Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Voľný pohyb tovaru
  3. Vzájomné uznávanie tovaru
  4. Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky poskytuje nasledujúce informácie

Kontaktné miesto pre výrobky poskytuje informácie bezplatne a do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.

Kontakt:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Kontaktné miesto pre výrobky
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava

e-mail: productinfo@normoff.gov.sk


Kontaktné miesta pre výrobky v ostatných členských štátoch EÚ

Kontaktné miesta pre výrobky sú zriadené vo všetkých členských štátoch EÚ. Zoznam kontaktných miest pre výrobky v ostatných členských štátoch je dostupný na webovom sídle Európskej komisie.


Kontaktné miesto pre stavebné výrobky v Slovenskej republike

Kontaktné miesto pre stavebné výrobky je zriadené na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/kontaktne-miesto-pre-stavebne-vyrobky.