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
05.11.2021 I/9, v km 195,000 - 198,450, v  k. ú.: Handlová a Nová Lehota (PDF, 208,1 kB) 08.11.2021 - 26.11.2021
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
04.11.2021 cesta I/11 v  km 421,300 - 422,220 v k.ú. Krásno nad Kysucou (PDF, 210,2 kB)

05.11.2021 od 20,00 h - 08.11.2021 do 3,00 h - ľavý jazdný pruh


12.11.2021 od 20,00 h - 15.11.2021 do 3,00 h - pravý jazdný pruh


19.11.2021 - 22.11.2021, 26.11.2021 - 29.11.2021 – náhradné termíny tiež výlučne cez víkendy t.j. od piatku 20,00 h do pondelka 3,00 h

        Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.11.2021 cesta č. II/584  ckm  31,190 – 31,195 CDB kum (PDF, 208,4 kB) apríl - september bežného roka
        Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
04.11.2021 cesta č. III/2351 - ckm 1,284 CDB kum  -  ckm 1,322 CDB kum (PDF, 208,1 kB) apríl - september bežného roka
        Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
29.10.2021 cesta I/75, Plášťovce - Beluja, km 125,060 – 131,510 (PDF, 217,3 kB) 02.11.2021 od  7,00 h - 10.12.2021 do 18,00 h
        Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
29.10.2021 cesta I/76 od km 26,470 do km 31,500 – úsek Hronovce - Želiezovce (PDF, 210,6 kB) 02.11.2021 od 7,00 - 15.12.2021 do 18,00 h
        Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
29.10.2021 cesta č. III/1125  kkm  0,227 – 0,503 v obci Radošovce (PDF, 209,3 kB) 28.10.2021 od 8,00 h - 15.11.2021 do 17,00 h
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
27.10.2021 cesta III/2085 v km cca 3,633 (kumulatívne) (PDF, 206,8 kB) 2 dni v termíne do 07.11.2021
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
26.10.2021 cesta I/59 km 113,000 – 113,470 v k.ú. Trstená (PDF, 210,9 kB) 27.10.2021 - 31.10.2021
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta III/1860 v km 7,440 - 9,070 v pravom jazdnom pruhu v smere z obce Svinná do obce Horňany (PDF, 287,9 kB) 25.10.2021 - 06.12.2021
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta I/9, v km 156,300 - 159,210, v  k. ú.: Dolné Vestenice, Horné Vestenice a Nitrica v km 163,120 - 163,940, v  k. ú.: Nitrianske Sučany (PDF, 208,5 kB) 25.10.2021 - 30.11.2021
        Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta I/2 km 22,68 – 27,000 v rámci veľkoplošnej opravy „Cesta I/2 Kúty – nadjazd D2 - Sekule“ (PDF, 209,5 kB) 25.10.2021 od  7,00 h  -  25.11.2021 do 19,00 h
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
22.10.2021 cesta /9, cca v km 128,380 - 133,140, v  k. ú.: Trenčianske Mitice a Svinná, cca v km 133,140 - 136,540, v  k. ú.: Dežerice (PDF, 211,4 kB) 25.10.2021 - 15.12.2021
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
19.10.2021 cesta I/78 v km 31,690 v k.ú. Rabča resp. km 35,531 – 36,973 v k.ú. Oravská Polhora (PDF, 207,6 kB) 20.10.2021 - 31.10.2021
        Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
15.10.2021 cesta III/1290 v kkm 0,303 - 0,353 v k.ú. Horné Orešany (PDF, 206,9 kB) 18.10.2021 – 15.12.2021
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
14.10.2021 cesta I/64, cca v km 117,979 - 118,137, v k. ú.: Veľké Bielice (PDF, 207,6 kB) 15.10.2021 - 15.11.2021
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2021 cesta I/18 km 566,322 - 568,209 v k.ú. Hybe (PDF, 211,5 kB) 13.10.2021 - 15.10.2021
        Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
12.10.2021 cesta I/75 v k. ú. Demandice od km  105,07 do km 106,47 (PDF, 208,4 kB) 14.10.2021 od 7,00 h - 31.10.2021 do 18,00 h
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
08.10.2021 cesta III/2006 (obec Pšurnovice) (PDF, 206,5 kB) 25.10.2021 - 26.10.2021
        Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
08.10.2021 cesta I/64, od km 38,480 do km 38,520 v k. ú. Šurany (PDF, 210,4 kB) 12.10.2021 od 7,00 h - 15.10.2021 do 18,00 h
        Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
08.10.2021 cesta III/2356 v k. ú. Liptovská Porúbka (PDF, 207,1 kB) 10/2021 - 11/2021
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2021 cesta I/18 v úseku medzi križovatkami s MK ul. A. Bernoláka, ul. Dončova resp. ul. Mostová (PDF, 337,9 kB) 09.10.2021 (sobota) - 11.10.2021 (pondelok)
23.10.2021 - 25.10.2021 (náhradný termín)
   
