DEKRA Slovensko s. r. o.

DEKRA Slovensko s. r. o.

Názov spoločnosti:   DEKRA Slovensko s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 31 324 797

Zoznam pracovísk (PDF, 179,5 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 197,5 kB)

Overovacia značka:   M33

Platnosť autorizácie:  do 07.04.2025

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/00939/2020-900/004089/2020 zo dňa 23.03.2020 (PDF, 322,6 kB)