Tibor Holčík AUTOKLINIKA

Tibor Holčík AUTOKLINIKA

Názov spoločnosti:   Tibor Holčík AUTOKLINIKA

Sídlo spoločnosti      Záriečie 117, 020 52 Záriečie

IČO: 36 892 408

Zoznam pracovísk (PDF, 179,4 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 199,3 kB)

Overovacia značka:   M42

Platnosť autorizácie:  do 30.11.2025

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2015/900/008750/02898 zo dňa 17.12.2015 (PDF, 478,4 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/02548/2020-900/008435/2020 zo dňa 09.07.2020 (PDF, 307,4 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. UNMS/03790/2020-900/015034/2020 zo dňa 30.11.2020 (PDF, 306,7 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01354/2021-900/001357/2021 zo dňa 05.02.2021 (PDF, 333,4 kB)