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2021 cesta I/11A v úseku mostného objektu ev.č. 11A-010 v km 418,900 – 418,980 k.ú. Oščadnica (PDF, 212 kB) 08.10.2021 (piatok 8,00 h) - 11.10.2021 (pondelok 16,00 h)  
       

Mestský úrad v Žiline

07.10.2021 dočasné premostenie cez rieku Kysuca prepájajúceho cesty I/11 a III/2095 (PDF, 205,8 kB) 13.10.2021 - 30.11.2021
        Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
07.10.2021 cesta I/51 od  km 96,630 – 96,830,  v obci Jablonica v mieste mosta M 6374 cez rieku Myjava v km 96,75 (PDF, 214 kB) 09.10.2021 od  6,00 h - 10.10.2021 do   22,00 h (nepretržite)
        Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie
06.10.2021

cesta č.  III/2224, k. ú. Partizánska Ľupča (od píly v P. Ľupči po odbočku na Magurku) (PDF, 207,9 kB)

11.10.2021 - 15.10.2021 od 8,00 h do 13,00 h

        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
06.10.2021 pravý jazdný pruh (I. etapa) a ľavý jazdný pruh (II. etapa) cesty I/9, cca v km 112,850 - 112,910, v k. ú.: Chocholná-Velčice (PDF, 208,5 kB) 09.10.2021 od 7,00 h - 14.11.2021 do 12,00 h, uzávierka bude iba v dňoch utorok, streda a štvrtok
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
01.10.2021 cesta II/507 v km 201,744 – 204,141 v k. ú. Kotešová (PDF, 209,3 kB) 04.10.2021 - 24.10.2021
        Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie
30.09.2021 cesta II/507 v kkm 81,145 – 81,300 a čiastočná kkm 81,593 – 81,595 v k.ú. Jalšové (PDF, 210,3 kB) 01.10.2021 - 15.12.2021
        Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2021 cesta I/66, staničenie 6,100 km – 6,150 km,  k.ú. Hrkovce (PDF, 214,5 kB) 02.10.2021 od 8,00 h - 06.10.2021 do 19,00 h
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
29.09.2021 ľavý jazdný pruh I/9, cca v km 104,300, v k. ú.: Drietoma, o celkovej dĺžke 0,405 km (PDF, 209,9 kB) koniec uzávierky predĺžený z 30.09.2021 do 31.10.2021
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
28.09.2021 cesta I/9, cca v km 152,670 - 155,150, v  k. ú.: Hradište, Dolné Vestenice (PDF, 208,3 kB) 04.10.2021 - 20.10.2021
        Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie
24.09.2021 okružná križovatka na ceste I/61 (ul. M. R. Štefánika), cca v km 126,250, v k. ú.: Trenčín (PDF, 206,7 kB)

27.9.2021 od 1,00 h - 07.11.2021 do 24,00 h

        Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie
24.09.2021 cesta č. III/1134 Petrova Ves - Gbely, v úseku kkm 4,800 - 5,300 v meste Gbely, ul. Naftárska (PDF, 211,6 kB) 27.09.2021 od 8,00 h - 30.10.2021 do 17,00 h
       

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

24.09.2021 cesta č. III/2358 (PDF, 207,3 kB) apríl - september bežného roka
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
23.09.2021 cesta I/11 v km 422,220 -423,360 v k.ú. Krásno nad Kysucou (PDF, 212,3 kB)

