Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.

Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.

Názov spoločnosti:   Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.

Sídlo spoločnosti      Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 14 255 791

Zoznam pracovísk (PDF, 186,7 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 199,1 kB)

Overovacia značka:   M25

Platnosť autorizácie:  do 08.08.2024

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2014/900/004699/01902 zo dňa 02.09.2014 (PDF, 432,3 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. UNMS/02719/2019-900/009482/2019 zo dňa 08.08.2019 (PDF, 468,3 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03111/2019-900/010299/2019 zo dňa 04.09.2019 (PDF, 294,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03811/2020-900/014449/2020 zo dňa 16.11.2020 (PDF, 321 kB)