HYMES MK, s. r. o.

HYMES MK, s. r. o.

Názov spoločnosti:   HYMES MK, s.r.o.

Sídlo spoločnosti      K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava

IČO: 35 831 740

Zoznam pracovísk (PDF, 181,1 kB)

Predmet autorizácie:  overovanie určených meradiel

Rozsah autorizácie (PDF, 257,8 kB)

Overovacia značka:   M24

Platnosť autorizácie:  do 23.03.2025

 

Vydané rozhodnutia:

Rozhodnutie o autorizácii č. 2015/900/000886/00315 zo dňa 24.03.2015 (PDF, 315 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2016/900/008035/02770 zo dňa 19.09.2016 (PDF, 277,6 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2017/900/006748/01986 zo dňa 19.04.2017 (PDF, 236,4 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 2018/900/009413/02781 zo dňa 15.08.2018 (PDF, 302,4 kB)

Rozhodnutie o zmene autorizácie č. UNMS/01408/2020-900/003610/2020 zo dňa 06.03.2020 (PDF, 369,9 kB)

Rozhodnutie o predĺžení autorizácie č. UNMS/00971/2020-900/004086/2020 zo dňa 23.03.2020 (PDF, 228,9 kB)