24.09.2021 - 27.09.2021 od 20,00h do 3,00h pravý jazdný pruh

01.10.2021 - 04.10.2021 od 20,00 h do 3,00 h ľavý jazdný pruh

08. - 11.10.2021, 15. - 18. 10. 2021, 22. - 25.10.2021, 29.10.– 01.11.2021 – náhradné termíny tiež výlučne cez víkendy t.j. od piatku 20,00 h. do pondelka 3,00 hod.
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2021 cesta III/2108 v km cca 2,888 (kumulatívne) (PDF, 206,6 kB) 28.09.2021 - 29.09.2021
        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2021 cesta III/2093 v km cca 2,690 (kumulatívne) (PDF, 206,5 kB) 2 dni v termíne september - október 2021
        Okresný úrad Galanta
Doprava a pozemné komunikácie
22.09.2021 cesta III/1043 vo Veľkom Grobe (PDF, 209,4 kB) 23.09.2021 - 15.12.2021
       

Mesto Hlohovec

22.09.2021 miestna komunikácia Jesenského, rozdelené do 4 etáp, v k. ú. Hlohovec, intravilán (PDF, 104,9 kB)

22.09.2021 od 0,01 h - 31.12.2021 do 24,00 h

        Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie
21.09.2021 cesta III/2099 v Žiline (ul. Závodská), v úseku od mostu cez Rajčianku (vrátane) až po jej pripojenie na Rondel (PDF, 212,7 kB)

25.09.2021 (sobota) - 27.09.2021 (pondelok) – frézovanie
02.10.2021 (sobota) - 04.10.2021 (pondelok) – asfaltovanie
Práce budú po oba víkendy prebiehať výlučne výlučne v noci tzn. od 18,00 h sobota do 5,00 h nedeľa resp. do 3,30 h pondelok

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

21.09.2021 cesta III/2099 v km 9,536 – 10,103 v Žiline - Závodí (PDF, 211,8 kB)

25.09.2021 (sobota) - 27.09.2021 (pondelok) – frézovanie
02.10.2021 (sobota) - 04.10.2021 (pondelok) – asfaltovanie
Práce budú po oba víkendy prebiehať výlučne výlučne v noci tzn. od 18,00 h sobota do 5,00 h nedeľa resp. do 3,30 h pondelok

       

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie

20.09.2021 cesta II/572 od km 46,198 po km 46,569 (PDF, 207,4 kB)

22.09.2020 od 9,00 h do 15,00 h

       

Mesto Šurany

20.09.2021 ul. Ž. Bosniakovej, Šurany (PDF, 206,6 kB)

22.09.2021 - 29.09.2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

17.09.2021 cesta III/2110 v km cca 1,132 (kumulatívne), Rajec (PDF, 207 kB)

3 dni v termíne september – október 2021

       

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

17.09.2021 cesta I/51 km 94,740 – 99,100, v k. ú. Jablonica, intravilán, extravilán (PDF, 209,6 kB)

20.09.2021 od 8,00 h - 31.10.2021 do 18,00 h 

       

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

16.09.2021 cesta III/1298 v kkm 0,000 - 3,152 v k.ú. Košolná (PDF, 207,1 kB)

20.09. 2021 - 15.11.2021

       

Mesto Šurany

16.09.2021 cesta II/580 s III/1526 (PDF, 206,5 kB)

20.09.2021 - 30.11.2021

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.09.2021 cesta II/516 v úseku Trenčianske Teplice – Motešice v km 4,500 – 11,750 a v km 4,500 – 14,200 (PDF, 212,6 kB)

18.09.2021
- v čase od 09,45 h do 11,45 h (v úseku od križovatky s miestnou cestou ul. Nádražná v meste Trenčianske Teplice po križovatku s cestou III/1894),
- v čase od 14,45 h do 16,15 h (v úseku od križovatky s miestnou cestou ul. Nádražná v meste Trenčianske Teplice po križovatku s cestou III/1896 v obci Motešice).

       

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

14.09.2021 cesta II/513 v kkm 0,365 - 1,090 v k.ú. Trakovice, okres Hlohovec (PDF, 209,1 kB)

16.09.2021 - 15.11.2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

13.09.2021 cesta III/2051 v km cca 0,840 v k.ú. Kysucký Lieskovec (PDF, 209,1 kB)

september - október 2021 v trvaní max. 2 dni (žiadateľ upresní min. 7 dní vopred)

       

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie

13.09.2021 cesta I/51 od km 194,317 – 194,706 v k. ú. Vráble (PDF, 214,8 kB)

26.09.2021 od 07,00 h do 16,30 h

       

