TACHO, s. r. o.

TACHO, s. r. o.

Názov spoločnosti:   TACHO, s. r. o.

Sídlo spoločnosti      Štúrová 1046/97, 952 01 Vráble

IČO: 35 976 021

Zoznam pracovísk (PDF, 200,6 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 198,2 kB)

Overovacia značka:   M85

Platnosť autorizácie:  do 28.07.2027

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/03274/2022-900/011701/2022 zo dňa 28.07.2022 (PDF, 350,3 kB)