Tempus - Trans s. r. o.

Tempus - Trans s. r. o.

Názov spoločnosti:   Tempus – Trans s.r.o.

Sídlo spoločnosti      Rastislavova 110, 040 01 Košice - mestská časť Juh

IČO: 31 712 380

Zoznam pracovísk (PDF, 184 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 197,7 kB)

Overovacia značka:   M49

Platnosť autorizácie:  do 07.02.2023

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2013/900/002389/01045 zo dňa 03.07.2013 (PDF, 431,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2015/900/002889/01037 zo dňa 15.06.2015 (PDF, 291,3 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. 2018/900/001214/00205 zo dňa 07.02.2018 (PDF, 233,3 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02376/2021-900/005033/2021 zo dňa 09.04.2021 (PDF, 333,8 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02258/2022-900/005649/2022 zo dňa 06.04.2022 (PDF, 386,6 kB)