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

10.09.2021 cesta č. III/1149 kkm 5,820 – 7,300 – prieťah obcou Prietrž (PDF, 210,2 kB)

13.09.2021 od 8,00 h - 07.11.2021 do 17,00 h

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

10.09.2021 cesta č. II/507 v km cca 146,280 – 146,320 (kumulatívne) v obci Borčice (PDF, 208,9 kB)          

12.09.2021 od 09,30 h do 13,00 h                

       

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

10.09.2021 cesta č. II/504 v kkm 24,000 - 31,500 v k.ú. Trnava – Malženice (PDF, 210,2 kB)

11.09.2021 od 09,00 h do 17,00 h

       

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

09.09.2021 II/500 v kkm 5,166 - 13,453, v úseku Čáry - Šaštín-Stráže - križovatka s II/590 na Bor. Mikuláš; II/590 v kkm 31,330 - 39,351, v úseku Šaštín-Stráže - Petrova Ves; III/1140 v kkm 8,808 - 13,889, v úseku Kuklov Šaštín-Stráže; III/1143 v kkm 0,000 - 4,766, v úseku Šaštín-Stráže - Borský Mikuláš; III/1155 v kkm 0,000 - 2,973, v úseku Šaštín-Stráže – Smolinské (PDF, 210,2 kB)

14.09.2021 od 12,00 h - 15.09.2021 do 14,00 h

       

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

09.09.2021 cesta č. III/2361 v ckm 0,626 CDB kum, Pribylina (PDF, 210,2 kB)

v termíne do 30.09.2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

07.09.2021 cesta III/2006 v km 5,420 (PDF, 210,2 kB)

2 dni v termíne september – október 2021

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.09.2021 cesta I/9 v km 113,230 – 113,375 (PDF, 210,2 kB)

11.09.2021 od 7,00 h - 10.10.2021 do 18,00 h

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

06.09.2021 tunel Horelica a prípojná komunikácia I/11A v km 414,300 – 418,600 (PDF, 210,2 kB)

10.09.2021 od 22,00 h – 12.09.2021 do 22,00 h

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

06.09.2021 cesta II/574 v km cca 4,300 – 5,500 (PDF, 210,2 kB)

06.09.2021 - 26.09.2021

       

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

06.09.2021 cesta III/1134 (PDF, 210,2 kB)

25.09.2021 od 7,00 h do 16,00 h

       

Okresný úrad Námestovo

02.09.2021 cesta II/520 v km 75,807 – 75,949 (PDF, 210,2 kB)

06.09.2021 - 31.10.2021

       

Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie

31.08.2021 cesta II/502 – Dukelská ul. v Modre (PDF, 210,2 kB)

02.09.2021 od 12,00 h. - 06.09.2021 do 04,00 h

       

Mesto Šaštín - Stráže

31.08.2021 uzávierka MK Nám. slobody (PDF, 210,2 kB)

01.09.2021 od 8,00 h. do 20,00 h

       

Okresný úrad Nitra
Doprava a pozemné komunikácie

30.08.2021 cesta I/64 v k.ú. Nové Zámky od km 25,750 do km 28,154 (PDF, 210,2 kB)

01.09.2021 od 6,00 h - 24.10.2021 do 22,00 h

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

27.08.2021 cesta I/60 v km 0,566 po pravej strane v smere na Čadcu na Mostnej ulici v Žiline (PDF, 210,2 kB)

04.09.2021 – 30.09.2021

       

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Doprava a pozemné komunikácie

25.08.2021 cesta č. II/499 Brezová pod Bradlom - Brezová pod Bradlom časť Minárčiny (PDF, 210,2 kB)

28.08.2021 - 05.09.2021

       

Mesto Nemšová

24.08.2021 miestne komunikácie v Nemšovej, ulica: Hornov, Janka Palu, Kamenec, Mierové námestie, Odbojárov, Sklárska, SNP, Školská, Rybárska, Železničná (PDF, 210,2 kB)

30.09.2021 od 7,00 h - 11.09.2021 do 17,00

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

24.08.2021 cesta I/70 v km 9,164 (PDF, 210,2 kB)

september - október 2021 (v trvaní max 2 dni, presný termín nahlási žiadateľ správnemu orgánu, ako aj SSC a ODI najneskôr 14 dní vopred)

