Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov

Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov

Názov spoločnosti:   Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov

Sídlo spoločnosti      Strojnícka 9, 080 06 Prešov

IČO: 00 605 956

Zoznam pracovísk (PDF, 183,4 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,3 kB)

Overovacia značka:   M95

Platnosť autorizácie:  do 02.10.2024

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03041/2019-900/010790/2019 zo dňa 17.09.2019 (PDF, 319,9 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/03147/2021-900/008752/2021 zo dňa 10.06.2021 (PDF, 321,4 kB)