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

24.08.2021 cesta I/11 v k.ú. Kysucký Lieskovec (v úseku medzi dopravnými pripojeniami do obce) v staničení km 428,930-430,190 (PDF, 210,2 kB)

24.08.2021 - 12.09.2021 výlučne v čase od 18,00 h do 06,00 h

       

Mesto Nemšová

23.08.2021 miestna komunikácia ulica Potôčky Nemšová (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 od 7,00 h - 15.09.2021 do 17,00 h

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.08.2021 cesta III/2108 v km cca 5,582 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

02.09.2021 - 03.09.2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.08.2021 cesta II/583 v km 9,190 v obci Gbeľany (PDF, 210,2 kB)

1 deň (niekoľko minút) v priebehu mesiaca september

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.08.2021 cesta II/583 v km 25,190 v obci Terchová (PDF, 210,2 kB)

september 2021

       

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

19.08.2021 cesta I/51 km 97,424 – 97,460 v obci Jablonica (PDF, 210,2 kB)

24.08.2021 od 08,00 h - 26.08.2021 do 08,00 h (nepretržite)

       

Okresný úrad Dunajská Streda
Doprava a pozemné komunikácie

19.08.2021 cesta III/1056 od km 7,476 po km 9,110 a cesta II/503 od km 0,000 po km 2,353 (PDF, 210,2 kB)

cesta III/1056: 
27.08.2021 od 14,00 h do 20,00 h 
28.08.2021 od 15,00 h do 20,00 h

cesta II/503: 
28.08.2021 od 13,00 h do 19,00 h
29.09.2021 od 09,00 h do 16,00 h

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

19.08.2021 cesta I/65 ul. A. Pietra v staničení km 137,312 resp. km 137,020 (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 - 20.09.2021 (v trvaní max. 3 dni na každom z dvoch miest (žiadateľ tieto termíny upresní 10 dní vopred ODI Martin)

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

18.08.2021 cesta III/1225 (v úseku od obecného úradu po križovatku s cestou III/1876) a cesta III/1876 (od začiatku až po koniec cesty v staničení km 7,530) v k.ú. Chocholná-Velčice (PDF, 210,2 kB)

22.08.2021 od 13,00 h do 18,00 h

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

17.08.2021 cesta I/9, cca v km 111,550 - 111,650, pod mostným objektom M2999 na ceste III/1225 (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 - 17.12.2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

13.08.2021 cesta I/64 v k.ú. Rajecké Teplice v úseku medzi križovatkami s I/64E a III/2106 v staničení km 188,475 – 189,334 (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 28.08.2021

       

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

13.08.2021 cesta III/1301 kkm 4,430 – 5,120 v obci Jaslovské Bohunice (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 15.10.2021

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

13.08.2021 cesta I/9, cca v km 111,575 - 111,625, pod mostným objektom M2999 na ceste III/1225 (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 23.08.2021

       

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

12.08.2021 cesta III/1285 km 1,565 križovatka obec Cífer miestna časť Pác (PDF, 210,2 kB)

10.08.2021 - 20.08.2021

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

12.08.2021 cesta III/1225, cca v km 10,418, v mieste mostného objektu M2999 (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 17.12.2021

       

Obec Nová Lesná

12.08.2021 miestna komunikácia ulica Janka Počúvaja_Nová Lesná (PDF, 210,2 kB)

16.08.2021 - 30.09.2021

       

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

12.08.2021 cesta č. III/2339 v ckm 0,966 CDB kum (PDF, 210,2 kB)

apríl - september bežného roka

       

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

11.08.2021 cesta č. III/2331 v ckm 0,281 CDB kum, k. ú. Pavčina Lehota (PDF, 210,2 kB)

máj - október bežného rok

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

11.08.2021 cesta III/1870 v km cca 0,600 – 0,645 (kumulatívne) v meste Trenčín, k.ú. Záblatie (PDF, 210,2 kB)

23.08.2021 - 31.08.2021

       

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

09.08.2021  cesta č.  III/2332, ckm 3,451 – 4,159 CDB kum (PDF, 210,2 kB)

do 10/2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

06.08.2021 cesta I/18 v km 516,260 – 517,054 v k. ú. Ružomberok (PDF, 210,2 kB)

08.09.2021 od 18,00 h - 09.09.2021 do 6,00 h

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

05.08.2021 cesta I/64 v úseku Rajec – Rajecká Lesná – Čičmany, cesta III/2111 v Rajeckej Lesnej, cesta III/2112 v Čičmanoch, cesta III/2110 v Rajci (PDF, 210,2 kB)

14.08.2021 od 8,30 h do 14,00 h

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

05.08.2021 cesta III/1225 v km 6,180 – 6,760 v obci Adamovské Kochanovce (PDF, 210,2 kB)

15.08.2021 - 30.10.2021 a 01.04.2022 - 15.05.2022

       

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

05.08.2021 cesta č. III/1157 Čáčov - spojovacia v meste Senica, ul. Železničná v úseku kkm 0,000 – 0,150 (PDF, 210,2 kB)

20.08.2021 od 7,00 h - 23.08.2021 do 17,00 h

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

04.08.2021 cesta I/18 km 497,900 – 500,720 v k.ú. Kraľovany (PDF, 210,2 kB)

09.08.2021 - 11.10.2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

03.08.2021 cesta III/2084 medzi obcami Višňové a Turie (PDF, 210,2 kB)

03.08.2021 - 15.08.2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

03.08.2021  cesta II/583 v km 0,155 až km 3,043 (PDF, 210,2 kB)

14.08.2021 - 15.08.2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 cesta I/70 km 13,960 – 16,620 v Dolnom Kubíne (PDF, 210,2 kB)

termín čiastočnej uzávierky sa predlžuje do 06.08.2021

       

Okresný úrad Pezinok
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 cesta II/503  úsek Kameňolom – horské sedlo Pezinská Baba (PDF, 210,2 kB)

13.8.2021 v čase od 8,00 h do 13,30 h

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 úplná uzávierka tunela Horelica a prípojnej komunikácie I/11A v km 414,300 – 418,600 (PDF, 210,2 kB) 28.08.2021 sobota od 6,00 h - 29.08.2021 nedeľa do 22,00 h
       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

30.07.2021 čiastočná uzávierka cesty I/11 (PDF, 210,2 kB)

02.08.2021 -  30.09.2021

       

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

29.07.2021 cesta č. II/590 Lakšárska Nová Ves – Borský Mikuláš (PDF, 210,2 kB)

02.08.2021 - 05.09.2021 od 8,00 h do 17,00 h

       

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

28.07.2021 cesta č. II/537, ckm 15,380 – 16,000 CDB kum (PDF, 210,2 kB)

09.08.2021 - 20.08.2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

27.07.2021 cesta III/2108 v km cca 5,626 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

3 dni v mesiaci august 2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

23.07.2021 cesta I/12 v km cca 0,412 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

2 dni v termíne júl - august

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

22.07.2021 cesta I/10 v km 6,983 – 8,183 (Makov) (PDF, 210,2 kB)

26.07.2021 - 22.08.2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

22.07.2021 cesta III/2058 v staničení 0,089 (kumulatívne) v obci Rudina (PDF, 210,2 kB)

2 dni v termíne 23.07.2021 - 25.07.2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

20.07.2021 cesta III/2006 v km cca 2,673 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB)

26.07.2021 - 27.07.2021

       

Mesto Nemšová

19.07.2021 časť príjazdovej komunikácie k logistickému centru LIDL – veľkosklad potravín, Púchovská 12, Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 3495/11 v k. ú. Nemšová, obec Nemšová (PDF, 210,2 kB)

02.08.2021 - 08.08.2021 od 7,00 h. do 17,00 h.

       

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta I/61 od križovatky s UC Kaufland Piešťany po križovatku ciest I/61 a III/1319 v k. ú. Červeník v okrese Piešťany a Hlohovec, medzi obcami Piešťany-Drahovce-Madunice-Červeník (PDF, 210,2 kB)

08.08.2021 v čase od 7,30 h do 17,00 h nepretržite

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta III/1917 v km cca 0,435 (kumulatívne) v obci Slavnica (PDF, 210,2 kB)

20.07.2021 - 23.07.2021 (realizácia kanalizačnej prípojky) 

13.09.2021 - 24.09.2021 (frézovanie a asfaltovanie)

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

19.07.2021 cesta II/583 v km 25,190 (PDF, 210,2 kB)

august 2021

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.07.2021 cesta I/59 v úseku mostných objektov ev. č. 59 - 074 (v staničení km 69,145 - 69,250), ev. č. 59 – 076 (km 70,116-70,186), 59-077 (km 70,450 – 70,572) a ev. č. 59-077B (km 72,440 – 72,680) v k.ú. Dolný Kubín, Kňažia resp. Bziny (PDF, 210,2 kB)

17.07. - 18.07.2021 -  most ev. č. 59 - 074 (km 69,145 - 69,250 k.ú. D.Kubín)

24.07. - 25.07.2021 - most ev. č. 59 – 076 (km 70,116 - 70,186 k.ú. D.Kubín)

31.07. - 01.08.2021 - most ev.č. 59-077 (km 70,450–70,572 k.ú. Kňažia) 

07.08. - 08.08.2021 - most ev.č. 59-077B (km 72,440 – 72,680 k.ú. Bziny) 

14.08. - 15.08.2021 - náhradný termín.

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.07.2021 cesta č. I/59 (PDF, 210,2 kB)

17. – 18. júla 2021  most ev. č. 59 - 074  

      
24. – 25. júla 2021 - most ev. č. 59 – 076


31. júla – 01. augusta 2021 - most ev.č. 59-077


07. – 08. augusta 2021 - most ev.č. 59-077B


14. – 15. augusta 2021 – náhradný termín.

       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

15.07.2021 cesta č. I/49A (PDF, 210,2 kB) 17. 7. 2021 - 31. 8. 2021
       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. III/1880, cesta č. III/1884, cesta č. III/1890 a cesta č. III/1893 (PDF, 210,2 kB) 15.07.2021 - 03.08.2021
       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. II/507 (PDF, 210,2 kB) 15.07.2021 - 03.08.2021
       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta č. III/1912, cesta č. III/1922, cesta č. III/1923 (PDF, 210,2 kB) do 03.08.2021
       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

14.07.2021 cesta I/64 v km 186,654 v meste Rajecké Teplice (PDF, 210,2 kB) júl - august 2021
       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

13.07.2021 cesta III/2058 v staničení 2,038 (kumulatívne) v obci Rudina (PDF, 210,2 kB) 2 dni v termíne 12.07.2021 - 16.07.2021
       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/1893 v meste Trenčianske Teplice a v obci Omšenie (PDF, 210,2 kB) 16.07.2021 od 17,00 h do 20,30 h
       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 ľavý jazdný pruh I/9, cca v km 104,300, v k. ú.: Drietoma, uzávierka predĺžená 0 0,125 km na celkovú dĺžku 0,405 km (PDF, 210,2 kB) do 30.09.2021
       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/2074 v km 0,822 (kumulatívne) (PDF, 210,2 kB) 3 dni v termíne júl – august 2021
       

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie

09.07.2021  cesta II/584/A, II/584, III/2312 a III/2311 v obci Zuberec, okres Tvrdošín (PDF, 210,2 kB) 17.07.2021 od 8,15 h do 15,00 h
       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

 09.07.2021 cesta III/2110 v km 0,151 – 0,312 (ul. Hurbanova) v meste Rajec (PDF, 210,2 kB) 11.07.2021 od 9,00 h do 16,00 h
       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

09.07.2021  cesta I/64 (medzi križovaním s ulicami Školskou a Kuneradskou) a III/2106 (od križovatky s Rajeckou cestou po križovatku s Pionierskou ulicou) (PDF, 210,2 kB) 10.07.2021 od 11,30 h do 18,00 h
       

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

08.07.2021 cesta I/51, Senica – bezo zmeny, v úseku od km 86,000 (cca 150 m pred začiatkom mesta Senica od Holíča) po km 88,430 (po okružnú križovatku cesty I/51, III/1152 a Kaplinské pole) (PDF, 210,2 kB) čiastočná: 23.06.2021 - 08.08.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja - bezo zmeny
       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

07.07.2021 cesta I/64, cca v km 154,000, vľavo, (v mieste šachty Š4) v k. ú.: Nitrianske Pravno (PDF, 210,2 kB) 12.07.2021 – 30.07.2021
       

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

07.07.2021 cesta č. III/2327, prekop v ckm 2,519 CDB kum (PDF, 210,2 kB) do 08/2021
       

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

30.06.2021 cesta č. III/2358 v ckm 2,169 – 2,184 CDB kum (PDF, 210,2 kB) máj - október bežného roku
       

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

29.06.2021 cesta č. III/2343 ckm 0,444 – 1.594 CDB kum (PDF, 210,2 kB) apríl - október bežného roka
       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

28.06.2021 cesta III/2070 v km 1,779 a 1,761 (PDF, 210,2 kB) jún - júl 2021
       

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

24.06.2021 most MO 2340-2 na ceste č. III/2340 v k. ú. Uhorská Ves (PDF, 210,2 kB) do doby rekonštrukcie (opravy ) mostného objektu
       

Okresný úrad Ružomberok
Doprava a pozemné komunikácie

24.06.2021 cesta III/2226 – od cestného km 4,480 po cestný km 4,510 v obci Liptovská Štiavnica (PDF, 210,2 kB) 01.07.2021 - 02.07.2021 (v oboch dňoch v čase od 7,30 h – 18,30 h)
       

Okresný úrad Námestovo
Doprava a pozemné komunikácie

22.06.2021 cesta III/2274 v km 4,655 – 4,694 (most ev. č. 2274002, za obcou Oravská Jasenica) (PDF, 210,2 kB) 23.06.2021 - 30.06.2021
       

Okresný úrad Senica
Doprava a pozemné komunikácie

21.06.2021 cesta II/500 Kúty – Senica, km 3,740 – 3. 870 mimo sídelný útvar obce Kúty a Čáry (PDF, 210,2 kB) 22.06.2021 od 08,00 h - 21.07.2021 do 17,00 h
       

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

21.06.2021 cesta I/51 od km 74,750 – 77,920 v úseku Radošovce – Lopašov (PDF, 210,2 kB)

22.06.2021 - 18.07.2021 vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja

3.

       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta I/18 km 558,000 – 559,674 v k.ú. Liptovský Hrádok (PDF, 210,2 kB) 01.07.2021 - 28.08.2021
       

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1463 (od km 9,483 – po km 10,678) (PDF, 210,2 kB) 25.06.2021 od 07,00 h - 05.07.2021 do 19,00 h
       

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1422 (od km 5,969  – po km 8,333 a od km 9,404  – po km 10,110) (PDF, 210,2 kB) 23.06.2021 od 07,00 h - 07.07.2021 do 19,00 h
       

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1455 (od km 14,000 – po km 16,258) (PDF, 210,2 kB) 24.06.2021 od 07,00 h - 04.07.2021 do 19,00 h
       

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1470 (od km 5,828 – po km 7,123) (PDF, 210,2 kB) 22.06.2021 od 07,00 h - 02.07.2021 do 19,00 h
       

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta III/1477 (od km2,211 – po km 3,707) (PDF, 210,2 kB) 21.06.2021 od 06,00 h - 01.07.2021 do 18,00 h
       

Okresný úrad Komárno
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta II/588 (od km 9,266 – po km 10,884) (PDF, 210,2 kB) 21.06.2021 od 07,00 h - 30.06.2021 do 19,00 h
       

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Doprava a pozemné komunikácie

18.06.2021 cesta č. II/584 od ckm 17,400 (hranica okresov Tvrdošín a L. Mikuláš) po ckm 43,000 (križovatka s MK v Liptovskom Trnovci) (PDF, 210,2 kB) 17.07.2021 od 08,15 h do 13,00 h
       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta I/60 v km 0,566 po pravej strane v smere na Čadcu na Mostnej ulici v Žiline (PDF, 210,2 kB) 28.06.2021 - 03.09.2021
       

Okresný úrad Trnava
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta I/51 v meste Senica (PDF, 210,2 kB) - čiastočná:
23.06.2021 - 08.08.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja    

- úplná: 
09.07.2021 - 11.07.2021 v čase od 6,00 h do 22,00 h
       

Okresný úrad Trenčín
Doprava a pozemné komunikácie

17.06.2021 cesta II/507 v k.ú. Opatová a Zamarovce (PDF, 210,2 kB) 17.07.2021 od 17,00 h - 18.07.2021 do 01,00 h, 18.07.2021 od 07,00 h - 18.07.2021 do 15,00 h
       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.06.2021 cesta III/2108 v km 0,746 – 0,953 v obci Konská (PDF, 210,2 kB) jún - september 2021
       

Okresný úrad Žilina
Doprava a pozemné komunikácie

16.06.2021 cesta III/2108 v km 0,000 – 0,665 v obci Konská (PDF, 210,2 kB) jún - september 2021